• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

גיאוגרפיה למתקדמים

בין צילום תיעודי לפיקציה, בין האמת לפחד: זהו תיעוד של החיים, של הסביבה שלי ושל המתח ביניהם לבין החברה. איזה מושגים אנחנו מאמצים אל הקונצנזוס? איפה אנחנו שמים גבול בינינו לבין ה"אחר" ומתחילים לדבר על מאפיינים אנושיים ותרבותיים בגוף שלישי? //תיק עבודות, רועי וקס