"אין אומתנו אומה אלא בתורותיה"

בעקבות מאבק החרדים נגד הגיוס הכפוי, אנו מביאים כאן לראשונה מכתב ציבורי החתום על ידי שורה של פעילות ופעילים שהתארגנו לתמיכה במאבק
מערכת העוקץ

2.3.2014, א' באדר ב' ה'תשע"ד

מכתב תמיכה בחברה החרדית ובמאבקה נגד גיוס כפוי לצבא

אנו, אזרחים ואזרחיות, פעילים ופעילות – דתיים, מסורתיים וחילונים – מביעים בזאת את תמיכתנו במאבקה של החברה החרדית כנגד גיוסה בכפייה לצבא.

יש לשים קץ לדיבורי ההבל של ממשלת ישראל והמפלגות החברות בה על "שוויון בנטל" שמתעתעים בציבור. דיבורים אשר נועדו להסית את תשומת הלב הציבורית מאי-השוויון האמיתי במדינת ישראל:

במעמד הכלכלי של קבוצות שונות (לרבות הקבוצה החרדית, שחבריה סובלים מעוני קשה);

באופציות החינוך והתעסוקה בחברה הישראלית;

בפיזור של קבוצות מסויימות אל הפריפריה לעומת ריכוזן של אחרות במרכז הגיאוגרפי שהוא גם המרכז הכלכלי-תרבותי בישראל;

בתקצוב התרבות המערבית בתל-אביב, לעומת תת-התקצוב של התרבות הערבית, המזרחית והאתיופית, ותת-התקצוב של תרבות בכלל מחוץ לתל-אביב.

בשיעור העודף של גברים-יהודים-אשכנזים-חילונים בממשלה, באקדמיה, בבתי המשפט ובעשירון העליון, ובשיעור העודף של מזרחים, ערבים, אתיופים ורוסים בפנימיות לנוער בסיכון, בבתי-כלא, במקומות עבודה המעסיקים אותם כעובדי קבלן ובמעמדות הנמוכים.

נדמה כי כל תחום שנבחן נגוע באי-שוויון הזועק לשמיים.

מיקודו של הדיון בנושא השוויון בסוגיית השירות בצבא הוא בבחינת הגחכה של המילה שוויון, ותהליך זה הוא כמסך עשן אשר מסתיר את האמת של אי-שוויון חריף בכלכלה, בחינוך, בבריאות, בתעסוקה, בתקצוב תרבות ועוד, שממנו דווקא לא סובלים חברי הכנסת שהובילו את נושא "השוויון בנטל".

ברור לנו שגיוס כפוי לצבא של החרדים בישראל יפגע אנושות ביכולתם לשמור על ערכי עולמם הדתי, ובה בעת יכפה עליהם לאומיות ציונית מיליטריסטית שהם מתנגדים לה. עצוב שהמקום היחיד שבו דיון בנושא שוויון הופך פופולרי הוא בהקשר לאומני-מיליטריסטי, תוך ניסיון לכפות על קהילה מתבדלת השתלבות בסדר זה.

קשה שלא לחוש שמי שמבקש להוביל לגיוס חרדים לצבא מונע במידה רבה מהשתלשלות של אותה תשוקה אנטישמית באירופה לתקן את היהודי, לבטל את שונותו המרתיעה ו"לנצרו". כאן רצון זה חוזר תוך ביטוי עמוק של שנאה ופחד כלפי החרדים ושונותם, המזכירים לרבים יהודים מן הקריקטורות האנטישמיות, והם מבקשים לתקנם באמצעות הפיכתם לישראלים חדשים, לחלק מן הלאום המוגדר בישראל על ידי הצבא.

אבל, כפי שטען רבי סעדיה גאון, "אין אומתנו אומה אלא בתורותיה", תורה שבכתב ותורה שבעל-פה. יש לזכור כי הגדרות הלאומיות היהודית-ציונית, המושתתות על רעיונות לאומיות חילוניים-אירופיים מן הדורות האחרונים, זרות לחלק גדול מן המסורת היהודית ולעולם התורה.

כרמן-וקובי

גיוס כפוי של החרדים לצבא יהיה שבר רוחני עמוק (שמד בלשונם) ממש בדיוק כפי שגיוס של פלסטינים אזרחי ישראל (כפי שעלה לאחרונה בהצעת חוק לגייס נוצרים אזרחי ישראל) יהיה שבר רב מימדים של זהותם הלאומית והעמדתם מול אחיהם כאוייבים בנשק, דבר שכבר מתרחש מזה עשורים רבים עם גיוס הבדווים והדרוזים, גיוס שהוכיח שעצם השילוב בצבא לא מועיל לקבלתם כאזרחים שווים בישראל, למיתון הגזענות כלפיהם, להכרה בכפריהם הבלתי-מוכרים של הבדווים או בתת-התקצוב של היישובים הדרוזיים והיעדר אופציות מגוונות בחינוך ותעסוקה.

יש להזכיר שגם גיוס מזרחים היה משבר עמוק, בהצבתם בתפקידים בעלי סטטוס נמוך המחזקים את הסללתם למעמד הנמוך עם צאת לאזרחות, ובהעמדתם כבשר תותחים במלחמות האחרונות. על פי מחקרים על נתוני השנים האחרונות מתברר שעיקר ההרוגים בצבא באים מן הפריפריה החברתית, הכלכלית והגיאוגרפית של המדינה.

במובן זה יש תחושה שהחיבור בין התפיסה הניאו-ליברלית של מפלגת "יש עתיד" לבין הרעיון של גיוס חרדים כ"שיבת הציונות", נועד על מנת להסליל את החרדים שיתגייסו לאחר השחרור מהצבא לאותם מקומות בשוק התעסוקה שאליהם הוסללו חלק גדול מהמזרחים: כעובדי קבלן ועובדים בשכר מינימום, שעבודתם מותירה אותם מתחת לקו העוני.

יש לומר זאת באופן ברור: צריך לשחרר את החרדים משירות בצבא, ודווקא זה יאפשר למי שרוצה לעבוד, לעבוד, ולא כפי שהיה המצב עד כה, שדחיית הגיוס של חרדים מהצבא הותירה אותם בוואקום שבין הישיבה לעבודה הלא-חוקית, ולא הותר להם לעבוד באופן רשמי.

כמו כן, יש להזכיר לכל התועמלנים והפוליטיקאים של "יש עתיד" שרבים מן החרדים עובדים, רבים מהם בעבודות דחק בשכר עוני. מי שלא רואה אותם עובדים כנראה שלא חי בשכנות להם, אלא נוסע בג'יפ בין רמת אביב לבין קריית הממשלה בירושלים. ברור לעין כי ההתנכלות הנוכחית לחרדים, ההסתה לגביהם והשנאתם מהוות חלק מפעולות של הפרד ומשול בין קהילות שונות במדינה, תושבי הפריפריה, ערבים, חרדים, מזרחים, אתיופים, רוסים, עניים ועוד, כדי שלא יאבקו יחד במי שמנצל אותם כלכלית. תעמולה זאת, על שירות צבאי, גם משמשת דחייה של דיון בשאלות ייסוד כגון: מה מקומו של הצבא כיום בחברה הישראלית, ומה עושה המדינה כדי להגיע להסדר ולצמצם את הצורך בצבא.

תמיכת המדינה בלימודים גבוהים היא אות כבוד למדינה, ויש להסדירה כך שתעשה באופן שיוויוני: יש ליצור קריטריונים שיוויוניים באמת של לימודים דתיים גבוהים לבני דתות שונות תחת מלגה למוסדות או ללומדים, ליהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ובהאיים, וגם להפעיל קריטריונים דומים לגבי לימודים אוניברסיטאיים, לימודים גבוהים למוזיקה ועוד – כאשר דואגים לכך שלימודים אלו לא יוגבלו לקבוצה אתנית, גיאוגרפית או כלכלית אחת, אלא יתאפשרו לבני מגוון קבוצות ומיקומים חברתיים שונים.

רובנו, החותמים על מכתב זה, לא חרדים באורחות חיינו היומיומיים, אם כי חלק מבני משפחותינו הם מקהילות חרדיות שונות, וכן גם חלק משכנינו ומשותפינו לעבודה ובני השיח שלנו. אנחנו יכולים פעמים רבות להעלות שאלות ותהיות לגבי האתוס החרדי, למשל מהכיוון המסורתי של חלקנו, וכן מתוך תפיסת עולם פמיניסטית-יהודית של חלקנו, וכך היו כאלו מאתנו שהשתתפו במאבק נגד הפרדת הבנות המזרחיות בעמנואל, כפי שאנחנו שותפים למאבקים פמיניסטיים ומזרחיים ואחרים בחלקיה האחרים של החברה הישראלית, וכפי שיש לנו ביקורת לגבי כל החלקים השונים בחברה הישראלית, הדורשים תיקון רב. אבל אנחנו מאמינים שיש להושיט יד סולידרית בעת הזאת במאבקה של החברה החרדית כנגד הניסיונות לדכא אותה מתוך גישה מיליטריסטית, שנאה וניסיון להשתיק סדר יום כלכלי-מעמדי או מדיני אלטרנטיבי לזה של הממשלה. אנו חשים כי התנגדות החברה החרדית לגיוס כפוי לצבא, והעמדתה במרכז את אידיאל הלימוד, אינה זרה לעמדה יהודית מסורתית ארוכת שנים והיסטוריה.

הננו מביעים בזאת את תמיכתנו במאבקה של החברה החרדית כנגד גיוס כפוי לצבא ודורשים מממשלת ישראל שוויון אמיתי בנטל:

בנטל העוני,

בנטל הפריפריה וחלוקת הקרקעות הלא-שווה בין עיירות פיתוח, ערים ערביות ומועצות אזוריות,

בנטל אפשרויות החינוך והתעסוקה המוגבלים והמגבילים,

ובנטל הגזענות, שנאת האחר והסטריאוטיפים.

על החתום (רשימה מתעדכנת):

יונית נעמן, יובל עברי, נעמה קטיעי, תומר גרדי, ראג'אא נאטור, מאיר עמור, רחל גץ-סלומון, חררדו לייבנר, שירה אוחיון, נפתלי שם-טוב, יעל אהרונוב, מזל מויאל כהן, רפרם חדד, איריס חפץ-אמסלם, אשר עידן, יעל בן-יפת, צבי בן-דור, יאלי השש, רמי אדוט, יעל גידניאן, תום פוגל, אפרת שני-שטרית, גדי אלגזי, יפעל ביסטרי, רון כחלילי, מריאנה חנין, שיקו בהר, לירון מור, ישראל דדון, זהבה גרינפלד, רפאל בלולו, אבי שביט, תמי ריקליס, יוסי לוס, חנה וזאנה-גרינוולד, אבי בלכרמן, איה מיכלין, רועי חסן, ליטל בר, שלומי חתוכה, זהר אלמקייס, דיאנה אחדות, הגר שיזף, ספיר סלוצקר עמראן, אורטל בן-דיין, איתם טובול, חן אלמליח, אברהם הרן מוטהדה, אורלי נוי, אייל שגיא ביזאוי, יוסף כהן, צפי סער, שולה קשת, ברק כהן, אור סיונוב, כרמן אלמקייס-עמוס, יורם בלומנקרנץ, עודד ארז, עמוס נוי, עידן רינג, מרב ליבנה-דיל, זהבה גולדשטיין, מתי שמואלוף, דניאל פלנקר, זהורית עדני, נעמית מור חיים, עמית חי כהן, יורם שורק, פזית עדני, יוסי דוד, רן שגב, יעל שיבר, תומר פוקס, איתמר שפירא, חגי מטר, אליעזר באומגרטן, אסף תמרי, תמר הופמן, רחל-שלומית ברזיס, ינאי ישראלי, שושי שמיר, טלי אוחיון, עדי לבני, יובל כהן, גל לוי, יותם קדוש, שושי שמיר, אלי משולם, שאול סלע, בטי בנבנישתי, אייל שחר, ארגמן חיה, יעקב ידגר, איתי שניר, מירב אלוש לברון, רונית חכם, הילי רזינסקי, עמיקם כהן, מירית בראשי, אופיר טובול, סהר עדס, אלמוג בהר.

"לֹא-יִשָּׂא גוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב וְלֹא-יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה" (ישעיהו ב', ד')

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. גל לוי

  מצטרף לחתימה

 2. פינגבאק:

  giyus | אלמוג בהר

 3. נועם א"ס

  תודה על טקסט מצוין וגילוי דעת חיוני של חותמי המאמר ו"הלא נחמדים". הציונים רוכבי הג'יפים של הקפיטל לא ינוחו עד שידחפו את הרעל המיליטריסטי שלהם בגרון לאחרון היהודים, רעל שחונק אחד אחרי השני את היהדות ואת היהודים, יהודי אחרי יהודי.

  1. דרור BDS

   לנועם.
   תודה על תגובה מצויינת הקולעת לדעת גדולים. שים לב, תוכן תגובתך אינו מתבטא כלל באותו גילוי דעת, גילוי דעת המתעלם לחלוטין מהשמד הרוחני של היהדות ושל היהודים- אותו רעל מיליטריסטי המכונה גם ציונות.

   הציונים רוכבי הג'יפים של הקפיטל לא ינוחו עד שידחפו את הרעל המיליטריסטי שלהם בגרון לאחרון היהודים.
   על כך כותב סמי שלום שטרית: "הרי נודה על האמת, כל הסיפור הזה הוא לא על שוויון ולא על נטל – זוהי משאלה כמוסה בת מאה ויותר של הציונים האשכנזים אשר מרדו בעצם נגד אלוהי היהודים ותורתו, כי לדידם התאכזבו ממנו ומתורתו גם יחד, להעביר את החרדים על דתם או לפחות להעבירם ציוניזציה. בפועל הם מרדו בעולם היהודי האורתודוכסי בו חיו ויצאו ממנו ונגדו. המשך קיומו , ואף פריחתו, לצידם, מטיל צל כבד וקבוע של ספק על אמיתות וצדקת דרכם בעולם היהודי אותו הם מבקשים להחליף בדת חדשה – ציונות. לכן כל-כך קשה להם עם החרדים, שהם בעצם בבואתם ארבעה דורות לאחור. לכן יש המון דיבור אנטישמי של ממש מצידם של הציונים כלפי החרדים. והכל דרך אגב ויכוח פנים אשכנזי ישן שאיכשהו נקלענו לאש הצולבת שלו ונאלצנו לבחור צד זה או אחר, או צד אחד ואחר-כך גם אחר. הסתבכנו".

   ובהמשך: "יש שתי אוכלוסיות גדולות, קולקטיבים גדולים בחברה הישראלית שחיו כאן לפני קום המדינה והמנדט הבריטי: החרדים והערבים. המדינה מבחינה היסטורית הונחתה עליהם. הם לא הגו אותה. לא חזו אותה ולא רצו בהקמתה. היא הוקמה על-אפם וחמתם והם מצאו עצמם אזרחיה כי המדינה החליטה להיות דמוקרטית ולהעניק אזרחות לכולם. כבר אז עלה עניין שירות החובה בצבא והפתרון של בן גוריון וחבריו היה במקרה הכי טוב הוגן כלפי שתי הקבוצות: לא נגייס אתכם ואתם תשארו בבקשה מחוץ לאומה היהודית החדשה שאנו בונים כאן.
   […] עכשיו עולה התיאבון לציונים – יש כאן מליון יהודים שאפשר בכפייה ובמאמצים להופכם לציונים".

   רעל שחונק אחד אחרי השני את היהדות ואת היהודים, יהודי אחרי יהודי.
   שטרית: "הויכוח כאן הוא גדול מאוד – הרבה מעבר לשאלה החברתית הפשוטה של שוויון בזכויות ובחובות. הוא ויכוח גדול על מיהו ומהו יהודי, הוא ויכוח בין תפיסות מנוגדות לשאלת הזהות היהודית. לכן הצדדים נלחמים בנחישות ולדעתי זה יגיע רחוק מאוד. לגבי ההבטחה האלוהית לאברהם העיראקי – עניין של אמונה כמובן – בשום מקום מייסדי המדינה הקומוניסטים האתיאיסטים כולם לא בנו הרבה על ההבטחה הזאת, אלא על כוח ועצמה צבאית ותמיכה בינלאומית (בן גוריון התנגד להכניס את העניין ואף את שם האלוהים להכרזת העצמאות ובסוף התפשר על "צור ישראל" שניתן לפרשנות חילונית). הציונים יצאו נגד אלוהים ונגד המשיחיות היהודית הגלותית של ציפייה לגאולה. הם נישלו את אלוהים מתפקידו כגואל הבלעדי. זו אחת הנקודות בויכוח היהודי הזה – החרדים לעומת הדתיים-לאומייים (שרואים במדינת ישראל אתחלתא דגאולה, כפרוזדור לגאולה ולכן פועלים להכין את קרקע הגאולה שתביא איתה בית מקדש ומשטרת אכיפת חוקי דת מטורפת), החרדים רואים בפעולות האלה (של החילונים והדתיים-הלאומיים גם יחד) של זירוז הגאולה, דחיקת הקץ, פעולות שהן חילול השם אשר מעכבות את הגאולה. זה ממש לא חשוב מה אני חושב או מאמין. הויכוח הוא ענק ובנפשם של שני הצדדים ולכן הוא עוד יחריף. הוא היה כאן תמיד מתחת לפני השטח ועכשיו הוא צף מעלה. אלה לא שאלות טכניות של מטבח כשר או קלות השירות, השאלות הן גדולות הרבה יותר. הן אמיתיות ועכשיו תבוא ההתנגשות הגדולה. אני חושב שאפשר למנוע אותה בדיוק מאותם מניעים שבן גוריון שיחרר אותם משירות צבאי – הם לא רואים עצמם שייכים לחברה "היהודית החדשה" הזאת שבעיקרה היא חילונית ורוב הישראלים לא רוצים להפוך חרדים. כל נסיון לכפות אותנו עליהם יביא צרות גדולות מאוד ומיותרות לדעתי".
   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152217593968150&set=a.10151626564383150.1073741824.837383149&type=1&stream_ref=10

   ומה קיבלנו במכתב הזה שכל כך הרבה אנשים (ביניהם תומכי בל"ד!) אצים ורצים לחתום עליו? ניתוח פוליטי חיוור הגובל בישראליזציה על הספין של יאיר לפיד, נגיעות בעיקרי המאבק המזרחי ששולבו תוך כדי תעלולים רטוריים (השווה עם שילוב פרופגנדה למפלגת בל"ד בתגובות מסויימות אצל מגיבים מסויימים, בין אם קיים קשר כלשהו – בד"כ קלוש – לנושא, ובין אם לא קיים ), השוואה נואלת למאבקם של הפלסטינים אזרחי המדינה הציונית בכמרים קלי דעת, ושילוב ציטוטים מהתנ"ך ומהמסורת היהודית שהוצאו מהקשרם.

   בנוסף לדברי סמי שלום שטרית, כך נראה מניפסט התנגדות לעמלק הציוני
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=639973196074952&id=179895388749404&stream_ref=10
   גם בגילוי דעת זה של נטורי קרתא, כמו גם במניפסטים של ברק כהן, קל לראות את פעולת ההעתק והדבק מדבריה של חנין זועבי. לא פשוט יותר להביא ישירות את הציטוטים? (כפי שעושים מגיבים מסויימים וגו')

   1. נועם א"ס

    שלום דרור
    דבריך, ובמקרה זה בעיקר דבריו של סמי שלום שטרית הגדול, חשובים ונכונים כתמיד, ותודה על כך.

    בכ"ז, היבט אחד משמעותי ושאינו מובן מאליו בגילוי הדעת הזה מביא אותי לתמוך בו באדיקות חרף חסרונותיו שאותם ציינת, והוא הזיהוי המשותף של שני המאבקים, המזרחי והחרדי, נגד תהליך הפרוטסטניזציה של היהדות, וספציפית דרך השילוב הקלאסי בין מנגנוני ההון והצבא. או בשמו המקוצר של התהליך הזה: ציונות. בכל העולם, הקולניים ביותר בדרישתם ל"ממשלה קטנה" באותה נשימה תמיד דורשים צבא גדול (החל ברמת התקצוב, אבל במשתמע, בהכרח, הרבה מעבר לזה – במובן התרבותי, החברתי, של הסדר המעמדי, הבין-מגדרי, ואפילו הדתי). מסע הצלב המתועב המכונה "שוויון בנטל" הוא סימפטום אחד מיני רבים של התהליך הזה (ושכמובן כתמיד מגיע מכיוונם של הלבנים, השבעים והשב"עים), אבל זהו אחד מאותם מקרים ייחודיים שנוגעים בדיוק בצומת העצבים של ההיגיון הקפיטל-האשכנזו-ציוני (כפי ששלום שטרית, אתה, וגם גילוי הדעת שבעמוד זה מבחינים ומצביעים): הצבא, צה"ל, צבא הטרור לישראל, כמנגנון דיכוי דתי, ולא פחות חשוב מכך – מנגנון דיכוי מעמדי (זאת המטרה. הדת היא רק המכשול בדרך אליה) – נגד היהדות ונגד היהודים.

    נכון שאלו המושמדים פיסית ע"י הצבא הכי המוסרי ביקום (באופן ישיר: 5 בינואר האחרון, מתוכם 4 שלא נשאו נשק; 36 בשנת 2013, מתוכם לפחות 19 שלא נשאו נשק) לא מוזכרים בגילוי הדעת הזה. נכון שהילדים שהושמדו לצלילי מוסיקה קלאסית הכי מוסרית ביקום לא מוזכרים בגילוי הדעת הזה. נכון שאי-השוויון הציוני בין אזרחים לבין אלו שאינם אזרחים, ואשר שימורו של אי-השוויון הזה, אי-השוויון הכי מוסרי ביקום, מהווה את עיקר תפקידו של הצבא הציוני (גזילת קרקעות ורכוש יומיומיים ומתמשכים לאורך 66 שנה כלולים; נישול ושיעבוד של אתנוס ילידי לכדי מעמד אריסים-משרתים חסרי אמצעים כלול) – כל אלו אינם מוזכרים בגילוי הדעת הזה, וחייבים להיות מוזכרים כל עוד הם נמשכים והם בהחלט נמשכים.

    עם זאת ולמרות זאת, הפרוטסטניזציה של היהדות והיהודים היא אויב ממשי הראוי למאבק בפני עצמו, ובבירור בשני המקרים, היהודי והפלסטיני, מדובר באותו מאבק, כי הציונות היא אותה ציונות ואין ציונות אחרת. מעבר לכך, הפרוטסטניזציה של היהדות והיהודים היא בעצמה רק סימפטום של תהליך הפרוטסטניזציה של האנושות כולה, שגם בהקשר הזה החזית הפרוטסטנטית-ציונית / פלסטינית, היא רק חזית אחת (אם כי בעלת מאפיינים ייחודיים וחשובים): בהודו, באוקראינה, במצרים, בארה"ב ובין הים לנהר – יללניי "השוויון בנטל" בכל המקומות נשמעים אותו הדבר, ולרוב גם נראים אותו הדבר (ופחות או יותר גם מרוויחים אותו הדבר). אני מאמין שהן לחרדים והן למזרחים, ובעיקר לפוטנציאל השיתוף שאינו מובן מאליו בין הקבוצות למרות השסעים התהומיים בחלקם, יש משהו חשוב להגיד בעניין הזה שאינו נוגע ליהודים בלבד. הוא בוודאי אינו יותר חשוב ממה שיש לפלסטינים להגיד, אבל גם לא פחות חשוב, וגם אלו קשורים זה בזה, ואת התמיכה הבלתי-מסויגת שלי הוא מקבל.

   2. דרור BDS

    המלצה להשוואת טקסטים בין {דיון מעניין שהתנהל בין תומכי ה"מחאה החברתית" החרדית לבין מתנגדיה במחנה החרדי} לבין {דיון דומה שהתרחש בין מחרימי ה"מחאה החברתית" לבין תומכיה באתר ארץ האמורי}:
    האדמו"ר הסביר מדוע רצה בשינויו של הקול קורא לקראת העצרת: "בקול קורא שפורסם בחתימת המועצת והאדמורי"ם, הייתה שורה אחת מהגמרא, שעל ידי התורה ניצחו עם ישראל במלחמה. כאשר ראיתי את השורה הזאת הבנתי שעם קול קורא כזה אני כבר לא יכול להסכים – זה גם חלק מהתאוה הלאומית. כאילו ח"ו יש קשר בין חייליו של דוד לבין צה"ל, אני לא נכנס לעצם האיסור, אבל חייליו של דוד היו צדיקים קדושים וטהורים כמבואר בחז"ל, והצבא הציוני מלא בפושעים מחללי שבתות ונואפים. לעשות קשר בין מלכות ישראל למדינה כאילו שזה אותו הדבר רח"ל.
    כאשר ראיתי את זה אמרתי שעם שורה כזו אני לא יכול להשתתף, העסקנים לא רצו בהתחלה להוציא את זה עד שכמה מנהיגים אמיתיים ויראי שמים נכנסו בעובי הקורה, ואמרו שזה נכון וצודק והוציאו את השורה הזו. ברגע שהוציאו את השורה נתתי את הסכמתי ואני מצטרף עמם".
    http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%A8-%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%A3-%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%99%D7%95-%D7%97%D7%99-%D7%9E%D7%9C.html

    אין בינינו מחלוקת בכל הנוגע לתמיכה הבלתי מסוייגת במאבקם של החרדים ובציפייה לפוטנציאל השיתוף שאינו מובן מאליו בין הקבוצות למרות השסעים התהומיים בחלקם (ע"ע גילוי הדעת של ברק כהן שקישרתי אליו). להערכתי גם אין מחלוקת בין סמי שלום שטרית לבין חותמי המכתב. יש רק משפט אחד שראוי לשנותו, ועוד משפט חסר שראוי להוסיפו. כך יוכלו גם המסתייגים מהניסוח להצטרף למכתב.

 4. יותם קדוש

  ה צרפו את שמי לחתימות

 5. Bi

  החרדים הם שכופים על אזרחי מדינת ישראל את הטפילות שלהם על הציבור.
  למה שאר הצעירים כן חייבים בשרות הצבאי והם לא?
  או שיבטלו לכולם את החובה לשרת בצה״ל
  או שכולם, בגיל 18 יתחילו את השירות בצה״ל, למשך אותו פרק זמן שנקבע.
  לא יתכן שהם ישבו בישיבות ויקבלו שכר מביטוח לאומי.
  ואחרים יעבדו בצה״ל במשך 2-3 ולא יקבלו שכר.
  ולמה לא משלמים שכר לתלמידים באוניברסיטאות כמו שמשלמים לתלמידי ישיבות?

  1. ריצרד אלדף

   אתא צודק ב100% אבל הצרה ששום דבר לא יקרה

 6. שושי שמיר

  אנא צרפו אותי לרשימה

 7. אלי משולם

  חתמתי!

 8. Bi

  כשבתי ספר חרדיים אשכנזים לא מקבלים ספרדים – אתם מגיבים אחרת.
  אבל כשזה נוגע לנושא השוויון בשירות הצבאי – אתם קלי השפעה לפוליטיקה החרדית האשכנזית.
  בעיות כלכליות של שנים והשינאה לשר האוצר, גורמת לכם לעיוורון בנושא.

  העיוורון שנובע מהשנאה למפא״י ההיסטורית על היחס המבזה לעדות המזרח, הוא זו שיוצר את המצב הפוליטי-כלכלי, הנמשך כבר שנים רבות. והליכוד וביבי ממשיכים לשלוט במדינה, למרות שהם ממשיכים במדיניות כלכלית גרועה לתושבי ישראל ובמיוחד לשכבות החלשות.

 9. שאול סלע

  מואיז מה אתך ?

  1. מואיז בן הראש

   שאול

   תודה על שאלתך.

   לדעתי ויכוח הגיוס הוא אורבא פרח ומשחק שהפוליטיקה הישראלית משחקת כדי להסיט את הדיון למקומות חסרי כל תועלת. הרי החרדים בסוף לא יתגיסו, גם ככה. אז משחקים עם העם היושב בציון, במיוחד המזרחים והערבים.

   אני מסרב להיכנס לויכוח פנים אשכנזי ודורש פוליטיקה מזרחית. הרי באמת, מה זה בדיוק ישנה לנו אם החרדים יתגיסו או לא.

   לדעתי השיוויון בנטל היחיד הנורמאלי בשלב זה של תורת הלחימה הוא ביטול צבא החוב והפיכת הצבא לצבא מקצועי, בלי לחייב אף אחד. היום החלק הארי של תקציב הצבא הולך לו על קיום צבא העם והאכלתו.

   דיון הרבה יותר דחוף בענייני צבא הוא ההצעה של עמיר פרץ להעניק לכל חייל לפחות שכר מינימום ולא לנצל את שירותם להעסקה חינם של אנשים צעירים משך שלוש שנים.

   לכן גם לא חתמתי

   שבת שלום

 10. 0מולני1

  א. גיוס החרדים לא יביא שמד. זה ספין מהסוג שהייתי מצפה מביבי
  נתניהו, ולא מחבורת צדקנים צווחנית.
  ניתן לטעון טענות הגיוניות בהרבה, דוגמת חוסר התאמת תנאי
  שירות, למרות שהנח"ל החרדי מוכיח גם אחרת.
  ב. העוני הקשה של החרדים הוא בדיוק הסוגיה שהגיוס, או
  השותפות האוכלוסיה החרדית מנסה לענות עליה. החרדים
  נמנעים בכל מחיר, משיקולים **פוליטיים גרידא**, מגיוס
  לצבא, ומוכנים לשלם עבור זאת את המחיר המגוחך של אי
  יציאה לעבודה.
  ג. יש פה ניסיון די עלוב לרכב טרמפ על המחאה ע"מ להעלות
  סוגיות שאינן קשורות כלל, וראויות למאבק משלהן.
  סוגיית התקצוב לתרבות מזרחית, ערבית, אתיופית בהחלט
  ראויה. גם סוגיית המתפרנסים בדוחק ראויה, בדיוק כפי שהיא
  מתבטאת בציבור הלא חרדי. גם עובדת חוסר השיוויון בפריפריה
  ובפרט בארנונה התעשייתית שלא מגיעה לעיירות הפיתוח, ראויה
  לדיון, ואינה קשורה כלל לסוגיית הגיוס.

  ככלל, יש פה עניין לרכב על מחאה לא רלוונטית כדי לנגח את המדינה באושיותיה שלה, קרי, הציונות, ועל הדרך, האוייבים המיתולוגים הדמוניים – האשכנזים (טפו…), שיאיר לפיד הוא בבחינת הפסגה השטנית, הלורד וולדרמורט, של אותה אליטה.

 11. גל

  חבל רק ששכחתם לציין שיש שיעור עודף של אשכנזים לא רק באקדמיה, אלא גם בכוללים הנחשבים.

  אבל נחמד לגלות שיש אשכנזים שאיתם אתם מזדהים. אמנם מדובר בקהילה שמוסדותיה נשלטים על-ידי האשכנזים הכי גזענים על פני כדור הארץ, אבל היי הם הרי אנטי-ציונים (עד כדי כך שזו הממשלה הציונית הראשונה מזה עשרות שנים שבה אין חרדים).

 12. ישראלי

  עוד מניפסט אנטי ציוני. תגידו, לא נמאס לכם לטחון שוב את אותו קמח טחון? אתם באמת חושבים שמניפסטים מהסוג הזה יעשו משהו חוץ מאשר לתת לכם סיפוק רגעי?

 13. בריאן

  "We're not the Nationalist Mizrahim Against Enlistment for Ultra-Orthodox and Other Marginalized Groups of Judea! We're the Judean Front of post-Nationalist Mizrahim and Mizrahi Aguda Coalition in favor of Torah Study"

 14. הילי רזינסקי

  לעצומה

 15. דרור BDS

  מכתב התמיכה מדבר על שמד רוחני לחרדים, על שמד רוחני לפלסטינים אזרחי ישראל – בדואים ודרוזים (הדרוזים אינם רואים עצמם פלסטינים ורובם המכריע גרועים יותר מהציונים) – ועל שמד רוחני למזרחים. אלו, לדידם של מנסחי המכתב, אינם צריכים ללכת לצבא השמד הציוני בתנאים הנוכחיים אותם מציב משטר השמד הציוני-אשכנזי. זה נכון אך זה לא מספיק, ולפעמים חצי אמת גרועה משקר. להתנגדות למה שמכונה שוויון בנטל צריכה להתלוות הדרישה לשוויון בנטל הישיבה בכלא 6.

  ההתנגדות למטרתו היחידה של צבא השמד הציוני – ממון (מעיסקאות נשק) ושררה אינה מוזכרת ולו ברמז. הקרבנות הגדולים ביותר של צבא השמד – אלו המושמדים פיסית ע"י ארגון טרור זה – נעלמו ואינם. כל עוד לא נשמעת התנגדות כזו, כל עוד לא מוזכרים הילדים הפלסטינים שהושמדו לצלילי מוסיקה קלאסית, משמעותה היחידה של ההזדהות עם החרדים היא שליחת אנשים אחרים במקומם לאותו צבא. אלו המדברים על מסך עשן המסתיר את האמת, אלו המדברים על דיבורי ההבל של ממשלת ישראל והמפלגות החברות בה, גם הם מתעתעים בציבור. גם הם מדברים דיבורים אשר נועדו להסית את תשומת הלב הציבורית מאי-השוויון האמיתי במדינת ישראל:

  אי השוויון האמיתי במדינה הציונית הוא בין אזרחיה לבין אלו שאינם אזרחים. לכן המחאה העולמית היא נגד משטר האפרטהייד ונגד פשעי המלחמה. ההבדל בין ברק כהן (למשל, ראו קישור) או בין הקריאה של עמור לסרבנות חברתית או בין הקריאה של אוירבך לא לשתף פעולה ולא להגיע כלל ללשכות הגיוס לצרכי מה שמכונה מו"מ (ראו קישור, אוירבך הוא היחיד מבין מנהיגי החרדים התומך באופן פעיל בכלואים החרדים בכלא 6) או בין הנימוקים של חברי בל"ד להתנגדותם לאותו כומר קל דעת לבין ההצהרה של חותמי המכתב דומה למחלוקת בין הרב שטיינמן המצדד בדיל חרדי-ציוני ופועל רק להשגת תנאים טובים יותר לקהלו (האשכנזי!) לבין הרב אוירבך או נטורי קרתא או מפלגת בל"ד המתנגדים לכל דיל כלשהו עם הציונים. אדם הגון לא יכול לתמוך רק באי גיוס חרדים לצבא הציוני אלא חייב להצהיר כי הוא מתנגד לעצם קיומו של צבא כזה.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495261253881138&set=a.487179538022643.1073741828.484817614925502&type=1

  http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2185957

  1. ישראלי

   ברלין, זה המקום המתאים לך.

 16. דןש

  זוהי שאיפה של כולנו וזה יקרה כאשר יגור זאב עם כבש. לצערנו הדבר אינו נראה באופק וחובה עלינו להגן על עצמינו. כל אחד חייב לקחת חלק במשימה וכל אחד ישובץ על פי כשוריו ויכולותיו.
  השרות הוא אכן בכפיה לכולם – איננו יכולים להרשות עדיין שרות בבחירה. המטלות כבדות והאויב בשער. לא רק החרדים נדרשים לשרת גם אנשי מצפון נדרשים לכך. כמו גם תלמידי חכמים חילוניים בתחומי המדע השונים, נדרשים לקטוע את הרצף ולשרת את העם.
  על הדרך כרכת את ההפליה בחברה כנגד המזרחיים והערבים ( דבר שהיום באופנה ) . נושא זה חייב להיות מטופל באופן רחב ומעמיק. זאת איננה בעיה של השרות בצבא – זוהי בעיה יסודית, שהממסד הדתי איננו חף ממנה ואולי אף מעצים את הקיטוב. דווקא השרות בצבא יכול לקרב ולטשטש את ההבדלים.
  גם ערבים יכולים/מחוייבים בשרות. אם לא צבאי אז שרות אזרחי – בקהילותיהם.
  יחד שכם אל שכם נחזק את חברתנו, נתקרב זה לזה – חבל שהדבר נעשה בחסות השרות בצבא. אבל, זה צעד קדימה בכוון השוויון לא רק בנטל אלא גם בגמול.

 17. גילה

  העניין מתחיל עוד בנושא היכולת של החרדים להתכלכל בכוחות עצמם. לא יתכן שאנשים ידרשו בכל תוקף לחיות בדיוק כמו שבא להם ואחרים ישאו בהשלכות של חייהם: ריבוי ילדים, אי יציאה לעבודה וכך עוני עמוק וקשה שמפקיר את הילדים למצבי ייאוש והזנחה, דיכוי נשים, יצירת אפליה קשה על בסיס עדתי ומוצאי.

  השנאה לכל מה שציוני היא כה גדולה שהיא מעוורת את עיני הכותבים.

  החברה החרדית היא חברה בה עדין נשפטים אנשים במדדים מאוד בלתי נתפסים ומקובלים. לו היו הדברים קורים כמו באיימיש-על חשבונם הפרטי, הרי שזה עניינם אבל לא עולה על הדעת כי הכל יהיה משועבד לניהול אורח חיים שהוא גם לא אורח החיים שהתקיים לאורך כל הדורות, אלא התחדד והקצין לאורך השנים האחרונות.

  נשיאה בנטל היא לקיחת חלק בחיים בחברה למען הכלל על פי מדדים כלליים. מכיון שהחרדים אינם מתייחסנים במדינות אחרות בהם הם מתגוררים אלא עושים כל מה שצריך כאזרחים, הרי מסתבר שהמרי הזה שייך רק למדינת ישראל וחבל שיש מי שתומכים בכך. אתם לא תקבלו את הכתף מהחרדים הזו במחאות שלכם.

 18. נעמי

  אם הייתי חרדית הייתי קורעת אתכם פה בתגובה. כמה נמוך אתם יכולים לרדת? להשתמש בחרדים כדי לנגח את האשכנזים? אתם חוטאים למטרה ויותר מזה פועלים בדיוק כמו זה שנוסע עם ג'יפ מרמת אביב לירושלים: אתם מזלזלים באינטליגנציה שלנו. פתאום מאוד חשוב לכם שהחרדים לא ישרתו בצבא? האמנם? גם אני לא חושבת שהם צריכים לשרת בצבא אבל מסיבות אחרות לגמרי; הצבא הוא המעוז האחרון בארץ שאינו מוכתב ע"י מצוות הרבנים (יחסית, כן…) ו אנחנו ממש לא רוצים שהם יהיו שם רק כדי להדיר חיילות, אבל מכאן ועד לעלות טרמפ על המאבק שלהם כדי לזעוק את זעקתנו? זהו? כבר אין לנו אידאולוגיה משלנו? חסר לנו צרות שאנחנו אוספים משל אחרים? אתם מזכירים לי את מפלגת מרץ שלאורך כל ההיסטוריה טיפלה רק בצרות של הפלסטינים, כאילו אצלה בבית עניי עיריה בדימונה ואופקים הכל כבר היה תקין….. חחחחחחח

  1. אדי

   ה"שמאל" הרדיקלי לא משתמש בחרדים בשביל לנגח את האשכנזים.
   הוא משתמש בחרדים ובמזרחים בשביל לנגח את הציונות ואת זכות ההגדרה העצמית של האתנוס היהודי לסוגיו.

   כפי שעשו אנטישמים במשך אלפי שנים בארצות אירופה ובארצות האיסלאם. להשתמש בסוג אחד של יהודים בשביל לנגח סוג אחר של יהודים.
   מטרתם היא נישול כל היהודים ממדינתם: האשכנזים, החרדים, הספרדים, השמאלנים, הימנים, החרדים, החילונים, הג'ינג'ים, והאינסטלטורים. כולנו זקוקים לציונות ולבית הלאומי שלנו.

 19. דפנה

  יש בהחלט מקום לשחרר חרדים מהצבא שהרי גם חילונים משוחררים בתנאים מסוימים.
  אבל לא שיחרור גורף:
  השינוי המונח לפתחנו הוא זריית חול בעיניים:
  אכן, יש לשחרר מכסה של תלמידי חכמים שבאמת אומנותם לימודם (גם אמנים חילוניים משוחררים) ולא שיחרור גורף ומעוות שנעשה יותר ויותר בלתי אפשרי גם מסיבות דמוגרפיות.
  מההיבט הכלכלי, אם שיחרור מעבודה ומהצבא הוא קשה, קשה עוד יותר העובדה שהחרדים מנפחים את מספר מקבלי הקצבאות בצורה לא פרופורציונאלית והניפוח גדל בטור גיאומטרי, אם נתחשב בעובדה שהם נישאים מוקדם ואין הגבלה על הילודה.
  מה שזועק יותר מכל לשמים הוא שחילוני אחרי שירות מלא וקשה. קורע עצמו בעבודה ולימודים. חילוני אינו מקבל קיצבה בעבור לימודיו, נהפוך הוא: עבור לימודיו הוא ישלם והרבה. לממן לימודים לבחורי ישיבה ולא לממן לימודים לחילוני באוניברסיטה, אחרי שירות צבאי, זו בפירוש פרבילגיה בלתי נתפסת לטובת החרדי. "אדם באמונתו יחיה" לא התכוונו הדברים ל"חיים באמונתו" על גבו של האחר שאינו מאמין
  ולכן שחררו אבל אל תשלמו!!!!
  לגיוס החרדים השלכות בעיתיות, שלא ניתן להתעלם מהן :
  גיוס חרדים ידרדר את מקומה של האישה במערכת הצבאית.
  גיוס חרדים יכניס את הרבנים למחנות הצבא.
  גיוס חרדים בעלי משפחות יכביד על המערכת הפיננסית

 20. נתן

  אם יאיר לפיד נוסע בג'יפ אתם נוסעים בחללית בגבה 100 אלף רגל.

  העובדה שהחרדים משוחררים משרות בצבא היא בצורה הפשוטה ביותר אפלייה חמורה של הציבור שאינו חרדי מעבר לעובדה שיש פה כמה וכמה עברות מוסריות חמורות כמו "אל תעמוד על דם רעך".

  אבל כשאנשים חיים בסרט ואיבדו כל יכולת לראות את המציאות בצורתה הפשוטה מעבר לפילטרים שהם בנו לעצמם אז אין להתפלא –

  אם ספיר סבח הפשיסטית הקטנה שניסתה לחסל למורה שלה את הפרנסה היא "מזרחית נרדפת ומקופחת" ומאי גולן הגזענית היא "לוחמת חרות מזרחית אמיצה" אז אין מה להתפלא שהפרזיטים החרדים שהדבר הבזוי ביותר בעינהם היא עבודה גופנית בכלל ועבודה שחורה בפרט הם "ציבור מקופח שעובד בעבודות דחק".

 21. אדיסו קסה

  מאמר שבחלקיו העליונים גורם לחשיבה אמיתית על נושא השוויון איך הממשלה שהיא רוצה לטפל בנושא משמעותי לחברה הישראלית. אני בעד שוויון בכל מערכות המדינה. אני בעד כמו שחשוב שהיה שוויון בנטל הצבא , המדינה צריכה להשקיע !!
  .שהשוויון האזרחי יהיה שוויני
  אבל לקראת הסוף הם הגזימו עשו סלט. הכותרת של הכתבה מציינת "שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה.." אני מוסיף בגלל שהתורה מצווה ומחייבת אותי כאדם יהודי אני מתגייס לצבא. השאלה שלי לחברה החרדית היא איך הצלחתם לטשטש מצווה חשובה וברורה " עזרת ישראל מיד צר.." ???
  הדיון על השוויון חשוב אבל בבקשה אל תשתמשו בפשע חברתי אחד כדי להצדיק פשע חברתי שני.

 22. פריץ היקה הצפונבוני

  המצב כיום מזכיר מאוד מה שאירע באימפריה הרוסית עת הצאר ניקולאי הראשון פרסם את צו הגיוס שלו. היה מדובר בגיוס חובה לשנים ארוכות אבל למעט מתגיסים. כל קהלה בין כפרית או קהלה עירונית( לא יודע איך היתה מוגדרת,לא כלל האוכלוסיה בערים) וע"כ גם הקהילות היהודיות,היו אחראיות להמציא את מספר המתגיסים הנדרש. מאחר והן תלמידי סמינרים דתיים נוצרים והן תלמידי ישיבות היו פטורים מחובת הגיוס נהרו המוני צעירים יהודיים לישיבות ככל שיכלו וכמובן בני העליתות. את המחיר שלמו בני המעמדות הנמוכים. הקהילות העסיקו ,,חאפרים" שחטפו את בני העניים לצבא. לא היה ,,שויון בנטל ". מאחר שהקמת מדינה יהודית שלא ע"י גאולה משיחית נסית.כפי שהחרדים תופסים נחשבת בעיניהם חטא עברה על 3 האיסורים מאז כשלון מרד בר-כוזיבא: לא לעלות בחומה מה שעשתה הציונות המדינית. לא לדחוק את הקץ ,מה שעושה הדתיות המשיחית מאז שהרב קוק ,הרוא"ה הקבליסט שקבע שהגשמת הציונות המדינית היא תחילת הגאולה המשיחית. ולא להתגרות בגויים מה שעושה הימין בכללותו ודתיים גזעניים בפרט.( אין זה אומר שאסור לשנוא אותם).מאחר שכך אין לחרדים כל מחויבות מוסרית לשרת בצבא הנוגד את עקרונות אמונתםהן אלה שנזכרו והן בקשר לאיסורים כגון שפיכות דמים . מה שנתפס אצלם כחשיפת צעיריהם לפיתויים של הפקרות מינית. וסכנת אכילת מזון לא כשר בעיניהם. אפשר בהחלט לחלוק על כך שלמרות עמדותיהם הם לא נמנעים משיתוף במנעמי השלטון של הכופרים ימ"ש.וגם תומכים בשלטון הימין העובר על איסוריהם.להוציא את נטורי -קרתא -סאטמרים הנאמנים לעקרונותיהם ומגלים ישרה מוסרית.
  פריץ היקה גם חילוני אגנוסטי.

 23. שולי

  "ובה בעת יכפה עליהם לאומיות ציונית מיליטריסטית שהם מתנגדים לה" – אפשר להביא למשפט הזה דוגמא, דוגמא אחת, רק אחת?
  זה מגוחך כמובן. כי החרדים, במיוחד היום הם לאומניים ומעולם לא התנגדו למלחמה מיותרת ופושעת, נהפוך הוא, הם תמכו בה, ובלבד שהם עצמם ימותו באהלה של תורה.

 24. ריצרד אלדף

  למה אתם לא עושים מאבק נגד כפוי גיוס חילונים לצבא????????
  אתם מצדיקים שהחילונם מממנים את העלוקות ופרזיתים החרדים שחיים על חשבונינו
  האם בארהב גם חיים על הממשלה???????

  1. מ

   החרדים הם לא עלוקות ופרזיטים
   החרדים הם התקוה היחידה שיש לנו, הסיכוי היחיד לתקן במשהו את המציאות המעוותת שאנחנו חיים בה
   וזאת מכיבן שהחרדים הם הציבור היהודי היחיד שמעז לעמוד בראש זקוף מול הממסד המושחת והמשעבד

   הלואי שכולנו היינו לומדים מהם

 25. בטי בנבנישתי

  מסכימה מאוד עם תוכן הדברים

 26. אור ארנסט

  חותמת גם. ולו רק כדי להסיר את ה"בד האדום" שמפלגת יש עתיד מנפנפת בו כדי להלהיב את ההמונים, להזינם בססמאות שמלבות שנאה ולהסיטם מבעיות אמיתיות.
  לא טובת המדינה לנגד עיניהם אלא צבירת כוח פוליטי והכי פשוט לעשות את זה דרך שנאת האחר שמתחפשת לרטוריקה ליברלית (ע"ע טומי לפיד).

 27. בלהה גולן

  צרפו גם את שמי

 28. אורנה לביא

  הנה יציאה דוסית חיובית מאד. עכשיו יש לי עוד סיבה לא לריב איתם באופן ככלי. יש הרבה מן השלילי בדת, בכל דת ובמיוחד ביהדות. אבל בינתיים מצאתי שני דברים חיוביים מאד שבאמת מתקיימים. אמנם ההתנגדות לפורנוגרפיה אצלם היא לא בדרך שלי ולא מהמניעים שלי, אבל היא חיובית. להבדיל מהדרת נשים מכל השיח התרבותי והציבורי. עכשיו נוספה ההתנגדות לצבא, והפעם היא גם בדרכי. לא רק כדי ללמוד את האגדות השטותיות שלהם, אלא כדי לחיות בלי לרצוח, בלי להפוך לחיות טרף.