• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

הגמוניה? אני?

ירון לונדון לא מבין למה קוראים לו בשמות. הוא בכלל רואה את עצמו כצלף בודד
ירון לונדון

אני מבקש להגיב על הרשימה "על אמת וכוח", מאת נעמה קטיעי ואיתמר טובי טהרלב, שהתפרסמה ב"העוקץ".

הרשימה נפתחת בסיווגי כ"אדם המשתייך להגמוניה". לדברי הכותבים אני פועל למען "שימור הכוח שלי", אני מקיים קשר הדוק עם "הגמוניה מנשלת" ואני משתייך לקבוצת אנשים המכונה "הוא ושכמותו". המחברים אינם מסבירים איזו טובת הנאה תצמח לי מרשימתי ולמה הם רואים בי איבר מאיבריה של ישות כמעט פלילית, אבל תיוגי פוטר אותם מהתמודדות עם השאלות שהצגתי. בהקשרים אחרים תישפט הטקטיקה הזאת כגילוי של גזענות.

אין לי ברירה, אלא לנגב את כתמי הרוק בכמה משפטים נחרצים: איני מייצג איש, איני חייב לאיש דבר, איני נאמן עיוור לאיזה נרטיב היסטורי ואין לי חברים במוקדי הכוח הפוליטיים, הכלכליים והאקדמאים. אני רואה את עצמי כצלף בודד, עד כמה שאדם החי בחברה יכול להיות כזה. קשריי עם האליטות דומים מאד לקשריהם של עורכי "העוקץ", אנשי אקדמיה מכובדים שקולם נשמע תכופות באמצעי התקשורת ובכללם גם בתוכניות טלוויזיה שאני מעורב בעריכתם. כולנו, ללא מנוס, נגועים בדעות קדומות, אבל אם נאבחן את מצבם של המחברים עפ"י רשימתם, מחלתם אנושה יותר ממחלתי.

ועכשיו לגוף העניין. ברשימתי הצגתי שלוש שאלות עיקריות ותשובה עליהן טרם קיבלתי:

1. האם יש הסבר מניח את הדעת לכך שאיש מבין "החטופים" לא חיפש, במשך עשרות השנים שעברו מאז, את הוריו הביולוגיים? הייתכן שאיש מבין עשרות, ואולי מאות, "החוטפים" לא גילה לילדו את דבר מוצאו ונסיבות אימוצו?

2. האם נמצא אדם אחד, ולו אדם אחד בלבד, אשר נחשד בהעברת תינוקות לידי מאמצים וכי עשה זאת, כפי שכותבת קטיעי, בהשפעת אידיאות גזעניות ופרקטיקות חטיפה שרווחו בתקופה ההיא במקומות אחרים?

3. האמנם, כפי שטענה קטיעי, אין תעודות המוכיחות שפלסטינים גורשו במלחמת העצמאות?

השאלות פשוטות, אם כי התשובות עשויות להיות מסובכות, אבל אני לא ביקשתי תשובות פשוטות, אלא תשובות, ואפילו השערות מבוססות. במקום לעסוק בתיאוריות חברתיות מורכבות והכפשות אישיות, תתמודד נא המחברת ישירות עם שאלותיי, מבלי לפסוח על אחת מהן.

לקריאה נוספת:

צבי בן-דור בנית על עוזי משולם

על ספרה של אסתר מאיר-גליצנשטיין: יציאת יהודי תימן – מבצע כושל ומיתוס מכונן

לכל תימני יש שם | רפי שובלי

למאמרים נוספים בנושא פרשת חטיפת ילדי תימן

כנראה שיעניין אותך גם: