• Coronavirus_cc by-Up and Go
    חיים ראויים
    בחסות הקורונה פגע הממסד קשות בזכויות אנשים עם מוגבלויות
  • Coronavirus_cc by-Up and Go
    אויבי השגרה
    איך קרה שחזון המדיר מבוגרים הפך בקלות למוסכמה של השיח?

שבועה

שיר לשבת במדור השירה באסטה

marcel dzama

יום אחד גם אנחנו נהיה
ותיקי מלחמה:
קמטי המדים יחליקו לעור,
חלקות העור
תנדוד למדים.
ולא משנה כמה זקנים נהיה
נשחיז באוניכם את האמת;
כל זמננו בעולם
היינו חוטי תיל
סביב קרני השמש.

יום אחד גם אנחנו נהיה
ותיקי מלחמה,
בטקסים נעמוד בשורות, בטורים
בגדודים:
גדוד המשוררים
וגדוד הנשים
גדוד המזרחים
וגדוד הערבים
גדוד העניים
וגדוד
בעלי המצפון.

יום אחד גם אנחנו נהיה
ותיקי מלחמה,
בטקסים נעמוד בשורות, בטורים
בגדודים
אבל נצביע
אל הקברים
שם הקרובים
המוקרבים,
נביא אותם איתנו,
נשב מרווחים, החיים והמתים,
אבל נזכור אתכם יפים:
נקרא לזכרונות – הם טובי הרופאים,
הם יכבו מעל גופך את הלהבות
סילמן
וירפאו את הכוויות
הם ישלפו את הקליע מראשך שמעון יהושע
וינקו את סימני הדם
מן הלחיים
והפנים;
הם ישיבו לך את דרגותיך
הגנרל חמיס,
ולך האלוף דואק
את תעודת שפיותך.
לך שולמית ישיבו את עיניך השנייה למקומה
כמעשה קסם,
ולך דויד יוכיחו את טעותך:
ואותם מלאכים שהעלו אותך מעלה
יורידו אותך מטה –
כי גם כאן נכון לך כיסא כבוד.
ואתכם זוגות האוהבים
ישיבו חבוקים אל ערש הכלולות
ויניחו בחיקכם את מתנתו הזמנית של אלוהים לנשואים
את האופטימיות,
ובגבכם יתלו את הכתובה
זוהרת
במקום מכתב ההתאבדות.
ואתה הנער
שמעשה האהבה הטיל אותך
אל כיס בטנה של אמך
ומשקל גופך לאט
הכביד על גבה
ועל רגליה
ועל ברכיה
ועל ידיה..
וכשראו אותה עיניך מבחוץ
מתהלכת בעולם
חשב לבך התם
שקיומך עודנו מכביד
על כיסיה
ועל גבה
ועל ברכיה
ועל ידיה..
אינך יודע נער
שגופתך הטמונה באדמה
אליה נישאה מעין הלולאה
היא הכבדה שבדמעות?
אינך יודע נער
שאתה אתה האור?
לך נער
יבהיקו את מראת הנעורים.

יום אחד גם אנחנו נהיה ותיקי מלחמה:
רק כך נפרע את החוב
המצטבר
התפוח
הפתוח.

הוקרא באירוע של ערס פואטיקה

בא/ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך 16 שנות קיומו של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים התורמים מכשרונם לאתר והקהילה שנוצרה סביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

על מנת להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, ועל מנת להמשיך ולפתח את האתר בערבית, שעם קוראיו נמנים רבים ממדינות ערב, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם.

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.