• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

ועדת ביטון: צריך היה לומר לא לבנט

לא היה צריך ועדה ציבורית מיוחדת, בראשותו של משורר, על מנת לומר את מה שכולם במשרד החינוך ידעו וצריכים היו לדעת. ועדת ביטון לא אמרה את שצריך היה לומר על העיוות בחשיבה האשכנזוצנטרית, ונבהלה מהצל שהיא אמורה היתה להטיל בהיסטוריה – לטובת שירותו של הגביר בנט

דו"ח ועדת ביטון להעצמת הזהות של יהודי ספרד והמזרח במערכת החינוך אמור היה לדון בבעיית יסוד בחברה הישראלית-יהודית: תת-ייצוג של ההיסטוריה והתרבות של יהודים מהמזרח התיכון, אסיה וצפון אפריקה בחינוך המוענק בבתי הספר. לאור הנחה זו, דו"ח ועדת ביטון מפספס את מטרתו העיקרית: דיון עומק בהיעדר ייצוג היסטורי ותרבותי של קהילה רחבה של אזרחים ואזרחיות ממהלך ההיסטוריה ומיצירת התרבות העכשווית בישראל.

אם כך, אני מתנגד לדו"ח ביטון בגלל מה שאין בו, ולא על בסיס מה שיש בו. בשפה ישירה ופשוטה: חסר בדו"ח דיון בפוליטיקת הדיכוי החברתי וההכחשה במשרד החינוך ובפוליטיקת הייצוג החסר בחברה הישראלית. היעדר זה הביא אזרחים ואזרחיות רבים, ממוצא לא-אירופאי, לתבוע את מקומם בהיסטוריה ובתרבות הישראלית (למשל הבג"ץ שהגישה ויקי שירן ז"ל בעקבות סדרת הטלוויזיה "עמוד האש" 1979-1981). תביעה זו באה מתוקף פגיעה באזרחותם ולא מתוך תחושת קיפוח של מיעוט.

חסר בדו"ח דיון הכרחי בראציונל אשר הנחה את הקמת, כינוס וכתיבת הדו"ח על ידי הוועדה. נעדר ממנו גם חזון פוליטי אזרחי על פיו נמדד החסר. התחמקותה המודעת ועל כן הפוליטית של הוועדה מדיון בתביעת הייצוג מחד, ובפוליטיקה של הקמת הוועדה מאידך, מציבה סימן שאלה על פעולתה. על היעדרו של חזון פוליטי אזרחי מעיד קיומו של דף בודד ואומלל שנכתב על נושא האזרחות. אין תימה על כן כי המלצות הוועדה לאזרחות בדו"ח מסתכמות בחצי עמוד שגם הוא מלא בקלישאות. היעדרם של יהודי המזרח וספרד הינו לב הטיעון לתיקונה של האזרחות בישראל, וכישלון קליטתם והיעדר תרומתם הייחודית נתפסים כלקותה המרכזית של האזרחות הקיימת. ואולם, לא נכתבת ולו מילה אחת על מאפייניו, איכותו והיקפו של מושג האזרחות בישראל המאפשר היעדר זה.

חצי עמוד נוסף נכתב על נושא המגדר: מוזכר היעדרו של קול נשי בהיסטוריה ובספרות כמרכיב חיוני. כמו כן נטען כי נעדרים רצף הקיום והנשיות של נשים מזרחיות מחוץ ובתוך ישראל, ובנוסף מצוין הקשר שבין סקסיזם וגזענות כמרכיב חשוב בדיכוי נשים. זהו. אין פירוט. אין הסבר. אין הצגה של תוכן. נראה כי היסטוריה ותרבות של נשים ככלל ונשים מזרחיות בפרט אינן מהוות מושא למחקר ולמסקנות בדו"ח ביטון.

אך ראשית, יש לדון במה שיש בדו"ח. בפתח דבריו לשר החינוך, מר נפתלי בנט, אומר המשורר ארז ביטון כי השר פנה אליו להקים ועדה אשר תבחן את "הקיים והחסר בלימוד יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך". ביטון הוסיף כי הוא מקווה שהדו"ח, למרות התמקדותו במערכת החינוך, יהווה פתיח לשיח על "הזהות הישראלית". מהם "הקיים והחסר" אשר מחייבים הקמתה של ועדה ציבורית לנושא? האם שר החינוך על כל אלפי פקידיו ופקידותיו, מאות-אלפי מוריו ומורותיו אינו יודע את הקיים והחסר במערכת החינוך? האם שר החינוך זקוק לוועדה ציבורית, המורכבת מאישי ציבור חשובים ומוכשרים ככל שיהיו, אשר תאיר בפניו את "הקיים והחסר" בכל שקשור ליהודי ספרד והמזרח במערכת החינוך עליה הוא מופקד? מדוע יש להקים ועדה ציבורית מיוחדת לדון באינפורמציה קיימת, אשר חייבת להיות לחם חוקם של העוסקים בחינוך?

האם שר החינוך על כל אלפי פקידיו ופקידותיו, מאות-אלפי מוריו ומורותיו אינו יודע את הקיים והחסר במערכת החינוך? האם שר החינוך זקוק לוועדה ציבורית, המורכבת מאישי ציבור חשובים ומוכשרים ככל שיהיו, אשר תאיר בפניו את "הקיים והחסר" בכל שקשור ליהודי ספרד והמזרח במערכת החינוך עליה הוא מופקד? מדוע יש להקים ועדה ציבורית מיוחדת לדון באינפורמציה קיימת, אשר חייבת להיות לחם חוקם של העוסקים בחינוך?

ביטון היה צריך להשיב בשלילה לבקשתו של בנט. בידי שר החינוך ומערכת החינוך נמצאת כל האינפורמציה הדרושה, ואין צורך בוועדה ציבורית להאיר את עיני השר באשר ל"קיים ולחסר" במערכת החינוך בנוגע ליהדות ספרד והמזרח. השר צריך ויכול היה, לו רצה, לנקוט עמדה על בסיס הנתונים והידע הקיימים. גם דבריו של ביטון על הקשר שבין הדו"ח והזהות הישראלית אינם ברורים: הוא מקווה כי הדו״ח הינו "פתח שיח לזהות ישראלית". אולם מהי הזהות הישראלית עליה רוצה לשמוע ביטון? מדוע אין הוא מציין את מרכיביה? זו שלמצער, נאלמה דום גם בדו"ח ועדת המשנה?

כידוע, ומין הדין שיהיה ידוע ליושב ראש הוועדה וגם לשר החינוך, כי בישראל אין הכרה בלאום ישראלי או של אזרחות השייכת ללאום הישראלי. על פי בית המשפט העליון אין לאום ישראלי ועל כן גם אין זהות אזרחית ישראלית. אז איך אמור דו"ח ועדת ביטון לשמש "פתח שיח לזהות ישראלית" כאשר בית המשפט העליון ומרבית אזרחי ישראל מתנגדים לזהות ישראלית שכזו?

הדרישה שיתקיים דיון באזרחות ישראלית נראית כמס שפתיים או כדבר-מה משונה. דו"ח ועדת ביטון לא מהווה פתח לדיון בישראליות, וזו ממשיכה להיעדר, למרות פרסום של דו"ח שכל ממצאיו ידועים מראש לכל העוסקים בנושא במשרד החינוך. דו"ח שעיקרו הינו היעדרן של היסטוריה ותרבות של יהודים לא-אירופאים ממערכת החינוך הישראלית – היעדר אשר מוכחש על ידי מוסדותיה המרכזיים של החברה הישראלית. ממצאים, דו"ח והכחשה המהווים פגיעה באזרחותם של ישראלים רבים. גם בדו"ח של ועדת ביטון להעצמת הזהות של יהדות ספרד והמזרח במערכת החינוך נשארת הישראליות, פעם נוספת, מיותמת ואומללה.

כמו כן, הדו"ח מבקש להציג "קיים וחסר" של שנים רבות, אך אין הוא מסביר מהו החסר ומהי ההדרה. בעיקר אין הוא דן בסיבות ובגורמי ההיעדר וההדרה, ואינו קובע פשוטות ונחרצות כי מערכת החינוך הישראלית פעלה ופועלת לאורך שנים על בסיס הנחה מוקדמת ונפוצה כי ישנם בין הישראלים בני אדם בלי היסטוריה ובלי תרבות. במקרה זה, יהודים לא-אירופאים. זוהי הנחת יסוד על פיה פעל משרד החינוך של מדינת ישראל מזה שנות דור ויותר. דו"ח הוועדה להעצמת זהותה של יהדות ספרד והמזרח אינו דן בנקודה מרכזית וחיונית זו.

ועדת ביטון
בנט וביטון. איך אמור דו"ח ועדת ביטון לשמש "פתח שיח לזהות ישראלית" כאשר בית המשפט העליון ומרבית אזרחי ישראל מתנגדים לזהות ישראלית שכזו?

 

לבו של הדו"ח מורכב מתשעה ניירות עמדה (המלצות) שנכתבו על ידי שותפים ושותפות לוועדת ביטון. חלקו האחרון של הדו"ח נקרא "שיתוף הציבור" – ולמעשה זהו החלק המעניין ביותר בו. שם מוצגות עמדות שונות על ידי 50 כותבים וכותבות על מטרת הדו"ח, על ההיעדר בתוכניות הלימוד, על היסטוריה ועל תרבות חסרים.

אין הדו"חות אשר הוגשו על ידי ועדות המשנה שווים בגודלם, או בהיקף העבודה שהושקעה בהם וגם לא במורכבות המלצותיהן. אם כך, ניתן לומר כי יש כאן דו"ח המורכב מפסיפס של קולות וטיעונים שאינם אחידים. מאחר ולא סופקה אינפורמציה על מרכיבי שונות אלה בדו"חות ועדות המשנה, אין דרך לקבוע מדוע נכתבו דו"חות והמלצות שונים כל כך על ידם. הוועדה המייעצת איגדה את דו"חות ועדות המשנה והגישה דו"ח אחד לשר. זהו הדו"ח הקיים.

הדו"ח נפתח בדברי יו"ר הועדה, בתיאור כללי של חברי הוועדות השונות, בנוהלי העבודה, בתקציר ההמלצות ומיד אחר כך בדו"חות של ועדות המשנה. הנושאים שנידונו על ידי ועדות המשנה מגוונים אך כולם עוסקים בניתוח קרביה של מערכת החינוך הישראלית. את ליבת הדו"ח מהוות המלצותיהן של ועדות המשנה לאקדמיה, מחקר ולהוראה, להיסטוריה, לספרות, להגות וזהות. המלצות ועדת המשנה למגדר ולאזרחות הן כאמור באורך של חצי עמוד כל אחת. על כן, ניתן לומר כי מגדר ואזרחות מהווים תוספת שולית לדו"ח.

מהרוח אשר עולה מהדו"ח ברור לגמרי כי כותביו אינם מאמינים ביכולתה של המערכת להשתנות, או ביכולתם שלהם להפיק או להניע שינוי. הדו"ח בנוי על חוסר אמון, חשש וחשדות עמוקים מהתנהלותה של מערכת החינוך עד כה. למרות הצעת התקציב, אין כאן ניסיון יצירה מחודשת; יש כאן ניסיון התגדרות והתבצרות.

מהרוח אשר עולה מהדו"ח ברור לגמרי כי כותביו אינם מאמינים ביכולתה של המערכת להשתנות, או ביכולתם שלהם להפיק או להניע שינוי. הדו"ח בנוי על חוסר אמון, חשש וחשדות עמוקים מהתנהלותה של מערכת החינוך עד כה. למרות הצעת התקציב, אין כאן ניסיון יצירה מחודשת; יש כאן ניסיון התגדרות והתבצרות

ניתן לסכם, כי כל מי שמתווכח על מה שיש בדו״ח ועדת ביטון מתווכח ויכוח סרק. ההיעדר של היסטוריה רצינית וממשית של יהודים שבאו מארצות לא-אירופאיות בתוכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי-יהודי, היא עובדה ידועה. זו עובדה מחפירה, אבל היא עובדה ידועה. לא היה צריך ועדה ציבורית מיוחדת, בראשותו של משורר, על מנת לומר את מה שכולם במשרד החינוך ידעו וצריכים היו לדעת. אני מתווכח עם ועדת ביטון על מה שאין בדו״ח: אין עמדה ממשית ורצינית לגבי תפיסת ההיסטוריה של יהודים לא-אירופאים על ידי משרד החינוך והוגיו לדורותיהם; לא נאמר דבר על תפיסת משרד החינוך את תרבותם של יהודים לא-אירופאים בישראל ובארצות מוצאם. הוועדה יכולה היתה להתחיל משיעור כפול ופשוט: אין בני אדם בלי היסטוריה; בדיוק כמו שאין בני אדם בלי תרבות. אין כזה דבר. ועדת ביטון לא הצהירה דבר אלמנטרי זה.

רק בחברה ובמדינה אשר נשלטות על ידי היגיון אשכנזו-צנטרי אפשר לחשוב על מציאות של בני אדם ללא היסטוריה ועל אנשים ללא תרבות. זהו סגנון חשיבה של מדכאים. חשיבה זו מהווה בעיה מרכזית באשכנזיות כאידיאולוגיה פוליטית חברתית. כאן בדיוק נכשלה ועדת ביטון, שלא לא תרמה בעניין זה כלום ולא אמרה את שצריך היה לומר על העיוות בחשיבה האשכנזוצנטרית. ועדת ביטון נבהלה מהצל שהיא אמורה היתה להטיל בהיסטוריה. ניתנה האפשרות בידיה, עם כל ועדות המשנה שלה, להראות עד כמה תפיסת ההיסטוריה האשכנזוצנטרית השורה במשרד החינוך מזה שנות דור, היא תפיסה אומללה של היסטוריה ושל תרבות. ועדת ביטון מילאה פיה מים.

נראה כי פחדו של שר החינוך נפל על חברי וחברות הוועדה, ובמקום לדבר היסטוריה ותרבות הם דיקלמו את מה שידוע ברבים – דקלום מיותר שאין בו כל צורך. כך הפכה ועדת ביטון להעצמה לריטואל של ביזוי עצמי; ביזוי אשר בוצע, בראש וראשונה על ידי חברי הוועדה את עצמם בעצמם. ביזוי של ההיסטוריה והתרבות של היהודים הלא-אירופאים בישראל. הוועדה צריכה היתה להמציא דיבור חדש על היסטוריה ותרבות, הוועדה צריכה היתה ללמד את שר החינוך ואת משרד החינוך לדבר ולחשוב היסטוריה ותרבות. אך בדיוק שם הם והן נכשלו.

אין היסטוריה ״אחרת״ או מקבילה של היהדות הלא-אירופאית. אין אפילו היסטוריה אירופאית של היהדות. בכל ארץ היתה היסטוריה אחרת. יש רק היסטוריה של מקומות ואנשים נוספים. משרד החינוך עוסק בהצגה היסטוריוגרפית של היסטוריה סבוכה זו. זוהי היסטוריה של אבותיהם ואמהותיהם של היהודים החיים בישראל. זו הסיבה ללמדה. אין צורך בשום סיבה נוספת. שיעור פשוט זה לא נעשה ולא נאמר על ידי ועדת ביטון. תרבות היא מה שאנשים עושים בחייהם. אין אנשים ללא תרבות. תרבות הומנית היא להכיר בעובדת יסוד זו. עובדה שאינה מוכרת מזה שנות דור במערכת החינוך והייצוג של החברה הישראלית יהודית. כך היה צריך לומר, כך צריך היה להיכתב.

על כל אלה, נכשלה ועדת ביטון להעצמת הזהות של יהדות ספרד והמזרח. זהו כישלון חרוץ. הוועדה הכשילה את עצמה ושירתה את יעדיו של הגביר הדתי-הלאומי: הבית היהודי. צריך מנהיגים שאינם מפחדים לדבר היסטוריה ותרבות, את אלה אי אפשר היה למצוא בין חברי ועדת ביטון להעצמת הזהות של יהודי ספרד והמזרח במערכת החינוך.

כנראה שיעניין אותך גם: