• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

אל תפגעו במשילות שלי

נתניהו חוזר ומספר לנו בימים האחרונים כמה חשובה לו המשילות. אלא שבממשלתו המשילות רחוקה מלהיות ראויה – הוא הרי ממלא תפקידים של ארבעה שרים שונים. בנוסף, הממשל הדמוקרטי תחתיו אנו חיים אינו ממש מקפיד על שקיפות או על זכויות המיעוט. זו משילות רעה
יוסי דהאןיוסי דהאן

מרצה למשפטים ומנהל אקדמי של "החטיבה לזכויות האדם" במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, מלמד פילוסופיה באוני׳ הפתוחה, יושב ראש מרכז אדוה לחקר החברה בישראל

"נבחרנו כדי למשול וחלק מהמשילות זה לבחור אנשים… בשלטון תקין הציבור נותן לך את הכוח למשול. לטוב או לרע", אמר בתחילת השבוע ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה התייחס בדבריו לסוגיית הליך מינוי בכירים בשירות הציבורי על ידי ועדות איתור ובאמצעות מאגר המועמדים לדירקטורים, וכן ליכולתו וליכולת שריו להדיח בכירים מהשירות הציבורי. "אין כאן שום שאלה משפטית, אלא רק שאלה של משילות", הדגיש ראש הממשלה. מדבריו של נתניהו מתקבל הרושם שעניין המשילות הוא ערך מרכזי היקר ללבו. שווה איפוא לבחון את תפיסת המשילות של ראש הממשלה כפי שהיא עולה ממעשיו.

המושג "משילות" תופס בשני העשורים האחרונים מקום מרכזי בדיון הפוליטי הבינלאומי, ואקדמאיים ומוסדות בינלאומיים כגון האיחוד האירופי, ארגון ה-OECD, האו"ם והבנק העולמי, מנסים לשרטט קווים לדמותה של משילות ראויה (Good Governance). קיימת הסכמה רחבה על כמה מאפיינים של משילות ראויה שצריכים להתקיים במדינה דמוקרטית: שלטון החוק, מערכת משפט עצמאית ובלתי תלויה בשלטון, סקטור ציבורי מקצועי, יציב ובלתי מושחת, תקשורת חופשית, שקיפות שלטונית, בחירות דמוקרטית, הגנה על זכויות המיעוט ומימוש זכויות אזרחיות, פוליטיות וחברתיות של האזרחים.

יהיה קשה מאד להכניס לתוך הגדרה כזו של משילות ראויה, את ההסדר השלטוני שבו ראש הממשלה בנוסף לתפקידו, מכהן גם כשר שאחראי על ארבעה משרדי ממשלה: משרד החוץ, משרד התקשורת, משרד הכלכלה והמשרד לפיתוח אזורי – משרדים שהעומד בראשם אמור לטפל במגוון תחומים חשובים המשפיעים על חיי היום-יום של אזרחי המדינה. היו בעבר ראשי ממשלה שהחזיקו ביותר מתיק אחד, בנסיבות חריגות ולתקופות קצרות בלבד, אולם אף אחד מהם לא ניכס לעצמו תיקים רבים כל כך לתקופה ארוכה כל כך.

ומה באשר לשקיפות? בממשל דמוקרטי עם משילות ראויה, שקיפות היא ערך מרכזי – שקיפות מעשיו של השלטון בפני האזרחים, על מנת שאלה יוכלו לדעת ולשפוט את מעשיו. על פי נתניהו, ערך השקיפות אינו חל על פעולותיו כראש ממשלה ועל פעולות ממשלו. הוא נדרש למושג השקיפות רק כשהוא רוצה להצדיק חוק שמטרתו רדיפה של ארגוני זכויות אדם בחברה האזרחית, חוק שרירותי וסלקטיבי המנוגד לעקרון יסוד מרכזי נוסף של משילות טובה – עקרון שלטון החוק. עקרון שתחולתו חייבת להיות אוניברסאלית, בלתי מפלה והעולה בקנה אחד עם זכויות אדם בסיסיות כחופש ההתאגדות וחופש הביטוי.

במשילות ראויה, הממשל הנבחר על ידי הרוב אמור להקפיד גם על כיבוד זכויותיו של המיעוט. העומד בראשו אינו אמור להתייחס למיעוט כאל אויב, להסית נגדו ביום הבחירות על מנת לקצור רווחים פוליטיים וליצור דה-לגיטימציה מתמשכת שלו. בממשל דמוקרטי ראוי, ראש הממשלה גם אינו אמור לנסות למנוע מחלקים נרחבים של מיעוט זה ייצוג פוליטי באמצעות קידום חקיקה שמטרתה לגרום להרחקתם מהכנסת.

אחת התופעות המרכזיות שמאפיינת משילות רעה היא שחיתות שלטונית. שחיתות שלטונית אישית שבה ראשי המדינה ומשפחותיהם עושים שימוש במשאבים הציבוריים של המדינה לטובתם הפרטית. שחיתות שלטונית מתרחשת גם באמצעות טיפוחו של סקטור ציבורי בלתי מקצועי שבכיריו הם מקורבים פוליטיים שנאמנותם האישית אינה נתונה לציבור אלא לפטרוניהם הפוליטיים להם הם חייבים את מינויים. משילות רעה באה לידי ביטוי גם כאשר הממשל מקדם אינטרסים של בעלי הון ותאגידים בינלאומיים על חשבון האינטרסים של כלל הציבור.

כאשר תפיסת המשילות של ראש הממשלה סותרת באופן כל כך קיצוני מרכיבים מרכזיים של משילות ראויה, וכאשר מעשיו ויוזמותיו פוגעים בעקרונות יסוד מרכזיים של שלטון דמוקרטי, התוצאה היא שחלקים הולכים ורבים בציבור מתחילים להתייחס לשלטונו כבלתי לגיטימי.

כנראה שיעניין אותך גם: