חמש דקות מ"כתבנו בשדרות"

על הכינוס החשוב שהיה אמש בשדרות לא תשמעו בכלי התקשורת המרכזיים. בזמן ששם, בעיר המופגזת ביותר בדרום, דיברו על עצירת ההסתה והגזענות, התקשורת המשיכה לחפש את מי שיצעקו למצלמות סיסמאות חלולות ששמעו קודם לכן מפוליטיקאים פופוליסטיים, וכך שוב מונצח הדימוי הפוגעני של תושבי עיירות הפיתוח כחסרי תרבות ופראיים. אז הנה,…
חיים ביטון

מהדורות חדשות דרמטית במיוחד פקדו אתמול את המרקע שלנוכתב הטלוויזיה המיוזעכמו מנסה בעצם מראהו להעביר לנו הצופים בסלון הממוזג את הדיווח על מה שקורה עכשיו בשדרותהוא מציין ש"דיבר עם אנשים בשדרותומהם למד כימצד אחדקשה להם לחיות במציאות של "טפטופי קסאמיםוהם חשים תחושת הקלה עם הידיעות המצטברות והולכות על המתקפה המתרגשת עלינו בעזהומצד שניקשה להישאר במרחבים המוגנים לאורך כל שעות היוםבארשת פנים רצינית ומודאגת במיוחדכתב הטלוויזיה הזכיר לכולנו כמה חשובה ההיצמדות שלנו למקלטים וההקפדה על ההנחיות של פיקוד העורף בשל המצב הביטחוני הרגיש.

כמה דקות לאחר מכןעלה לשידור ראש העיר שדרות לשעבראלי מויאלבלהט אידיאולוגי מפתיעשעושה רושם שהוא אותנטי ממשקרא לממשלה לקחת אחריות ו"לפתור את הבעיהבעזהלא ייתכן שבתום כל סבב חמאס יתחזק יותר ומדינת ישראל תוסיף להיות אלופת העולם ב"לקלוע לשום מקום", אמר מויאל בתקיפותוהוסיף שאם הממשלה לא מסוגלת לתת פיתרון לבעיה – עדיף לה שתתחלףלא ייתכן שהממשלה תזלזל בנותושבי הדרוםחתם את דבריו בתסכול.

בתוך בליל דבריהם של מגישי החדשותנזכרתי ברעיונות של אסכולת פרנקפורטשהסבירה כיצד על האזרחים מופעלת מניפולציה שיטתית מצד התקשורת – מניפולציה שמהותה הסתרת מידעעיבודו מחדשעריכתוהוצאתו מהקשר והגשתו לאחר שעבר ריכוך והתאמה להלך הרוח הרצוילתקשורת תפקיד מכריע בשמירת הסדר החברתימניעת קריאת התיגר והמהפכה בסדר החברתי הקייםהיא אחראית ל"סימוםהאזרחים המשועבדים לתחושה הכוזבת שהם שווי ערךושאין היררכיה מעמדית המדכאת אותם.

news

photo

וכך לסיפור החדשותי של איש הטלוויזיה יש גם צד שלישי שלא נוטים לספר עליולמעט כמה עשרות אנשים החיים בשדרות וסביבותיהובכןאמש בשבע בערבכאשר שדרות יחד עם שאר העריםהקיבוצים והמושבים שמסביבה הותקפו ללא הרף בירי טיליםחבורת צעירים וצעירות מקומית (חלקם/ן בוגרי תנועות הנוער דרור ישראל והנוער העובד והלומד), בשיתוף עם סטודנטים ממכללת ספיר ועוד אורחים ואורחות ממגוון קהלים בסביבההחליטו להוציא דווקא מתוך העיר המופגזת אמירה שלא ניתן להפריז בחשיבותהעל המצב הבלתי נסבל שלתוכו הסתחררה החברה הישראלית בשבועות האחרונים ומהותו דברי הסתה אלימים וגזעניים ששטפו את התקשורת המיינסטרימית ואת הרשתות החברתיות.

שטף של מלל כוחני ואלים זה יצא מפי פוליטיקאים אופורטוניסטיים וחסרי אחריותשדבריהם החמורים מהדהדים אל הפרקים העצובים ביותר בתולדות העם היהודי, והגיע לכל בית מקוון בישראלכך הזין והעצים את עצמו מעגל השנאה והדמים החוזר חלילה ללא הפסק. לתופעה הזאת בדיוק התנגדה החבורה הצעירה בשדרות באירוע מיוחד תחת הכותרת "משדרות תיפתח הטובה"ודאגה להדגיש כי זו ממש לא "הפגנהאלא "התכנסות אזרחית להתבוננות פנימית." החבורה שנפגשה בבית קפה בעיר הונהגה על ידי נשיםנשים משדרותנשים מהסביבהסטודנטיות שאכפת להן ולוקחות אחריותנשים שרוצות לדבר ולמחות על מה שקורה מסביבןהילה פרץביטוןאחת ממנהיגות הצעירים בשדרותאמרה לכל הנוכחים והנוכחות בשלווה ובסבר פנים יפות:

בערב הזה אני לא צועקתבערב הזה אני לא מוחהבערב הזה אני מתעקשתמבקשתמזכירה שהקול השפוי מבקש להישמעמבקש לחזור ולחדור לכל אותם הלבבות שלרגע איבדו את הדרךאנחנו כאן כדי להזכיר כמה כוח יש לנואנחנו כאן כדי להראות שאפשר אחרתושמוכרחות לנהוג אחרתמשדרות תיפתח הטובהאנחנו נשות ואנשי שדרות וסביבתה בוחרות באנושיות ועוצרות את ההסתה והגזענות.

נציגת הסטודנטים ממכללת ספיר, הדס קרלינסקי, סיפרה על הבחירות שהובילו אותה להשתתפות בערב הזהוהבהירה כמה חשוב לדעתה להירתם כדי להשמיע קול מתון דווקא משדרות ודווקא בעת הזו שבה העיר נמצאת תחת מתקפה והחיים בלתי נסבליםלשוב ולהזכיר לכולנו שהשנאה שאנחנו מטילים באחרים עלולה לחזור אלינובין קטעי הדוברות שהנחו את ההתכנסות, היו גם פעילויות של האמניות והפעילות החברתיות שבחרו לקבוע את חייהן בשדרותניצן בר קמה ותמר קפסוטו ניגנו ושרו שירי אהבה ושלוםהורים וילדים ישבו על מחצלות שנפרסו במקוםלילדים חולקו דפי צביעה וצבעיםמעגלי שיח ולימוד יהדות שנגעו לשאלות מוסריות וחברתיות עמוקות הוצעו לכל מי שהתעניין (ואכן הייתה התעניינות רבהבהנחיית מנהל התוכניות בארגון שתי"לאבי דבושיחד עם איש החינוךד"ר אבנר דינור.

בין קהל המשתתפים באירוע ובמדרש היו גם חבורת סטודנטים מחו"ל המתגוררים בישראל מספר שנים ומתנדבים בההיה מרתק לראות כיצד בשולחן אחד מתכנסים בני נוער משדרותסטודנטים זריםאנשים מסביבתה של שדרות בכל חתכי הגילאים – דתיים וחילוניםאשכנזים ומזרחיםחדשים וותיקים וכך הלאה – כדי לדברלהתווכחלשאול ובעיקר להתמודד עם המצב הקיים בישראל תחת איומים מחוץ ומביתבסוף המפגשהוסכם בין המשתתפים שהוא היה מעולהדווקא משום שלא נתן תשובותאלא בעיקר משום שהוסיף שאלות.

שדרות
אמש בשדרות. המשורר שמעון אדף, יליד העיר, כתב עליה פעם: "רק מקומות חסרי אהבה זוכים לאהבה מוחלטת". אני נוטה להסכים, כי אני רואה כיצד העיר הזו לא זוכה לאהבה והתייחסות בשגרת חייה נטולת הטילים, אלא בעיקר לחיבוק הדב המסוכן של החברה הישראלית כשהיא נקלעת לימים כמו ימינו אנו

בזמן שהמופע הזההנדיר בארצנוהתרחש דווקא בעיר המופגזת ביותר בדרום והיה בבחינת מופע התעוררות מזהיר בייחודיותו ובצורתובעיקר כלי תקשורת קטנים וזרים סיקרו אותובעוד ש"כתבנומערוץ הטלוויזיה על צוותו המיומןעמד במרחק הליכה של חמש דקות משם ואסף ידיעות על "המתרחש בשדרותבעת ירי הקסאמים.

רבות כבר נכתב ונאמר ביחס לייצוג התקשורתי הלקוי והמגמתי של תושבי מדינת ישראל השנייה בכלי התקשורתלכן לא אכביר מילים רבות נוספותאלא רק אתאר את המציאות בשדרות כפי שאני מכיר אותה מזה עשורלרוביעמדו אנשי התקשורת נטועים במקומם במרכז העיר וישדרו את מה שהם רואים ברדיוס של עשרה מטרים מסביבםיאספו דובריםלא רהוטים בד"ככדי שיצעקו למצלמות סיסמאות חלולות ששמעו קודם לכן ברדיו מפוליטיקאים פופוליסטייםבכך מונצח הדימוי הכה פוגעני ומסוכן של תושבי עיירות הפיתוח והשכונות שבשולי הערים הגדולות – מזרחים ברובם – כחסרי תרבותמשולחי רסןחסרי השכלה ופראיים.

כך משוכפלות קלישאות שחוקות שגורמות לכולנו לאמץ את התודעה הכוזבת הגורסת ש"כל העם איתנוושאנחנו "גיבורים", ומעל לכל יעבירו את אותם מסרים בדיוק באופן מונוטוניוטורדני במשך שעותזאתעל מנת לעייף אותנו ולשלוח אותנו אל מיטותינו פטריוטיםמותשים וזועמיםזועמים על כל מי שרק אפשר מלבד מי שאנחנו אמורים לכעוס עליו באמתממשלת ישראלשאר שכבות ההנהגה (ראשי עריםראשי מועצות וכך הלאה), וכלי התקשורת.

שדרות1אז כאמור על הערב החשוב הזה בשדרות לא תשמעו בכלי התקשורת המרכזייםאולי משום שמסרים כאלה עשויים לעורר אותנו לחשוב על המצב שבו אנחנו מובלים כעדר על ידי מנהיגים חסרי יכולות וחזוןשחדשות לבקרים שמם נקשר בשערוריות חסרות תקדיםועל ידי כלי תקשורת שמהתלים בנו ומשסים אותנו באחינו שלנו על מנת שלא נתאחד כדי לחולל מהפכה שתביא את המערכת המנצלת ומנשלת לקיצה.

יהיו מי שירימו גבה ויתהו – דווקא בשדרותאך האמת היא ששדרותכמו מקומות רבים אחריםאינה עשויה מקשה אחת ויש בה אנשים מסוגים שוניםחלקם הגדול דווקא כן רואה לנכון לנהוג במתינות ולהושיט יד לשלוםהמשורר שמעון אדףיליד העירכתב עליה פעם: "רק מקומות חסרי אהבה זוכים לאהבה מוחלטת". אני נוטה להסכים על השורה הזומשום שהלכה למעשה אני רואה כיצד העיר הזו לא זוכה לאהבה והתייחסות בשגרת חייה נטולת הטיליםאלא זוכה בעיקר לחיבוק הדב המסוכן של החברה הישראלית כשהיא נקלעת לימים כמו ימינו אנודווקא פהבשדרותכשמתפזרת ההמולה וחוזרת חדוות החיים הצנועה ונטולת היומרותמתקיימים תנאי הגידול הטובים ביותר לחיים סובלניים ומתונים יותראנשיה הם בנים ונכדים לאנשים ונשים תמימי דרך שמתוך אהבת ישראל אמיתית ועמוקה הקימו כנגד כל הסיכויים עיר שלווה עם חיי קהילה חמים ופתוחים – למרות שהמדינה זנחה לאנחות כבר מזמן.

א/נשים אשר עשו את שעשו תוך ויתור אמיתי על גאוותם על מנת להגשים את חלום השיבה לארץ ישראלשורשים כאלוקשה לעקורלכןאל תופתעוזו שדרותהאמיתית.

כנראה שיעניין אותך גם: