• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

אנשי אקדמיה תומכים ב״שוברים שתיקה״

עצומה חדשה של אנשי אקדמיה: אנו קוראים לרשויות החוק להגן על חופש הביטוי של חברי ״שוברים שתיקה״ ולבלום את מי שפועלים באיומי אלימות להשתיקם. חברה דמוקרטית חייבת להיות פתוחה לביקורת ונכונה לשפר את דרכיה
העוקץ

אנו, חברי סגל בכיר באקדמיה הישראלית, מבקשים להביע את תמיכתנו בזכותם של חברי ארגון ״שוברים שתיקה״ לחשוף בפני הציבור את המציאות הקשה אליה נחשפו בשירותם הצבאי. זכותם היא גם חובתם האזרחית.

אנו מוחים כנגד מסע דה-לגיטימציה המתנהל כנגד ״שוברים שתיקה״, אשר משתלב במערכת רחבה יותר של צעדים אנטי-דמוקרטיים מדאיגים של הממשלה. פעילות הארגון אינה מופנית כנגד חיילי צה״ל, אלא להיפך, למענם, וכן למען מטרות ראויות נוספות.

אנו מבקשים לחזק את ידי הארגון וחבריו, אשר מפגינים אומץ לב ראוי לשבח, ומחזיקים מעמד למול עוינות קשה מצד ציבור שמעדיף ״לפגוע בשליח״ שמביא חדשות לא נעימות.

אנו קוראים לרשויות החוק להגן על חופש הביטוי של חברי ״שוברים שתיקה״ ולבלום את מי שפועלים באיומי אלימות להשתיקם.

חברה דמוקרטית חייבת להיות פתוחה לביקורת ונכונה לשפר את דרכיה. בפרט כך כאשר מועלות טענות בדבר פגיעה קשה בזכויות אדם. הביקורת לא צריכה להצטמצם לגדריה של החברה הישראלית-יהודית אלא אפשר שתגיע מכל גורם שאנושיות וחתירה לשלום ולצדק מנחים אותו, כולל מדינות המערב שישראל רואה עצמה חלק מהן.

ארגון ״שוברים שתיקה״ ראוי להערכה רבה ולהוקרה על מאבקו האמיץ למען הציבור, למען זכויות האדם – כל אדם – ולמען הותרת סיכוי לשלום.

*

 

רשימת החותמים:

ד"ר איריס אגמון, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' עופר אהרוני, מכון ויצמן

פרופ' פיקי איש שלום, האוניברסיטה העברית

פרופ' (אמריטה) ג'ודי אורבך, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' דני אטאס, האוניברסיטה העברית

ד״ר טל אייל, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' (אמריטה) חנה איילון, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יובל אילון, האוניברסיטה הפתוחה

ד״ר עינת אלבין, האוניברסיטה העברית

ד"ר מיכל אלמוג-בר, האוניברסיטה העברית

פרופ׳ דוד אנוך, האוניברסיטה העברית

ד"ר קטיה אסף, האוניברסיטה העברית

ד"ר נוגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' דפנה ארדינסט-וולקן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' ז׳רום בורדון, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' (אמריטוס) יורם בילו, האוניברסיטה העברית, חתן פרס ישראל לסוציולוגיה

פרופ' מיכאל בירנהק, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' דוד בלנק, אוניברסיטת חיפה

פרופ' ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אורי בן-אליעזר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר איילת בן-ישי, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אבנר בן-עמוס, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ׳ איל בנבנישתי, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אילן בנשלום, האוניברסיטה העברית

פרופ' אורי בר-יוסף, אוניברסיטת חיפה

פרופ' ז'וזה ברונר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ אסעד גאנם, אוניברסיטת חיפה

פרופ' ניר גוב, מכון ויצמן

ד"ר צפריר גולדברג, אוניברסיטת חיפה

פרופ' עודד גולדרייך, מכון וייצמן למדע

פרופ' עפרה גולדשטיין-גדעוני, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מירי גור-אריה, האוניברסיטה העברית

פרופ' ניב גורדון, אוניברסיטת בן גוריון

ד״ר ניר גזית, המרכז האקדמי רופין

פרופ' אבנר גלעדי, אוניברסיטת חיפה

ד"ר חאלד גנאים, אוניברסיטת חיפה

פרופ' חיים גנז, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אייל גרוס, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' הלנה דה סביליה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

פרופ' דוד דה פריס, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אבנר דה שליט, האוניברסיטה העברית

פרופ' יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן

פרופ׳ גיא דוידוב, האוניברסיטה העברית

ד״ר מעין דוידוב, האוניברסיטה העברית

ד"ר אפרים דוידי, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' (אמריטוס) אברהם דורון, האוניברסיטה העברית, חתן פרס ישראל לעבודה סוציאלית

ד"ר עתניאל א. דרור, האוניברסיטה העברית

פרופ' אלי דרזנר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר תמר הגר, המכללה האקדמית תל חי

פרופ' (אמריטוס) דוד הד, האוניברסיטה העברית

ד"ר רוני הולר, האוניברסיטה העברית

פרופ' גיורא הון, אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ אלון הראל, האוניברסיטה העברית

ד"ר תמי הראל בן שחר, אוניברסיטת חיפה

פרופ' גיא הרפז, האוניברסיטה העברית

פרופ' (אמריטוס) זאב הרצוג, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר חיים וייס, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' רותי וינטראוב, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' סיליה וסרשטיין פסברג, האוניברסיטה העברית

פרופ' נטע זיו, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' (אמריטה) גלית חזן-רוקם, האוניברסיטה העברית

פרופ' יוסי זעירא, האוניברסיטה העברית

פרופ' ענת זעירא, האוניברסיטה העברית

פרופ׳ מונא חורי-כסאברי, האוניברסיטה העברית

פרופ' נעמי חזן, האוניברסיטה העברית והמכללה האקדמית תל אביב יפו

פרופ' (אמריטה) אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' (אמריטוס) מאיר טייכמן, אוניברסיטת תל אביב

פרופ׳ אברהם טל, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' חוה יבלונקה, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר יובל יונאי, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורן יפתחאל, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר שרה כהן שבוט, אוניברסיטת חיפה

פרופ' (אמריטוס) יעקב כתריאל, הטכניון

פרופ' (אמריטוס) תמר כתריאל, אוניברסיטת חיפה

פרופ' שי לביא, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' יונתה לוי, האוניברסיטה העברית

ד״ר ליאור לוי, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אסתר לוינגר, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורי לויתן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' עדנה לומסקי-פדר, האוניברסיטה העברית

ד"ר דורין לוסטיג, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רן לחמן, המסלול האקדמי המכללה למנהל

ד"ר ארן ליביו, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אורן לם, אוניברסיטת חיפה

ד"ר חני לרנר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מיכה לשם, אוניברסיטת חיפה

פרופ' מני מאוטנר, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מילי מאסס (בדימוס), האוניברסיטה העברית

פרופ' עומר מואב, הבינתחומי הרצליה

פרופ' גיא מונדלק, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' בן מור, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נילי מור, האוניברסיטה העברית

ד"ר שגית מור, אוניברסיטת חיפה

פרופ' רעיה מורג, האוניברסיטה העברית

ד"ר אריאל מירב, אוניברסיטת חיפה

פרופ' יוליה מירסקי, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' (אמריטוס) אבישי מרגלית, האוניברסיטה העברית, חתן פרס ישראל לפילוסופיה

פרופ' יוסי מרט, אוניברסיטת חיפה

פרופ' צביקה נאמן, אוניברסיטת תל אביב

ד״ר ג׳ון ניקולס, האוניברסיטה העברית

ד״ר אילן סבן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' מיכאל סולטמן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' גבי סלומון, אוניברסיטת חיפה, חתן פרס ישראל לחינוך

פרופ' אברהם סלע, האוניברסיטה העברית

פרופ' סמי סמוחה, אוניברסיטת חיפה, חתן פרס ישראל לסוציולוגיה

פרופ' רן סמורודינסקי, הטכניון

ד"ר עמליה סער, אוניברסיטת חיפה

ד״ר לוי ספקטר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' (אמריטוס) מרילין ספר, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אברהם עוז, אוניברסיטת חיפה

פרופ׳ פניה עוז-זלצברגר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר שלהבת עטר-שוורץ, האוניברסיטה העברית

ד"ר דובי פוזננסקי, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר מיטל פינטו, המרכז האקדמי כרמל

ד״ר עמית פינצ׳בסקי, האוניברסיטה העברית

ד"ר ערן פישר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' יואב פלד, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר שראל פליישמן, מכון ויצמן

פרופ' יוסף פליסקין, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' נאוה פליסקין, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' סטיב פסברג, האוניברסיטה העברית

פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית

פרופ' מוטי פרי, האוניברסיטה העברית

פרופ' ביל פרידמן, אוניברסיטת חיפה

ד"ר מיכל פרנקל, האוניברסיטה העברית

פרופ' (אמריטוס) יוחנן פרס, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' קובי פתר (פטרזייל), אוניברסיטת חיפה

פרופ' גליה צבר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' חנוך (הרווי) צ'יזיק, אוניברסיטת חיפה

ד"ר ג'וליה צ'ייטין, המכללה האקדמית ספיר

ד"ר שרה קאהן-ניסר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' רוני קאופמן, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר סנדי קדר, אוניברסיטת חיפה

פרופ' אורה קופמן, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר רונית קלדרון, האוניברסיטה העברית

ד"ר ניר קליסמן, האוניברסיטה העברית

פרופ' יחיאל קלר, אוניברסיטת ת"א

פרופ' רותי קמחי, אוניברסיטת חיפה

פרופ' ורד קראוס, אוניברסיטת חיפה

פרופ' רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' מיכאיל קרייני, האוניברסיטה העברית

ד"ר תמי קריכלי כץ, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר טלי קריצמן-אמיר, המרכז האקדמי למשפט ועסקים רמת גן

ד"ר ארנון קרן, אוניברסיטת חיפה

פרופ' (אמריטוס) מיכאל קרן, האוניברסיטה העברית

ד״ר שחר רהב, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אבי רובין, אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' איסי רוזן-צבי, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר קתרין רוטנברג, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' יעקב ריטוב, האוניברסיטה העברית

פרופ' אלחנן ריינר, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' אורי רם, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' (אמריטה) תמר רפופורט, האוניברסיטה העברית

ד״ר אלה שגב, אוניברסיטת בן גוריון

ד״ר ראם שגב, האוניברסיטה העברית

פרופ׳ רונן שגב, אוניברסיטת בן גוריון

פרופ' שפרה שגיא, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר אראלה שדמי, המכללה האקדמית בית ברל

פרופ' ראובן שהם, אוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים

פרופ' יהודית שובל, האוניברסיטה העברית

ד"ר דימיטרי שומסקי, האוניברסיטה העברית

ד"ר דוד שור, אוניברסיטת תל-אביב

פרופ' יוסף שימרון, אוניברסיטת חיפה

פרופ' נדירה שלהוב-קיבורקיאן, האוניברסיטה העברית

ד"ר דלית שמחאי, המכללה האקדמית תל חי

ד"ר דניס שרביט, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר יופי תירוש, אוניברסיטת תל אביב

כנראה שיעניין אותך גם: