• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

סדר חברתי - 3 בספטמבר

השבוע במהדורת הטלוויזיה החברתית: סמנכ"ל קשרי לקוחות של הגיחון מגיב לכתבה "מייבשים את אל-קודס" | שטחי אש במקום כפרים – על המאבק המשפטי סביב שטח 918 | על מצוקת המים בשטחי C | ספריות בתחנות – מעניין בהמתנה לאוטובוס | מוסקובייה – קונצרט מעצר בתנועה.