• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

פלסטינים, לכו להצביע

מעולם לא מיצינו את כוחנו בכנסת עד כה: הגיע הזמן להראות שהאוכלוסייה הפלסטינית יכולה להתגייס כאחד וליצור כוח קולקטיבי גדול וחזק יותר מאי פעם
אמיר פאח'ורי


בחירות 2013

את הפלסטינים אזרחי ישראל שנמנעים מלהשתתף בבחירות לכנסת אפשר לחלק לשלוש קבוצות. את הקבוצה הראשונה אכנה "האדישים הפרקטיים". אלה מחפשים תמיד להצדיק את סירובם להצביע בטיעונים פרקטיים שמסתכמים בכך שהצבעתם ממילא לא תשנה דבר, ולפיכך אין להם סיבה להצביע. בירור קצר מגלה שרוב "האדישים הפרקטיים" לא מבססים את עמדתם על נתונים, מידע או תהליך חשיבה. מדובר למעשה בסוג של אסקפיזם פוליטי או הפקעה עצמית של הזכות והחובה לקחת את גורלם בידם. אדישות פוליטית מסוג זה היא חלק אינטגראלי מכל מערכת בחירות בכל עת ומקום.

הקבוצה השנייה היא קבוצת "הפרקטים האותנטים" שסיסמתה דומה. אם כי, שיחה עם הנמנים עליה מעלה כי אלה הקדימו מחשבה מסוימת להחלטה להמנע מהצבעה בבחירות. טיעוניהם נחלקים לשניים: א) הצבעתי אינה מעלה ואינה מורידה, שכן המפלגות הפלסטיניות בישראל אינן יכולות לשנות דבר, הואיל והן נידונו להיות מורחקות מהגה השלטון בשל המבנה של המערכת הפוליטית הישראלית, ב) המפלגות הפלסטיניות מקבלות בדרך כלל 9-12 מנדטים בלבד, וזה מונע מהן להיות כוח משמעותי בפוליטיקה הישראלית.

מפלגות עם ייצוג פלסטיני משמעותי
מפלגות שמייצגות את הציבור הפלסטיני בישראל

אולם קבוצת "הפרקטיים האותנטים" מבססת את טיעוניה על תשתית לוגית ועובדתית שגויה. עיקר המשגה שלהם הוא בהנחה שהאופוזיציה הנה מטבעה נכה וחסרת השפעה. מבלי למצות את טיעוני הנגד האפשריים, נבירה בזיכרון הפוליטי מעלה לדוגמא, כי לולא תמיכת המפלגות הפלסטיניות ממשלת רבין לא הייתה מצליחה להעביר בכנסת את הסכמי אוסלו. זהו המהלך הדיפלומטי-מדיני הכי משמעותי מאז כינונה של מדינת ישראל. ההצלחה היחסית של מפלגות אופוזיציה בכנסת האחרונה בתחום החקיקה הכלכלית-חברתית מחזקת גם היא את הקביעה שלאופוזיציה יכול להיות תפקיד חשוב בכנסת. אפילו מהבחינה הלוגית, מי שטוען כי מיעוט מנדטים מוליד מצדו השפעה פוליטית דלה, צריך להגיע דווקא למסקנה שחובה על הציבור הפלסטיני בישראל למצות את הפוטנציאל האלקטוראלי שלו, ולא להיפך.

אסטרטגיה עיקרית למיצוי זה הועלתה כבר בעבר: הכרזה בלתי רשמית על "מצב חירום פוליטי" שיעודד את איחוד הרשימות השונות, לצד קמפיין מקיף ויעיל להעלאת אחוז הצבעה. רק לאחרונה הסב את לבנו העיתונאי ערן ישיב במאמר דעה שפרסם בעיתון הארץ, כי במידה ושיעור ההצבעה בכלל הציבור הישראלי יישאר בסביבות ה-60%, הצבעה של הפלסטינים אזרחי ישראל בשיעור של 80% יכולה להכניס 21 חברי כנסת מכל הרשימות הפלסטיניות יחד. קרי, איחוד רשימות ושיעור הצבעה גבוה עשויים להביא לשחר של יום חדש בפוליטיקה הישראלית בו אחת המפלגות הגדלות ביותר בכנסת הנה המפלגה הפלסטינית-ערבית.

הקבוצה השלישית שנמנעת מלהצביע לכנסת היא קבוצת "האידיאולוגים". ניסיוני מלמד כי זו קבוצה קטנה יחסית המשתייכת בדרך כלל למעמד הבינוני או הגבוה. נימוקים רבים, שונים ומבוססים יש בפי קבוצה זו, אולם בסיסם אחד הוא: הצבעה מהווה הכרה בלגיטימיות הריבון וקבלה של כללי המשחק הפוליטי. כללי המשחק במובנם הפוליטי-מדיני הם בעיקר כינון הריבון על ערכים יהודיים-ציוניים; במובנם המשפטי הם בעיקר הצהרת העצמאות וחוקי היסוד; ובמובנם הסוציולוגי הם בעיקר מקומן ההגמוני של השפה העברית, הדת היהודית והתרבות היהודית-ציונית-ישראלית.

על פניו, עסקינן במכלול טענות שמחייבות התמודדות מקיפה ורצינית שרשימה זו קצרה מלהכיל. אך למעשה התמודדות עם טיעונים אלה אינה נחוצה כלל בשאלת הבחירות. הסיבה לכך היא שקבוצת "האידיאולוגים" לא ניסתה מעולם לייצר חלופה ללגיטימיות של הריבון. היא לא ניסתה לבסס מעולם מעבר היסטורי למאבק פוליטי פופולרי בלתי אלים מחוץ למסדרונות הכנסת או הממשלה. לא שמעתי אף אחד ממנהיגי קבוצה זו קובע כי יש לפסוע בדרכם של המהטמה גנדי או של מרטין לותר קינג או בדרכיה של תנועה בלתי אלימה אחרת המבקשת להשיג הישגים פוליטיים שלא באמצעות בחירות. העובדה כי אף אחד ממנהיגי הקבוצה האידיאולוגית המסרבת ליטול חלק בבחירות לא קרא במרומז או במפורש להצטרף לתנועת החרם הפלסטינית הבינלאומית (BDS), אף שזו הוכיחה כבר את רצינותה ויעילותה, מטילה דופי מעקר במשנתם. בהימנעם מלהציע אסטרטגיה אלטרנטיבית, מוסכמת, עקבית ומקיפה דומה קבוצת ה"אידיאולוגיים" דווקא לקבוצת "האדישים הפרקטיים".

הנה כי כן, אם אתה "פרקטי אותנטי" לך להצביע. הרי זה עולה בקנה עם הערכותיך, אמונותיך ומטרותיך ולא ההיפך. גם אם אתה אידיאולוג לך להצביע. הרי הזכות (ואולי החובה) ליצור אלטרנטיבה להצבעה טרם נוצלה על ידך או על ידי המחנה שלך.

אמיר פאח'ורי הוא עורך דין ותלמיד מ.א. בתוכנית ללימודי שלום ויישוב סכסוכים באוניברסיטת חיפה

לקריאה נוספת:

מה שרואים מבאב אל-שמס | רמי יונס

על בחירות 2013

כנראה שיעניין אותך גם: