• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

בישראל החדשה של איילת שקד

מניפסט ההון-שלטון של איילת שקד יביא לנו ממשלה של התאגידים ולמען התאגידים. חירויות פרט יהיו החירות לרעוב, של אי-שוויון ושל קפיטליזם חזירי

שרת המשפטים איילת שקד פרסמה בכתב העת החדש "השילוח" מאמר ארוך, מעין מניפסט מדינת הון-שלטון המבטא את האני מאמין שלה. המסמך עוסק בענייני ריבוי החקיקה, בענייני הרשות השופטת ובהגדרת מהות המדינה. החלק החשוב נמצא בפרק ד', שבו שקד מציעה לנו הגדרה חדשה של המדינה, ואת עקרונותיה של מדינת ישראל היהודית החדשה שתוקם על חורבותיה של מדינת ישראל שהוקמה על פי מגילת העצמאות.

מדינת ישראל על פי מגילת העצמאות: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין;  תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות".

ואילו עקרונות מדינת ישראל היהודית החדשה על פי איילת שקד: ״כלכלה חופשית, חירויות פרט, ובעלת צביון יהודי אמיתי, חי ותוסס״. (עמ׳ 37). במדינה היהודית החדשה של שקד, אין מחויבות לקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל האזרחים בלי הבדל דת, גזע ומין; אין הבטחת חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות; אין מחויבות לפיתוח הארץ לטובת כל תושביה; אין התחייבות לשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ואין התחייבות לנאמנות לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

אלא שבכלכלה החופשית על פי שקד, כאשר נותנים לכלכלת השוק לפעול באופן חופשי מתפתחת כלכלה לא חופשית – כלכלה בשליטה של התאגידים הגדולים, קרטלים, מונופולים והסדרים שמצרים את התחרות ולא נותנים לה לפרוח. המניפסט של שקד יביא לנו ממשלה של התאגידים על ידי התאגידים ולמען התאגידים. חירויות פרט לפי שקד הם החירות לרעוב, החירויות של כל דאלים גבר, של חטוף ואכול, של אי שוויון ושל כלכלה דורסנית וקפיטליזם חזירי.

ולבסוף – הצביון היהודי התוסס, התרבות של העם היהודי הקיימת היום בישראל, תוכפף לפי שקד להלכה ולרבנים. במילים המכובסות שלה: "מסלול נסיעתה של רכבת המשפט הישראלית חייב להביא בחשבון את יהדותה של המדינה, עליו לעשות זאת באופן אמיתי, לא כסמל בלבד, אלא כעניין הגוזר משמעויות קונקרטיות".

shaked

בפרק הראשון של המאמר יוצאת השרה שקד כנגד מה שהיא מכנה "פרץ החקיקה", מספרן הגבוה של הצעות חוק שהונחו לפני ועדת שרים לענייני חקיקה. מה שמטריד אותה הוא חקיקה הנוגעת לתחום העסקי, או כדבריה: "הגבלות בתחום הכלכלי", חוקים "ביחס למעשים הנעשים בעולם העסקי", בין השאר בתחום דיני העבודה, ובתחום הגנת הסביבה. לדעת שקד "המצב הזה בלתי נסבל. יש בו מגבלות קשות על עסקים, והוא מבריח אנשים טובים מלשמש נושאי משרה בתאגידים מסחריים. אנו חייבים לשים לזה סוף״.

הפתרון של שקד לבעיה זו הוא לעקר את החקיקה, למזער את יכולתה של הכנסת להפליל מעשים שונים, למנוע למעשה קבלת חוקים שיש להם שיניים, חוקים שמאפשרים למדינה לתבוע את העוברים על חוקים אלו. איך לא חשבנו על כך עד היום. "במסגרת ההחלטות שקידמה הממשלה לקראת העברת תקציב 2017-2018״, היא כותבת, ״ביקשתי להוסיף את ההחלטה כי ועדת השרים לענייני חקיקה לא תדון יותר בחוקים המבקשים להוסיף עבירות פליליות חדשות לספר החוקים לפני שיחידת המחקר של משרד המשפטים תבצע מחקר מקיף שיבחן את הנעשה בחו"ל בתחומים דומים, את ההשלכות שתהיינה למשק כתוצאה מיצירת העבירה החדשה, את החלופות הקיימות לטיפול בנושא שלא באמצעות החוק הפלילי ועוד. כך, הוספה לא מבוקרת של עבירות פליליות לספר החוקים תיפסק לאלתר". (הדגשה שלי).

שקד מציעה למעשה שהממשלה תפסיק להגן על החוקים שהכנסת חוקקה ושהאזרחים ידאגו לעצמם: אם המעביד לא שילם לך את שכרך, לך תתבע אותו. אם התאגיד זיהם את הנחל בשפכים רעילים, שיתבעו אותו אלו שנפגעו מכך. אם פועל הבניין נפגע או נהרג בתאונת עבודה, שיתבע הוא או שאיריו את הקבלן, המהנדס, והמפקח. לטעמה של שקד זה לא תפקידה של הממשלה.

כדאי להתעורר, האוונגליסטים והליברטריאנים בשלטון.

כנראה שיעניין אותך גם: