• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

תקציב רע לנשים

התוכנית הכלכלית 2013-2014 פוגעת בנשים, בעיקר אמהות עובדות ונשים המשתכרות שכר נמוך: קטעים מתוך דו"ח חדש של מרכז אדוה. קוראים בין שורות התקציב – פרויקט בהמשכים
יעל חסון ונוגה דגן-בוזגלו

היעדר שיקולים מגדריים בעת קביעת המדיניות החברתית-כלכלית והקצאת התקציבים בעבורה (Gender Responsive Budgeting), מביא להקצאת משאבים שאינה בהכרח מקדמת שוויון בין המינים ואינה תורמת לביטול חלוקת העבודה המגדרית. תקציב 2013-2014 פוגע בנשים ובעיקר בשתי קבוצות עיקריות: אמהות עובדות ונשים המשתכרות שכר נמוך. כך, במקום לשמש כלי לצמצום פערים כלכליים בין נשים וגברים, עלול התקציב להרחיב פערים אלה.

העלאת שיעור המע"מ ל-18%

המע"מ הוא מס רגרסיבי המכביד יותר על בעלי ההכנסות הנמוכות, שכן אחוז גבוה במיוחד מההכנסה הפנויה שלהם מופנה לצריכה. בין אלה בולטות במיוחד הנשים: 34.7% מן הנשים השכירות בישראל נמנות עם קבוצת המשתכרים שכר נמוך – 4,171 ₪ לחודש. בקרב הגברים, השיעור המקביל עומד על 17.3%. כבר היום נטל המסים העקיפים על הציבור, שהעיקרי שבהם הוא המע"מ, גבוה מאוד ביחס למדינות ה-OECD. עוד יצוין כי בישראל המע"מ אחיד, בעוד במדינות רבות ישנו מע"מ דיפרנציאלי על מוצרים שונים. צעד קטן בכיוון זה נעשה בהכבדת המס על מוצרי יוקרה, אך ללא הפחתת מס על מוצרים בסיסיים עדיין מדובר במיסוי רגרסיבי.

קיצוץ במגזר הציבורי

המגזר הציבורי בישראל הוא המעסיק הגדול ביותר של נשים: הן מהוות 65% מכלל העובדים בו. מאחר ורכיבי השכר הם מרכזיים בהוצאות המשרדים הממשלתיים יהיו אלה הנשים שישלמו במשרותיהן או בהרעת תנאי העבודה שלהן כתוצאה מקיצוצי הרוחב. בשנת 2011 נשים היוו 77% מעובדי מערכת החינוך; 73% מעובדי מערכת הבריאות; 86% מעובדי מערכת הרווחה והסעד. לפיכך, קיצוץ ברכיבי השכר ובבסיס התקציב של המשרדים הממשלתיים משמעו פגיעה בעיקר במשרות של נשים. כמו כן, נשים מהוות רוב בקרב צרכני שירותי הבריאות והרווחה, לפיכך צמצום שירותים אלה או הפרטתם יפגעו בנשים כצרכניות. ולבסוף, נשים, גם אלה המועסקות במשרה מלאה, עדיין עוסקות יותר מאשר גברים בעבודות הבית והטיפול בילדים. בהיותן בדרך כלל האחראיות על בריאותם ורווחתם של בני משפחה, פגיעה בהיקף ואיכות השירותים תגדיל את עבודות הטיפול שלא בשכר שמבצעות נשים.

קיצוץ בקצבאות ילדים

הצעת התקציב גוזרת קיצוץ חד בקצבאות הילדים ומעמידה את סכום הקצבה על 140 ₪ לילד/ה ללא קשר למיקומו/ה במשפחה. כך, הקצבה למשפחה עם 5 ילדים תרד מ-1139 ש"ח לחודש ל-700 ש"ח לחודש. הקצבה עבור 4 ילדים תרד מ-964 ש"ח ל-560 שקלים. הקצבה ל-3 ילדים תרד מ-701 ש"ח ל-420 ש"ח והקצבה ל-2 ילדים תרד מ-438 ש"ח ל-280 ש"ח.

אפשר ואף רצוי לקיים דיון מעמיק בסוגיית דירוג הקצבאות – למשל, מי ראוי לקצבה הגדולה ביותר, הילד הראשון או הילד החמישי ומעלה, אולם קיצוץ החד, מבלי לערוך דיון שכזה, שומט את הקרקע תחת רגליהן של משפחות רבות בישראל ודוחק אותן לעוני.

הנימוק שניתן לכך בתוכנית הכלכלית הוא שהדבר נעשה "לאור מדיניות הממשלה להרחבת השירותים הממשלתיים הניתנים לילדים בישראל, ביניהם, מתן חינוך חינם החל מגיל שלוש, הרחבת מערך התמיכה במעונות היום ומימון מסגרות בשעות אחר הצהריים". אולם, בעוד שהקצבאות הן אוניברסליות, הרחבת התמיכה במעונות יום לא מגיעה לכלל האוכלוסייה ומותנית בעבודה בהיקף מסוים; חינוך חינם מגיל 3 מיושם בהדרגה ואין מקום לכל שכבת הגיל במסגרות ציבוריות. מימון מסגרות אחה"צ נדחה וקיים רק עבור יישובים באשכולות 4-1; כמו כן צפויה הכבדה בתשלומי הורים לבתי הספר.

מחאת העגלות, אוגוסט 2011. צילום: Oren Ziv/ activestills.org
מחאת העגלות, אוגוסט 2011. צילום: Oren Ziv/ activestills.org

הטלת דמי בריאות על "עקרות בית"

הגדלה נוספת של נטל המס עבור משפחות בעשירונים הנמוכים תיעשה באמצעות הטלת דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות על עקרות בית – נשים נשואות שאינן עובדות בשכר מחוץ לביתן. בעבר כבר נעשו ניסיונות מצד האוצר לקדם את המהלך, האחרון שבהם בהצעת התקציב לשנת 2008. לאחר מאבק של ארגוני הנשים, נסוגה הממשלה וההצעה בוטלה. עתה היא עולה פעם נוספת ובאם תעבור, היא תפגע במשפחות עם מפרנס אחד שבהן שיעורי העוני גבוהים יותר ובנשים שאינן עובדות מחוץ למשק ביתן, בעיקר בנשים הערביות. בכך, לא רק שאין הכרה בערכן הכלכלי של עבודות הבית והטיפול אלא שנשים העובדות בביתן ומטפלות בבני משפחתן, גם נדרשות לשלם מסים, מהכנסה שאין להן.

התניית סבסוד שכר לימוד במעונות יום ומשפחתונים ב"מיצוי כושר השתכרות"

החל מ-2016-2015 כאשר היישום יעשה בהדרגה עד ליישום מלא בשנת הלימודים 2017/18. ההסדר המוצע קובע מבחני תעסוקה לשני בני הזוג במקום לאמהות בלבד, כנהוג היום. דרגת הסבסוד תיקבע על פי היקף העבודה הנמוך יותר של אחד מבני הזוג. אבי המשפחה יידרש לעבוד בהיקף זהה לשעות העבודה השבועיות הנדרשות מאם המשפחה. מבחן תעסוקה לאב יכלול הכרה בלימודים בישיבה כמו בלימודים אקדמיים לתקופה מוגבלת.

כלומר, סבסוד מעון יום, כלי שאמור לעודד תעסוקת נשים, הופך לשוט לתמרוץ תעסוקת גברים ויוצר תלות של נשים בגברים. יתרה מזאת, שימוש במעונות ומשפחתונים כשוט לעידוד תעסוקת גברים מתעלם כליל מהתועלת שמפיקים ילדים מהשירות וממיר שיקולים חינוכיים בשיקולים כלכליים.

ההסדר, שנועד לעודד תעסוקת גברים חרדים, עלול להקשות דווקא על יציאת הנשים החרדיות לעבודה ועל היקפי תעסוקתן ובכך להעמיק את העוני. לחילופין, הדבר יביא לחיפוש פתרונות זולים שיאפשרו את המשך המצב הקיים – שימוש במסגרות פרטיות בלתי מפוקחות לילדים בעלות נמוכה ובסטנדרטים ירודים כדי לאפשר יציאת אמהות לעבודה.

לקריאת הדו"ח המלא (pdf)

קוראים בין שורות התקציב:

תקציב כווירוס: מחולל מחלות | אסתר הרצוג ושלומית אבני

ישנו אור שאיננו כבה | יעל בן יפת

התוכנית הכלכלית: חיבור פוסט-אמוראי | נעמה נגר

תקציב המדינה כפרוזה צרופה | דותן לשם

איך נהיה פה גירעון ומה עושים איתו | איציק ספורטא

מה אין בתקציב? חזון, עתיד | אמנון פורטוגלי

חוק נפגעי הגזזת: בור ללא תחתית | רמי אדוט

מס הגולגולת של תאצ'ר קופץ לביקור | אברהם דורון

מה שהכי פחות צריך | הני זובידה

מדיניות המסים "החדשה": ההפך משוויון בנטל | נוגה דגן-בוזגלו

הרבה לפני בעיית גזי החממה | יוסי לוס

עוני זה עניין של מצפון. לא צריך להיות סוציאליסט | איציק ספורטא

מדיניות הקיצוצים הורגת אנשים | יוסי דהאן

תגיות:
כנראה שיעניין אותך גם: