על ה״מסתננים מדרום תל אביב״ וחיות אחרות

הכותרות "מסתננים" או "מחבלים" הניתנות לאוכלוסיות של לא-יהודים מסגירות חברה שנגועה בגזענות קשה, המתנערת מזכויות אדם בעצם כך שהיא מכחישה את אנושיותם ומקבעת אותם בקטגוריות שאין מהן מפלט
יובל אילון

מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה, עוסק בעיקר באתיקה, פילוסופיה פוליטית ופילוסופיה של ספורט

1.

מדי פעם נטען כלפי השמאל שהוא אוחז בשיח זכויות אוניברסלי זר לקבוצות בחברה הישראלית או לחלקים ממנה. עם זאת, כאשר מנסים לפרוט את האמירה הכללית הזו לפרוטות, נשאר ממנה מעט מאד. ספק אם מי מהמחזיקים בה יבקש לייחס ברצינות לסקטורים כלשהם את העמדה האלטרנטיבית לפיה מותר לרצוח, זה בסדר לענות או לאנוס, ולא נורא לאסור בלא משפט או למנוע הקמת משפחה. זה לא אומר שאין תפיסות שונות ואף מנוגדות של זכויות אדם או של מעמדן, אולם גם הטוענים נגד השמאל יסכימו שישנה הסכמה נרחבת שאסור לאנוס ילדים, אסור להתעלל באנשים, וכיו"ב.

מה יש בבני אדם אשר הופך אותם – את כולם, באשר הם בני אדם – לנושאי זכויות? את השאלה אפשר להבין באופנים שונים. ראשית: מה מצדיק את ייחוסן של זכויות אדם לבני אדם? ובהמשך לשאלה זו – מי נחשבים לבני אדם ומי לא? למשל, האם עוברים הם בני אדם שיש להם זכויות שיכולות לגבור על זכות האם על גופה? האם ראוי להכיר בזכויות השוות של נשים? של אינדיאנים או של שחורים? שאלה אחרת היא מי נחשבים בפועל לבני אדם בחברה מסוימת – למשל, האם בחברה מסוימת שחורים נתפסו כבני אדם – כיצורים שיש להם זכויות אדם – או לא.

2.

הפילוסוף ברנרד ויליאמס הבחין בין שני סוגים של מונחים שמשמשים להערכה: מונחים עבים ומונחים דקים. מונחים דקים הם מונחים שנובעות מהם הערכות בלבד. לעומתם, ממונחים עבים נובעות גם טענות עובדתיות. למשל, כאשר אנו אומרים שפלוני הפר את הבטחתו, נובעת מכך הערכה (זהו מעשה פסול), אבל גם עובדה: פלוני הבטיח הבטחה. בדומה, כאשר נאמר על מישהי שיש לה חוש הומור, נובעת מכך הן הערכה חיובית, והן טענה עובדתית. ממונחים דקים, כגון "טוב", "צודק" או "חובה" לעומת זאת, נובעת רק הערכה. מונחים דקים מוסיפים לנו מעט מאד מידע על העולם, מעבר להערכה שמשהו הוא טוב או צודק או מחויב. כך, ישנם הוגים שסבורים שמונחים עבים בעצם ניתנים להעמדה על שני רכיבים – רכיב עובדתי ("יובל הפר הבטחה לילדיו") ורכיב הערכתי ("בכך עשה יובל מעשה פסול").

Tor
צילומסך של פוסט שעלה בעמוד של תנועת "תור הזהב – עכשיו תורנו", 11.2.17

ביטויי גנאי הם קבוצה מעניינת במיוחד של מונחים עבים. למשל, מכך שאדם הוא "ז'יד" משתמע שהוא יהודי, וכן נובע שהוא ניחן בתכונות אלו או אחרות שמיוחסות ליהודים על-ידי אנטישמים. חשוב לראות שיתכן שהמונחים "יהודי" ו"ז'יד" מציינים בדיוק את אותם אנשים, ואף על בסיס אותה אמת-מידה: הכלל שקובע מיהו יהודי הוא גם הכלל שקובע מיהו ז'יד. למרות זאת, מ"ז'יד" נובעת הערכה שלילית שלא נובעת מ"יהודי", שהוא בדרך כלל מונח נייטראלי ולא הערכתי.

3.

ישנם מונחים שחלק מההשתמעויות שלהם הוא זכויות. למשל, מכך שמישהי היא ילדה נובע שיש לה זכויות שונות, שיש להגן עליה, שהיא לא אחראית לגמרי למעשיה, ועוד. בדומה, מכך שמישהו הוא בן אדם נובע שיש לו זכויות מסוימות – זכויות אדם.

אולם לא כל מי שמשתייכים למין הביולוגי אדם בהכרח נחשבים ל"בני אדם" במובן זה – לבני אדם שיש להם זכויות. ישנם מונחים שמשמשים כדי לציין קבוצה כלשהי, ואשר נובע מהם שאותם אנשים אינם נושאי זכויות.

לדוגמא, מיתוגם של בני נוער שחורים בארה"ב כ"טורפי-על" בשנות ה-90 של המאה הקודמת. אבחון זה, שהתבסס על מדע שקרי ופוליטיקה צינית, הפך לאחת מאבני הפינה של קמפיין הבחירות של ביל קלינטון, והיווה את הבסיס לרטוריקה ולמדיניות ענישה אכזרית. בעוד של"נערים" – ובכלל זה "נערים עבריינים" – יש זכויות שונות, ומגיע להם יחס הוגן ושיקום במקרה הצורך, לא כך באשר ל"טורפי על". טורפי-על הם סוג של מפלצת שיש להילחם בה. מכך שמישהו מסווג כטורף על נובע שהוא לא זכאי לאותן זכויות להם זכאים נערים עבריינים "סתם". חשוב להדגיש שמכך נובע שטורפי-על אינם נערים. המהלך פשוט: אם מכך שמישהו הוא נער, נובע שיש לשקמו אם הוא עבריין, ואם מכך שמישהו הוא טורף-על נובע שאין מה לשקם אותו, אזי טורפי-על אינם נערים.

רבים עמדו כבר על כך שכינוי הפליטים "מסתננים" במקום למשל "מבקשי מקלט" עושה קרימינליזציה של הפליטות. אולם משמעות הביטוי חמורה יותר. למסתנן, בניגוד למבקש מקלט, אין זכויות

ישנם מונחי גנאי נוספים ששוללים זכויות. מונח אחד נוסף שמתפקד בדומה בהקשרים מסוימים הוא "פדופיל". מכך שאדם הוא פדופיל יש שגוזרים שאין לו זכויות, שלא צריך "לספור" אותו ואפשר לדון למשל בסירוס כימי כפוי במונחי יעילות בלבד. קבוצה נוספת של מונחים שראויה לדיון נפרד שייכת לתחום הכלכלי – "נתמכי סעד", "אבטלה כרונית", "הון אנושי", וכיו"ב.

4.

קטגוריה מובהקת אחת של "לא בני אדם" היא מחבלים. המונח "מחבל" נולד אולי כעברות של "טרוריסט". "טרוריסט" הוא כמובן מושג הערכתי שלילי בפני עצמו. אמנם לא תמיד "טרור" היה מושג גנאי, אולם הוא הפך למושג הערכתי שבנוסף למטענו העובדתי נושא עימו גינוי חריף. "מחבלים" הם "טרוריסטים", ונראה שמחבל מובהק הוא אדם שעוסק בטרור במובנו הקלאסי. עם זאת, "מחבל" אינו זהה ל"טרוריסט". ברבות השנים המונח קיבל משמעות עצמאית משלו, שכוללת כל פעולה אלימה פלסטינית נגד ישראלים – במדים או שלא במדים, באמצעות נשק חם או קר או אף אבנים. כך, בעברית אין דרך לתאר טרור של מדינה או טרור נגדי באמצעות ביטוי שקשור ל"מחבלים", וטרוריסטים אחרים – בפרט אם אינם מוסלמים ולא פועלים נגד מטרות ישראליות, יהודיות או מערביות – אינם בדרך כלל מחבלים.

הפגנה נגד חוק המסתננים, תל אביב, 10.01.12. צילום: אקטיבסטילס
הפגנה נגד חוק המסתננים, תל אביב, 10.01.12. צילום: אקטיבסטילס

למחבלים אין זכויות אדם. מותר להרוג אותם, להזינם בכפייה, להרוס את הבית של "משפחות מחבלים", ולהתעמר בכפר ש"יצאו ממנו מחבלים". הדוגמא הבולטת ביותר אולי היא שאין דבר כזה "ילד מחבל". כאמור, מכך שמישהו הוא ילד נובעים דברים שונים, ואף מנוגדים, לדברים שנובעים מכך שמישהו הוא מחבל. כך זכינו לכותרות על "מחבל בן 13", אבל לא על "הילד המחבל".

קטגוריה נוספת היא "מסתננים". רבים עמדו כבר על כך שכינוי הפליטים "מסתננים" במקום למשל "מבקשי מקלט" הנייטראלי עושה קרימינליזציה של הפליטות. אולם משמעות הביטוי חמורה יותר. למסתנן, בניגוד למבקש מקלט, אין זכויות. כמו מחבלים וטורפי-על, הם לא באמת בני אדם. קל לעמוד על הדומה שבין "מחבלים" לבין "מסתננים". מדובר בסוג מיוחד של מפלצות – מפלצות שנתפסות כמאיימות על הקולקטיב היהודי. כך הילד שזורק אבנים לעבר חיילים והילד שמשחק בגינה בדרום תל אביב מסומנים שניהם כאיום קיומי, ושניהם מסומנים כיצורים שמותר לפגוע בהם, ואף להורגם.

5.

אז מי נחשבים לבני אדם אצלנו? השאלה היא את מי סופרים, או לפחות מעמידים פנים שסופרים. כך, ישנם אנשים שמותר לענות אם "זה עובד",ישנם אנשים שמותר להרוס את ביתם "אם זה אולי מרתיע", יש אנשים שמותר לכלוא או לגרש לידי רודפיהם אם זה פותר בעיה או בעיה לכאורה בשכונות תל אביב, וכיו"ב.

התשובה לשאלה 'מי נחשבים לבני אדם' איפה, היא בעיקר יהודים, ויותר ויותר בעיקר יהודים "נאמנים". יהודים בסופו של דבר, אינם "מחבלים" ואינם "מסתננים". השימוש ב"מחבלים" וב"מסתננים" כלפי אוכלוסיות של לא-יהודים מסגיר חברה שנגועה בגזענות קשה, ואשר מתנערת מזכויות אדם לא בכך שהיא מכחישה מפורשות שאסור להרוג או לענות, אלא בכך שהיא מכחישה את האנושיות של הפלסטינים שמתקוממים על הכיבוש או של הפליטים. "מחבל" או "מסתנן" מציינים מהות – מהות לא אנושית, מפלצתית, ומסוכנת. מי שזרק אבן או אפילו עסק בטרור הוא לעולם "מחבל" ומי שנמלט מסודן או אריתריאה הוא לעולם "מסתנן". כמו "רוצח", "פדופיל" ו"טורף-על", מדובר בקטגוריות שאין מהן מפלט: אין דרך חזרה למשפחת האדם.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. שבתאי לוי

  מדינת ישראל, והיהודים, מתייחסים ללא יהודים, לערבים ולבדואים, שאינם יהודים טהורי גזע, שאין להם מבנה גולגולת נכונה, ושאלוהים לא בחר בהם מכל העמים, כאל תת אדם כמו לuntermensch, (ראו במילון הגרמני). שבתאי לוי

 2. מיכאל לינדנבאום

  בתור תושב פתח-תקווה החווה את פלישת המסתננים אלינו,כולל אי הבטחון ברחוב ומעשי האונס,אאני עומד לימין אנשי דרום תל-אביב ואנשי תור הזהב. נמאס מהמתנשאים שגרים בשכונות נקיות מזרים ובאים להטיף מוסר לתושבי שכונות וערים שהפכו לפח הזבל של מחדלי המשטר.שישכנו אותם אצל ביבי בקיסריה או ברחביה ,או ברמת אביב.
  נמאס מהצבועים ה"ליבראלים" שמטיפים מוסר לאחרים,ומתחמקים מכל אחריות אישית.

  1. שי אדנל

   מיכאל לינדנבאום: גם אני תושב פתח-תקווה. אני בטוח שהכותב תומך בקליטה של מבקשי מקלט באופן שוויוני והוגן ברחבי הארץ, ואכן בעיקר בערים ובשכונות חזקות. זה שהדבר לא קורה נובע ממה שאתה מכנה, בצדק, "מחדלי המשטר".

   כשאתה מדבר על "אי ביטחון ברחוב", אגב, האם אתה מתכוון גם למקרה הבא? בדצמבר שעבר "צעיר בן 20 וקטין בן 16 מפתח תקווה תקפו עובד זר מסודן. הם בעטו בראשו ובפלג גופו העליון אף שלא ניסה לתקוף או אפילו להתגונן מפניהם. הוא מת מפצעיו לאחר 4 ימים". מצד שני, כנראה שמדובר בסתם "מסתנן".

 3. נפתלי אורנר

  נכון מאד. זו תוצאה ישירה של הכיבוש המביאנו לשלוט על עם זר ולהנהוד כגזע אדונים

 4. רחמן חיים

  אני מבין שאתה רוצה לפתוח את הנושא לדיון ציבורי. אך חבל שאתה מעלה כלל את משפט השאלה "מי נחשבים לבני אדם ומי לא?". עצם העלאת הנושא/השאלה, כביכול כדי להאיר את עיני הגזענים, פגומה. השאלה הזאת היא לא לדיון. מי שכלל מעלה על דעתו כי יש כאלה שנחשבים לבני אדם וכאלה שלא, פגום מבחינה שכלית, חולה-נפש ומקומו בבית חולים פסיכיאטרי.

 5. אלי אמינוב

  אפשר לנקוט בפעולות מחאה נגד הזניית השפה על ידי הימין המתלהם. למשל, המונח מסתננים משמעותו שאנשים המכונים כך היגיעו לטריטוריה מסויימת ללא הסכמת תושבי הטריטוריה. לכן ניתן לדעתי לכנות בשם זה את כל המתנחלים החיים בטריטוריה שנכבשה ב1967, ואשר ברור שתושביה הילידים של אותה טריטוריה מתנגדים לפלישת המסתננים אליה. אין זה משנה כלל אם בני עמם של המסתננים מסכימים לצעד זה או לא כי איש לא שואל את תושבי אריטריאה מה דעתם על בני עמם השוהים בישראל. לכן עיתון המספר על עמונה יזכיר מעתה כי מסתנני עמונה פונו בשלב זה מהמקום אליו פלשו.

  1. יעקובי

   אין בעיה, המתנחלים מסתננים, וכל היהודים מסתננים (כי עלו לארץ, הם או הוריהם, שלא בהסכמת הערבים) וגם אתה או הוריך מסתננים. ומי שחזק יותר – ינצח.

 6. סמולן

  בקטנה, כדאי לשים לב שבערך באנציקלופדיה של סטנפורד חושבים דברים מורכבים יותר על עלבונות.

  בקטנה שניה, יהודי הוא מונח די מסובך. אם הוא תלוי במה חושבים עליו יהודים, הוא הופך בזריזות לביטוי שמשלב עובדה וערך. למעשה, רק אוניברסליסט קיצוני יכול לאיין את האייג'נסי היהודי בקשר ליהדות. לא נורא, עם הנצח עבר את פרעה.

  בקטנה שלישית, לא ברור כלל שהימין מאיין את האדם שהוא מכנה "מחבל". ההקבלה בין התיאור למעלה ובין מושג סוציאל-פרוגרסיבי רדיקלי כמו "פשיסט" גבוהה מדי. ואכן, סוציאל פרוגרסיבים רדיקלים נוטים לחשוב שהן תומכות באדם באשר הוא אדם, ועם זאת שיש להן אויבים. לפיכך, האונטולוגיה הסוציאל-פרוגרסיבית-רדיקלית מכילה שלוש קטיגוריות:
  1. אדם, כלומר כל האנושות
  2. נטולי צלם אנוש
  2. אויבי האנושות

  האחרונים ידועים גם כפשיסטים או ציונים. מכל מקום, בימין ובמרכז אין מצבים כאלו: שם נהוג להניח שאויבים יכולים להיות אויבים שלנו, ולא של כל המין האנושי. לפיכך, מחבלים הם בני אדם בעלי עמדות שונות משלנו (בהנחות מקלות על הפניה המשותפת), וכך גם מזתננים וכדומה. בהיותם שונים, ניתן להתנהג אליהם אחרת. כאן בערך מסתיימת תמיכתי בימין העקבי, כי אני חושב שאזריה רצח ושרוב המסתננים אינם מרושעים. אבל, הנקודה עקרונית: מה שמתואר במאמר נמנע לגמרי מהאפשרות של דעות שונות משלו, ומתאר את הישראלים כמקרה פגום במיוחד של אוניברסליזם. אולי בגלל שהם יהודים, וליהודים אין קשר לזיהויים ככאלו.

  נ.ב: סוציאל-פרוגרסיבי-רדיקלי הוא לא באמת מונח פוליטי, סתם אלתור

 7. סתם שלוש (כי אחד זה נחמד)

  אז ככה, פוסט נחמד ומעניין לקרוא את הפוסט.
  כמובן שבתור כותב, אתה חווה דעה, ולכן אני גם אחווה דעה.

  דעתי – אני לא חווה את עניין הפליטים:
  1. לא כפליט.
  2. לא כאדם שחייו השתנו כי ל'מעגל' שלו נכנסו פליטים.

  התייחסות לנקודות:
  1. לא הייתי פליט, ולא חשתי את גודל האסון שהוביל אותי לעקור ממדינתי. שלא נדבר בטח על ה'מסע' הנוראי אל ה'פתרון' (אם יש כזה) במדינה אחרת.
  לא מקנא בם, וחושב שכל האומות צריכות לחשוב על פתרונות (לא רק ישראל, וכמובן שישראל צריכה לעשות 'משהו').

  2. אני לא חי ליד פליטים, וחיי לא מושפעים מכך כמו אלו שחיים לצד הפליטים.
  נכון שבראש ובראשונה הפליטים הם אלו ש'נפגעו' בעבר ונסו מבתיהם ומדינתם.
  אך מהרגע שהם בישראל ולדוגמא שוכנים בדרום תל אביב הם 'קבוצה' שקל לתייג בשימוש של המילה 'פליטים' (כי זה מה שהם – באותו האופן אפשר לכנותם במילה 'אבגדה' אך זה פחות נוח).
  אותה קבוצה במרוצת השנים נמצאת בעיקר שם.
  הריכוז שם גדול מאוד.
  ההתרבות (ושיבורכו, ללא ציניות) מתרחשת תמיד, והזמן לא עוצר מבעדה.
  קבוצות אוכלוסיה שחיו במקום בו הן נמצאות אולצו להתרגל למציאות אחרת, ואיך לא כמובן שנתחיל למנות דברים 'שליליים', כי למנות משהו שלילי קל יותר מלאמר משהו חיובי, אך ככה זה. גם בפוסט שלך אתה מונה את הדברים השליליים לדעתך באוכולוסיה שלנו.
  מבלי להכנס להמון דוגמאות צריך להבין שזה בהחלט לא הגיוני שביום אחד (או בתהליך ארוך המשכי) משכנים כל כך הרבה פליטים בעיר המרכזית בארץ! בריכוז גבוה כל כך!
  נכון, יש גם פליטים במקומות אחרים, אך זה לא אומר שאין בעיה לתושבי האזורים בהם ריכוז הפליטים הוא גבוה. ולא שהבעיה היא ה'פליטים' עצמם, אלא קבוצה אתנית/לאומית/שונה מהחברה המקומית 'נוחתת' אל תוך חברה שונה בתרבותה.

  נסה לדמיין שעכשיו 3000 פליטים אנגליים צריכים מגיעים לשכונתך היכן שאתה גר. איך אתה חושב שחיי היומיום שלך יראו? על אלו 'שינויים' אתה כבר חושב? חיוביים ושליליים (מתערב שאתה חושב יותר על שליליים – תגרות/ גניבות/ הטרדות מיניות/ וכו'..).

  אז אם ישראל רוצה לערוב לאותם פליטים שתעשה משהו אחר, ומשהו שונה מלשכן אותם ולהרבות אותם בתל אביב. לא כי בתל אביב זה לא בסדר, אלא כי זה פוגע באוכלוסייה מסויימת בישראל, ובמקום זאת לשלב אותם בכל מיני מקומות אל החברה שלנו, ובכך גם אנשים 'פחות יסתייגו' מהם (כיון שלא יהיו אלפים במקום אחד).

  אמנם לא נעים לשמוע זאת, אבל אם לא חווית חוויות קשות שלבאים עם הפליטים שאלה ראשית – האם אתה חי ליד פליטים? האם אתה חווה חוויות

  * הערה לגבי הכתיבה – אתה שולח ליותר מדיי לינקים במהלך הקריאה (סוג של 'להוכיח' עוד ועוד דברים) – אקט מיותר.

 8. נושכת שפתיים

  קרא להם עובדים זרים/מהגרים. לא כולם מבקשים מקלט חלקם סתם מבקשים חיים טובים יותר ממה שהיה להם באפריקה. לבי עליהם ובא לי לעוף מכאן- אולי בארץ אחרת אנשים 'בעלי מוסר' יקראו לי מבקשת מקלט