• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

גטו עג'מי: הקש ששבר את גב הגמל

מדיניות הנישול המתמשכת כלפי ערביי יפו מגיעה לנקודת שבירה עם ההתנחלויות היהודיות שמוקמות בלב עג׳מי. שנים של אפליה וקיפוח הפכו לפצצה מתקתקת, שחובה למצוא לה פתרון
עבד סטל

רבות ומשונות היו השיטות בהן נושלה האוכלוסייה הערבית פלסטינית מנכסיה ואדמותיה. זה התחיל בכיבוש יפו ב-48׳ ונמשך במדיניות ההזנחה והקיפוח של האוכלוסיה הערבית ביפו. יפו הפכה להיות החצר האחורית והמוזנחת של העיר תל אביב לאחר הסיפוח בתחילת שנות החמישים. ולעיר העתיקה שלה קראו ״השטח הגדול״, למי שיודע וזוכר, אזור בו התנהלו כנופיות הסמים והזנות.

אם לא די בכך, הנה באה תוכנית ״מדרון יפו״, שהיתה אמורה לחסל את מה שנשאר מהארמונות של המשפחות הפלסטיניות שעזבו את יפו בתקווה לחזור אליה אחרי שבועיים, כפי שהבטיחו להם ממשלות ערב.

עברו מאז 67 שנים. המדיניות היא אותה מדיניות והנישול נמשך. פעם קוראים לזה בינוי, פעם מדרון יפו, תוכנית 2660, ג'נטריפקציה. בכל אחד מהשמות, מדובר בהרס של 3126 יחידות דיור בשכונות עג'מי וג׳בלייה.

שלמה להט ז"ל הציע לנו בזמנו לעבור ללוד ורמלה. חולדאי לא מביע עמדה ברורה אך התוכנית נמשכת. אי אפשר לקרוא למה שקורה ביפו ייהוד, מפני שהעיר מונה 60 אלף תושבים, רק שליש מהם ערבים. צריך לקרוא לילד בשמו: התוצאה היא טיהור אתני מובהק.

מדינת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל ועיריית תל אביב יפו מתכננים לבנות חמשת אלפים יחידות דיור ביפו הערבית. המטרה היא סילוק מה שנשאר מהקהילה הערבית ביפו, שמונה כיום 20 אלף תושבים בשלוש שכונות: עג׳מי, ג׳בלייה במערב יפו ושדרות ירושלים במזרחה.

בלב השכונה הערבית עג׳מי הוקמה ישיבה תורנית, שמצהירה שמטרתה לסלק את הערבים מיפו. בימים אלו כבר מוקמת באזור ההתנחלות של חברת ״באמונה״. לא רחוק משם מתכננת קבוצת רכישה חדשה להקים עוד התנחלות בשם ״יופיאה״. מימוש התוכנית ימיט אסון על האזור ויבעיר את השטח. שתיים עשרה משפחות ערביות יושלכו לרחוב.

כל זה קורה בעוד שהמדינה והעירייה דאגו לשמר את שכונת נווה צדק, את אזור שוק הפשפשים הפורח וגם את העיר העתיקה – שלושתם מקומות בהם היהודים מהווים רוב מוחלט. רוכזו כל המשאבים והתוכניות לחסל את מה שנשאר מהשכונות הערביות ביפו. אותו אזור שקראה לו המדינה גטו עג'מי הפך לפנינת נדל"ן מהיקרות במדינה, בו ערכו של מטר אדמה הגיע לכעשרת אלפים דולר.

בינתיים, האוכלוסייה הערבית ביפו נדחקת לפינה. יותר מכך, יש מי שדואג ללבות את היצרים – הוקמה בלב השכונה הערבית ישיבה תורנית, שמצהירה שמטרתה לסלק את הערבים מיפו. בימים אלו כבר מוקמת באזור, על אדמת שוק האתרוג, ההתנחלות הראשונה על ידי חברת ״באמונה״. לא רחוק משם מתכננת קבוצת רכישה חדשה להקים עוד התנחלות בשם ״יופיאה״ – 63 יחידות דיור לרווחת האוכלוסיה היהודית בלבד. פרויקט זה אמור להיבנות על אדמת הכנסייה המרונית. מימוש התוכנית ימיט אסון על האזור ויבעיר את השטח. אם לא די בכך, הפרויקט הזה יביא להשלכת 12 משפחות ערביות לרחוב. האחראים על הפרויקט מצהירים בבירור: מטרתם לסלק את האוכלוסיה הערבית מיפו.

עג'מי זה לא סרט. יפו היא מציאות קשה של נישול וגזענות, של אפליה וקיפוח, של תסכול וחוסר יציבות. מישהו אמר שיפו היא פצצה מתקתקת. כנראה שמי שאמר זאת יודע שיום אחד הבועה תתפוצץ בפנים של כולנו ואז נגיד שהיה עדיף לפעול קודם.

כפעיל חברתי ביפו מזה 36 שנים, למרות הושטת היד הברורה לעיריית תל אביב ולמינהל למציאת פתרון הולם וצודק למצוקה, ההרגשה היא שמשהו רע עומד לקרות. אני מזהיר את כולם: לא להפנות אצבע מאשימה למי שהושיט יד לשלום ולחיים משותפים. ״יופיאה״ היא הקש ששבר את גב הגמל. ואני הראשון שיעמוד מול הבולדוזר שינסה להכות באדמה היפואית.

עבד סטל הוא יו"ר הועדה העממית למאבק בנושא אדמה ודיור ביפו

כנראה שיעניין אותך גם: