• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

על ה״מסתננים מדרום תל אביב״ וחיות אחרות

הכותרות "מסתננים" או "מחבלים" הניתנות לאוכלוסיות של לא-יהודים מסגירות חברה שנגועה בגזענות קשה, המתנערת מזכויות אדם בעצם כך שהיא מכחישה את אנושיותם ומקבעת אותם בקטגוריות שאין מהן מפלט
יובל אילון

מרצה לפילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה, עוסק בעיקר באתיקה, פילוסופיה פוליטית ופילוסופיה של ספורט

1.

מדי פעם נטען כלפי השמאל שהוא אוחז בשיח זכויות אוניברסלי זר לקבוצות בחברה הישראלית או לחלקים ממנה. עם זאת, כאשר מנסים לפרוט את האמירה הכללית הזו לפרוטות, נשאר ממנה מעט מאד. ספק אם מי מהמחזיקים בה יבקש לייחס ברצינות לסקטורים כלשהם את העמדה האלטרנטיבית לפיה מותר לרצוח, זה בסדר לענות או לאנוס, ולא נורא לאסור בלא משפט או למנוע הקמת משפחה. זה לא אומר שאין תפיסות שונות ואף מנוגדות של זכויות אדם או של מעמדן, אולם גם הטוענים נגד השמאל יסכימו שישנה הסכמה נרחבת שאסור לאנוס ילדים, אסור להתעלל באנשים, וכיו"ב.

מה יש בבני אדם אשר הופך אותם – את כולם, באשר הם בני אדם – לנושאי זכויות? את השאלה אפשר להבין באופנים שונים. ראשית: מה מצדיק את ייחוסן של זכויות אדם לבני אדם? ובהמשך לשאלה זו – מי נחשבים לבני אדם ומי לא? למשל, האם עוברים הם בני אדם שיש להם זכויות שיכולות לגבור על זכות האם על גופה? האם ראוי להכיר בזכויות השוות של נשים? של אינדיאנים או של שחורים? שאלה אחרת היא מי נחשבים בפועל לבני אדם בחברה מסוימת – למשל, האם בחברה מסוימת שחורים נתפסו כבני אדם – כיצורים שיש להם זכויות אדם – או לא.

2.

הפילוסוף ברנרד ויליאמס הבחין בין שני סוגים של מונחים שמשמשים להערכה: מונחים עבים ומונחים דקים. מונחים דקים הם מונחים שנובעות מהם הערכות בלבד. לעומתם, ממונחים עבים נובעות גם טענות עובדתיות. למשל, כאשר אנו אומרים שפלוני הפר את הבטחתו, נובעת מכך הערכה (זהו מעשה פסול), אבל גם עובדה: פלוני הבטיח הבטחה. בדומה, כאשר נאמר על מישהי שיש לה חוש הומור, נובעת מכך הן הערכה חיובית, והן טענה עובדתית. ממונחים דקים, כגון "טוב", "צודק" או "חובה" לעומת זאת, נובעת רק הערכה. מונחים דקים מוסיפים לנו מעט מאד מידע על העולם, מעבר להערכה שמשהו הוא טוב או צודק או מחויב. כך, ישנם הוגים שסבורים שמונחים עבים בעצם ניתנים להעמדה על שני רכיבים – רכיב עובדתי ("יובל הפר הבטחה לילדיו") ורכיב הערכתי ("בכך עשה יובל מעשה פסול").

Tor
צילומסך של פוסט שעלה בעמוד של תנועת "תור הזהב – עכשיו תורנו", 11.2.17

ביטויי גנאי הם קבוצה מעניינת במיוחד של מונחים עבים. למשל, מכך שאדם הוא "ז'יד" משתמע שהוא יהודי, וכן נובע שהוא ניחן בתכונות אלו או אחרות שמיוחסות ליהודים על-ידי אנטישמים. חשוב לראות שיתכן שהמונחים "יהודי" ו"ז'יד" מציינים בדיוק את אותם אנשים, ואף על בסיס אותה אמת-מידה: הכלל שקובע מיהו יהודי הוא גם הכלל שקובע מיהו ז'יד. למרות זאת, מ"ז'יד" נובעת הערכה שלילית שלא נובעת מ"יהודי", שהוא בדרך כלל מונח נייטראלי ולא הערכתי.

3.

ישנם מונחים שחלק מההשתמעויות שלהם הוא זכויות. למשל, מכך שמישהי היא ילדה נובע שיש לה זכויות שונות, שיש להגן עליה, שהיא לא אחראית לגמרי למעשיה, ועוד. בדומה, מכך שמישהו הוא בן אדם נובע שיש לו זכויות מסוימות – זכויות אדם.

אולם לא כל מי שמשתייכים למין הביולוגי אדם בהכרח נחשבים ל"בני אדם" במובן זה – לבני אדם שיש להם זכויות. ישנם מונחים שמשמשים כדי לציין קבוצה כלשהי, ואשר נובע מהם שאותם אנשים אינם נושאי זכויות.

לדוגמא, מיתוגם של בני נוער שחורים בארה"ב כ"טורפי-על" בשנות ה-90 של המאה הקודמת. אבחון זה, שהתבסס על מדע שקרי ופוליטיקה צינית, הפך לאחת מאבני הפינה של קמפיין הבחירות של ביל קלינטון, והיווה את הבסיס לרטוריקה ולמדיניות ענישה אכזרית. בעוד של"נערים" – ובכלל זה "נערים עבריינים" – יש זכויות שונות, ומגיע להם יחס הוגן ושיקום במקרה הצורך, לא כך באשר ל"טורפי על". טורפי-על הם סוג של מפלצת שיש להילחם בה. מכך שמישהו מסווג כטורף על נובע שהוא לא זכאי לאותן זכויות להם זכאים נערים עבריינים "סתם". חשוב להדגיש שמכך נובע שטורפי-על אינם נערים. המהלך פשוט: אם מכך שמישהו הוא נער, נובע שיש לשקמו אם הוא עבריין, ואם מכך שמישהו הוא טורף-על נובע שאין מה לשקם אותו, אזי טורפי-על אינם נערים.

רבים עמדו כבר על כך שכינוי הפליטים "מסתננים" במקום למשל "מבקשי מקלט" עושה קרימינליזציה של הפליטות. אולם משמעות הביטוי חמורה יותר. למסתנן, בניגוד למבקש מקלט, אין זכויות

ישנם מונחי גנאי נוספים ששוללים זכויות. מונח אחד נוסף שמתפקד בדומה בהקשרים מסוימים הוא "פדופיל". מכך שאדם הוא פדופיל יש שגוזרים שאין לו זכויות, שלא צריך "לספור" אותו ואפשר לדון למשל בסירוס כימי כפוי במונחי יעילות בלבד. קבוצה נוספת של מונחים שראויה לדיון נפרד שייכת לתחום הכלכלי – "נתמכי סעד", "אבטלה כרונית", "הון אנושי", וכיו"ב.

4.

קטגוריה מובהקת אחת של "לא בני אדם" היא מחבלים. המונח "מחבל" נולד אולי כעברות של "טרוריסט". "טרוריסט" הוא כמובן מושג הערכתי שלילי בפני עצמו. אמנם לא תמיד "טרור" היה מושג גנאי, אולם הוא הפך למושג הערכתי שבנוסף למטענו העובדתי נושא עימו גינוי חריף. "מחבלים" הם "טרוריסטים", ונראה שמחבל מובהק הוא אדם שעוסק בטרור במובנו הקלאסי. עם זאת, "מחבל" אינו זהה ל"טרוריסט". ברבות השנים המונח קיבל משמעות עצמאית משלו, שכוללת כל פעולה אלימה פלסטינית נגד ישראלים – במדים או שלא במדים, באמצעות נשק חם או קר או אף אבנים. כך, בעברית אין דרך לתאר טרור של מדינה או טרור נגדי באמצעות ביטוי שקשור ל"מחבלים", וטרוריסטים אחרים – בפרט אם אינם מוסלמים ולא פועלים נגד מטרות ישראליות, יהודיות או מערביות – אינם בדרך כלל מחבלים.

הפגנה נגד חוק המסתננים, תל אביב, 10.01.12. צילום: אקטיבסטילס
הפגנה נגד חוק המסתננים, תל אביב, 10.01.12. צילום: אקטיבסטילס

למחבלים אין זכויות אדם. מותר להרוג אותם, להזינם בכפייה, להרוס את הבית של "משפחות מחבלים", ולהתעמר בכפר ש"יצאו ממנו מחבלים". הדוגמא הבולטת ביותר אולי היא שאין דבר כזה "ילד מחבל". כאמור, מכך שמישהו הוא ילד נובעים דברים שונים, ואף מנוגדים, לדברים שנובעים מכך שמישהו הוא מחבל. כך זכינו לכותרות על "מחבל בן 13", אבל לא על "הילד המחבל".

קטגוריה נוספת היא "מסתננים". רבים עמדו כבר על כך שכינוי הפליטים "מסתננים" במקום למשל "מבקשי מקלט" הנייטראלי עושה קרימינליזציה של הפליטות. אולם משמעות הביטוי חמורה יותר. למסתנן, בניגוד למבקש מקלט, אין זכויות. כמו מחבלים וטורפי-על, הם לא באמת בני אדם. קל לעמוד על הדומה שבין "מחבלים" לבין "מסתננים". מדובר בסוג מיוחד של מפלצות – מפלצות שנתפסות כמאיימות על הקולקטיב היהודי. כך הילד שזורק אבנים לעבר חיילים והילד שמשחק בגינה בדרום תל אביב מסומנים שניהם כאיום קיומי, ושניהם מסומנים כיצורים שמותר לפגוע בהם, ואף להורגם.

5.

אז מי נחשבים לבני אדם אצלנו? השאלה היא את מי סופרים, או לפחות מעמידים פנים שסופרים. כך, ישנם אנשים שמותר לענות אם "זה עובד",ישנם אנשים שמותר להרוס את ביתם "אם זה אולי מרתיע", יש אנשים שמותר לכלוא או לגרש לידי רודפיהם אם זה פותר בעיה או בעיה לכאורה בשכונות תל אביב, וכיו"ב.

התשובה לשאלה 'מי נחשבים לבני אדם' איפה, היא בעיקר יהודים, ויותר ויותר בעיקר יהודים "נאמנים". יהודים בסופו של דבר, אינם "מחבלים" ואינם "מסתננים". השימוש ב"מחבלים" וב"מסתננים" כלפי אוכלוסיות של לא-יהודים מסגיר חברה שנגועה בגזענות קשה, ואשר מתנערת מזכויות אדם לא בכך שהיא מכחישה מפורשות שאסור להרוג או לענות, אלא בכך שהיא מכחישה את האנושיות של הפלסטינים שמתקוממים על הכיבוש או של הפליטים. "מחבל" או "מסתנן" מציינים מהות – מהות לא אנושית, מפלצתית, ומסוכנת. מי שזרק אבן או אפילו עסק בטרור הוא לעולם "מחבל" ומי שנמלט מסודן או אריתריאה הוא לעולם "מסתנן". כמו "רוצח", "פדופיל" ו"טורף-על", מדובר בקטגוריות שאין מהן מפלט: אין דרך חזרה למשפחת האדם.

כנראה שיעניין אותך גם: