• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

לאיש החזק של הכלכלה האמריקאית יש מחשבות די רדיקליות

על נאומו של בן ברננקי השבוע בפרינסטון
יוסי דהאן

השבוע נאם יושב ראש הבנק הפדראלי המרכזי בארצות הברית, בן ברננקי, בטקס הבוגרים של אוניברסיטת פרינסטון. מסתבר שלאיש החזק של הכלכלה האמריקאית יש מחשבות די רדיקליות. דברים שהנגיד השמרן והדרוויניסט שלנו, שהיה מדריך עבודת הדוקטורט של ברננקי, לא היה מעלה על דעתו. מחשבות שהן זרות לחלוטין לעולמו המעמיק של שר האוצר שלנו ושל חבר הפקידים הקרייריסטים המשרתים תחתיו.

וזה מה שאמר ברננקי על מריטוקרטיה:

מושג ההצלחה מוביל אותי לחשוב מחדש על מה שמכונה מריטוקרטיות (התפיסה על פיה הזדמנויות חינוכיות ותעסוקתיות צריכות להיות מוענקות על פי כישרון) וההשלכות שלהן. לימדו אותנו שמוסדות וחברות מריטוקרטיים הם הוגנים. אם נשים בצד את העובדה שאף מערכת, כולל המערכת שלנו, אינה באמת מריטוקרטיה, יכול להיות שמריטוקרטיות הן הוגנות יותר ויעילות יותר מאלטרנטיבות אחרות. אולם האם הן הוגנות במובן האבסולוטי? תחשבו על כך. מריטוקרטיה היא מערכת שבה אלה שהם ברי המזל ביותר בבריאותם ובמטען הגנטי שלהם, אלה שהם ברי המזל בכל הקשור לתמיכה משפחתית, עידוד, וכנראה הכנסה, ברי המזל ביותר בכל הנוגע להזדמנויות החינוכיות והתעסוקתיות שלהם, וברי מזל בכל כך הרבה דרכים אחרות שקשה למנות – אלה הם האנשים שזוכים לקבל את התגמולים הגדולים ביותר.

ברננקי מבטא כאן את התפיסה של הפילוסוף הפוליטי ג'ון רולס אודות מריטוקרטיה, לפיה כישורים ויכולות שעל בסיסם מוענקות הזדמנויות חינוכיות ותעסוקתיות, הם במידה רבה מאד מאפיינים שרירותיים מבחינה מוסרית. על פי רולס, חלוקת הכישורים בין אנשים שרירותית, זו בעצם מין הגרלה של הטבע שבה חלק מאיתנו זוכה בסל מוצלח יותר של כישורים בעוד שאחרים חסרי מזל זוכים בסל פחות מוצלח.

ברננקי אמר על העובדים העניים ועל העשירים:

אני חושב שרובנו נסכים שאנשים שיש להם השכלה פורמאלית מועטת אולם העובדים קשה מאד על מנת להאכיל, להלביש ולחנך את משפחותיהם, הם האנשים שמגיעים להם הכבוד, ואם צריך העזרה, הגדולים ביותר – הרבה יותר מאשר רבים אחרים שהם עשירים שטחיים. גם הרבה יותר כיף לשתות איתם בירה.

ועל החלטות קריירה:

החלטה על קריירה שמבוססת על כסף ולא על אהבת העבודה או על הרצון להשפיע בעולם היא מתכון להיעדר אושר.

ומה אומר ברננקי על התחום בו הוא עוסק, מקצוע הכלכלה?

כלכלה הוא תחום מחשבה מאד מתוחכם המצטיין בלהסביר למעצבי מדיניות מדוע ההחלטות שהם קיבלו בעבר היו מוטעות, באשר להחלטות לגבי העתיד, לא כל כך.

אבל צריך לציין, שכמו אצל רבים אחרים גם אצל ברננקי קיים פער בין המחשבה למעשה, והמדיניות שלו רחוקה מלהגשים את החזון.

כנראה שיעניין אותך גם: