• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

הזניית ההיסטוריה המזרחית בידי מזרחים

לרגל יום הפליטים היהודים מארצות ערב אנחנו מפרסמים שוב קטע מרשימה שפורסמה ב-23 במאי 2003 באתר המזרחי "קדמה" זצ"ל. רשימה שלמרבית הבושה והצער ממשיכה להיות רלוונטית גם היום לאור פעולותיהם של שמעון אוחיון מ"ישראל ביתנו" והחומרים של "הדסים" – עמותת הבית של מפלגתו
שיקו בהר

אֵיכָה הָיְתָה לְזוֹנָה, קִרְיָה נֶאֱמָנָה; מְלֵאֲתִי מִשְׁפָּט, צֶדֶק יָלִין בָּהּ–וְעַתָּה מְרַצְּחִים.

(ישעיהו, כ"א, פסוק א')

[…]

אני מציע לכל דמוקרט/ית ישראלי/ת הוגנים ובעלי כבוד עצמי מינימלי ללמוד את ההיסטוריה של המזרחים בשנות ה-40 וה-50 בעולם הערבי בדיוק באותו אופן ביקורתי שבו הם ודאי כבר למדו את ההיסטוריה של המזרחים בתוך ישראל בשנות ה-50 וה-60. קיים כבר מספיק חומר ביקורתי על התקופה הזאת בעברית, אנגלית וערבית. חשוב מכך: אסור לאף אדם – קל וחומר למזרחים דמוקרטים ואלטרנטיביים – להזנות את ההיסטוריה המזרחית רק משום שציונים אשכנזים גרשו פלסטינים רבים ב-1948, הפכו אותם לפליטים ושדדו את אדמותיהם ורכושם (בעיקר הקיבוצים).

גם אם המשטרים הערביים חטאו כלפי תושביהם היהודיים – ואגב, פחות ממה שמתואר בספרי ההיסטוריה התעמולתיים-ציוניים של ישראל – הרי שאין בכך מלהמעיט כהוא זה מחטאי הציונים כלפי הפלסטינים. חטאים אלו היו חמורים הרבה יותר מחטאי המדינות הערביות נגד יהודי ערב. דוגמה קטנה כדי לסבר את האוזן: האם מישהו ראה פלסטיני עולה באופן יחסית מסודר על מטוס ומוטס החוצה כפי שארע לדוגמה ליהודים התימנים, העיראקים והאלג'יראים? לבד מכך, הרי יודע כל דרדק שחטאיהם של הציונים האשכנזים כלפי הפלסטינים עד 1948 היוו גורם מכריע ומרכזי בריסוק החיים היהודיים בארצות ערב בשנים שלאחר מלחמת 1948 (שלא להזכיר כלל את הערכים "חיסול הגלות" ו"חיסול הגולה" שבעבורם פעלו השליחים הציונים מראשית שנות ה-40 כולל כמובן במדינות ערב).

מזרחים דמוקרטים משוחררים ברוחם – שנפשם עדיין לא הושחתה ו/או סוממה לחלוטין ע"י מנגנון ההיסטוריוגרפיה הציונית-אשכנזית – חייבים לדבוק בערכי הצדק האוניברסליים ו/או היהודיים ולומר דבר פשוט בקול צלול וברור: "אדרבא, יכפרו מיד הציונים האשכנזים על חטאיהם כלפי הפלסטינים וכך יוקל לנו לדרוש מהמדינות הערביות לכפר על חטאיהן שלהן כלפי הורינו."

בית הכנסת באוראן, אלג'יריה. לפי ויקיפדיה, בית הכנסת, הופקע ב-1975 והפך למסגד.
בית הכנסת באוראן, אלג'יריה. לפי ויקיפדיה, בית הכנסת, הופקע ב-1975 והפך למסגד.

יתירה מכך, מזרחים בעלי יושר מינימלי חייבים גם לשאול: מדוע שאך ורק הקורבנות – בין אם פלסטינים או מזרחים – ישלמו על מה שקרה ב-1948? אם ציונים אשכנזים גנבו רכוש מערבים-פלסטינים, וערבים-לא-פלסטינים גנבו רכוש מיהודי ערב (המזרחים) – אז למה שהציונים האשכנזים והערבים-הלא-פלסטינים "יתקזזו" ביניהם על מה שהם שדדו וזאת בשעה שהשדודים הפלסטינים והמזרחים לא יקבלו כלום ממה שנשדד מהם?

ומי בכלל הסמיך את מדינת ישראל לדבר בשם המזרחים בעולם ולנכס את רכושם הפרטי? האם בני משפחותיהם של יהודי אירופה מתירים למדינת ישראל לנכס לעצמה רכוש יהודי פרטי שנותר באירופה? האם יש אירגון יהודי – ציוני או לא-ציוני – כלשהו שהביע הסכמה למין ניכוס שכזה ע"י ישראל? ודאי שאין.

האם לא יותר לוגי, צודק ומוסרי לדרוש שהחומס הציוני-אשכנזי יפצה ישירות ומיידית את הפלסטיני אותו הוא שדד ב-1948 ושהחומס הערבי יפצה ישירות ומיידית את המזרחי אותו הוא שדד בשנים שאחרי 1948 (בין השאר כתגובה – בלתי חוקית ולא מוצדקת בעליל – לשדידתו הראשונה והמקורית של הציוני-אשכנזי את הפלסטיני)?

אסור באיסור חמור להזנות את ההיסטוריה של המזרחים ולהפכה לעלה תאנה רופס שבאמצעותו מנסים ציונים אשכנזים לכסות על ערוותם וחטאיהם מ- 1948.

[…]

כנראה שיעניין אותך גם: