חימוש יתר ותת פיקוח במרחב האזרחי

על כל אשה שנרצחת, נשים רבות אחרות המצויות בתנאים של אלימות במשפחה חיות בצלו של כלי ירייה המשליט עליהן אימת מוות • פרק מתוך "לא נצוּר: נשק קל במרחב האזרחי – כמה כלים וכמה פיקוח?" של פרויקט 'האקדח על שולחן המטבח'
רלה מזלי

יום האישה הבינלאומי 2017

דוח זה משרטט קווי מתאר לתמונה ראשונה מסוגה של תפוצת כלי הירייה במרחב האזרחי בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה. הדוח יבחן ויבהיר מיהם הגופים והאנשים המחזיקים בכלי ירייה קלים שהם רק חלק מהמכלול שמכונה בישראל ״אמצעי לחימה״, ויתאר מי ובאיזו מידה מפקחים על מסת כלי הנשק.

הדוח נוקט ומבסס עמדה ברורה לפיה ריבוי כלי ירייה לא מספק ביטחון. הוא מפנה מבט אל ההשפעות הפוגעניות, הקטלניות והמאיימות של כלי ירייה במרחב האזרחי, המפרות ואף משתקות לעיתים סדרים חברתיים. מתוך בחינה של מגוון פגיעות באזרחיות ובאזרחים (בעיקר), הדוח מנכיח חלק מהסיכונים והנזקים שכרוכים בנוכחות נפוצה של כלי ירייה ומאשש תפיסה שגובשה בעבר על ידי מקבלי החלטות ובעלי תפקידים בכירים, ביטחוניים ואזרחיים, לפיה המרחב האזרחי בישראל ובשטחים תחת שליטתה רוויים בכלי ירייה רבים מדי. כפי שמעידים ממצאי הדוח, חימוש-יתר זה מלווה ואף נתמך במחסור חמור בנתונים וכן בפיקוח רופף מדי על כלי הירייה שבאחריות מדינת ישראל.

• • •

פמיניזם ונשק – מה הקשר?

"אחד הממצאים העקביים ביותר בחקר הנשק הקל, הן על פני מדינות שונות, והן בעתות מלחמה ועתות שלום, הוא העובדה שרוב רובם של המשתמשים והמשתמשים-לרעה בנשק זה הם גברים. הבנת התהליכים שמייצרים ומשכפלים תפיסות של גבריות חיונית להבנת הדרישה לכלי ירייה”.
תפוצת נשק קל והשימוש בו משפיעים באופנים מובחנים ושונים על גברים, נערים, נשים ובנות. תפיסות רווחות של נשק קל מטמיעות במידה רבה אב-טיפוס של נשק כזה: אקדח.

האקדח מוצב בתרבות העכשווית כסמל רב-עוצמה הממלא תפקידים בהתוויית גבולות קבוצתיים, תוך סימון, ייצור וגידור של זהויות. הראשונה מביניהם היא הזהות הגברית שהאקדח ונשק קל בכלל מזוהים אתו. במחקר על זהויות חיילים בישראל, כתבה החוקרת ארנה ששון לוי כי: "אולי יותר מכל אובייקט אחר, הנשק מזוהה עם גבריות…" לדברי אורית קמיר, "'האדם הסביר' במשפט הישראלי … הוא המתון, השקול, התבוני והרציונלי שבאנשים. … אולם בסוף יום עבודתו … הוא נוטל את נשקו …", מעשה שעל פי פסק הדין עליו כתבה קמיר, הוא מובן מאליו עבור גבר בישראל.

האקדח עצמו מייצג לא אחת אבר מין גברי. בסרט Full Metal Jacket אומר אחד מחיילי המארינס: “ This is my rifle. This is my gun ,” ומאגרף יד סביב חנות המכנסיים. חמישים שנה קודם, טבעה הקומיקאית מיי ווסט את המשפט: ”?Is that a gun in your pocket or are you just glad to see me“. הקישור בין כלי ירייה לזהות גברית הוא לא ייחודי לתרבות המערב או לתרבות ארה”ב. עאישה גול אלטינאי הצביעה, למשל, על “סיפור סיפורי הצלחה מימי השרות הצבאי בדגש על שימוש מיומן בנשק” בתור אמצעי מרכזי ובולט לביצוע זהות גברית מיליטריסטית בתורכיה (המזוהה מצדה עם זהות גברית בכלל).

במבט על גבריות במזרח התיכון של היום, אדיבי חוסיין הציג תיאור רווח של איסלמיסטים מאיראן: “גברים מזוקנים, נושאי כלי ירייה, חובשי בנדנות שלבושים גלימות ארוכות או בגדי הסוואה צבאיים”. הדימוי, הוא כתב, מופץ ומעוצב הן בתקשורת והן בזירה הפוליטית ומוטמע לתוך ההשקפות וסדרי העדיפויות של מי שאמורים לבצע אותו בגופם. בכנופיות אלימות בדרום אפריקה, ג’ניפר פיש ופומלה מנקאיי זיהו “קשר מובהק בין נשק קל, תפיסות גבריות של כוח, מעמד סוציו-אקונומי וזהות”.

עם זאת, המצאת אקדח הקולט בארה”ב באמצע המאה ה-19, והמעבר שהיא חוללה לייצור המוני של אקדחים האיצו והעניקו עוצמה מיוחדת לקישור התרבותי בין זהות גברית לכלי ירייה. האקדח התעשייתי נחשב לפריצת דרך משחררת המאפשרת מקור כוח קטלני שווה לכל נפש או, למעשה, לכל גבר. תוך אימוץ מלא של הגישה הזו, המערבון האמריקאי פעל בהמשך להפצה רחבה שלה ולעידוד דימוי של אוטונומיה גברית הדוחה מרות. הוא קישר גבורה ורומנטיקה לתהליך של כיבוש שטחים תוך התנערות מחוקים, התנהלות מחוץ לחוק וכן ניצול בוטה של כוח עבודה כולל עבודת נשים.

טענת הצורך להגן בנשק על “האשה” ועל הבית המזוהה אתה, מהווה עדיין, גם היום וגם בישראל, מהלך שבו “האשה” מסומנת בתור “האחר” הפגיע והנחות ומורחקת ממגוון מרחבי פעולה אל תוך “הבית”. לפי ממצאים של ששון-לוי, הדרת נשים מרכזית לזהות הגברית של חיילים בישראל – קרביים, לא קרביים ואפילו חיילות בתפקידים קרביים.

אינפוגרפיקה: נועה מזלי
אינפוגרפיקה: נועה מזלי

משתמשי נשק קל ונפגעי נשק קל – מאפיינים מגדריים

גברים ובמיוחד גברים צעירים הם לא רק רוב המשתמשים והמשתמשים-לרעה בנשק קל, הם גם רוב מוחלט של הנפגעים והנרצחים בנשק זה. בניתוח ממצאי ארגון הבריאות העולמי משבעים מדינות, נמצא שגברים צעירים בני 15 עד 29 נרצחו בירי בתדירות של פי ארבעה ומעלה משאר האוכלוסייה (22 קורבנות מכל 100,000 לעומת 5 קורבנות מכל 100,000). מגמה זו התגלתה בעקביות באזורים שונים ובארצות שרמות האלימות בהן שונות מאוד. בין 70 ל-100 אלף גברים בגילאים אלה נופלים קורבן לנשק קל כל שנה בכל העולם (לא כולל קורבנות באזורי קרבות).

המצאת אקדח הקולט בארה”ב באמצע המאה ה-19, והמעבר שהיא חוללה לייצור המוני של אקדחים האיצו והעניקו עוצמה מיוחדת לקישור התרבותי בין זהות גברית לכלי ירייה. האקדח התעשייתי נחשב לפריצת דרך המאפשרת מקור כוח קטלני שווה לכל נפש או, למעשה, לכל גבר

בישראל, כמו במקומות אחרים, נשים מהוות מיעוט קטן מבין מחזיקי הנשק; ב-2012 הן היוו כ 5- אחוזים בלבד מבין המורשים להחזיק בנשק פרטי במדינה וכ-7 אחוזים, לכל היותר, מבין המורשים להחזיק בנשק אבטחה. נשים בכל הגילאים, מהוות כ-9-10% מבין קורבנות הנשק הקל בעולם. אולם ההשפעות של נשק קל על נשים ייחודיות ושונות מהשלכותיהן על גברים. בכל העולם האיום העיקרי על נשים הוא מצד בני זוג ובני משפחה במרחב הביתי, בעוד שהאיום העיקרי על גברים הוא מצד מכרים במרחב הציבורי. נשים מהוות רוב משמעותי מבין קורבנות האלימות בתוך משפחות, ומחקרים שונים מצביעים על עליה ברורה בסיכויים של אשה להירצח במרחב שיש בו נגישות לנשק קל.

מחקר מקיף על רצח נשים ב-25 מדינות מפותחות מצא קשר מובהק בין זמינות כלי ירייה לבין תדירות רציחתן של נשים. בדרום אפריקה נמצא, בסוף שנות התשעים, שנשים רבות יותר נרצחו בהקשר משפחתי מאשר ברחובות או בידי פורצים. בקנדה, בשנת 2005 , 85% מכלל הנשים שנרצחו, נרצחו בידי בני זוג. בארה”ב, בעשור שבין 1990 ל 2000- נמצא ש 71%- ממעשי הרצח של נשים בידי בני זוגן, בוצעו בכלי ירייה. במחקר אחר בארה”ב, נמצא כי 74% מכלל הנשים שנרצחו, נרצחו בבית. 43 על כל אשה שנרצחה בארה”ב בידי אדם זר, ארבע נשים נרצחו בידי בן זוג או אדם קרוב.

במחקר קודם משנת 1992 נמצא שהשימוש בכלי ירייה לעומת אמצעי אחר, בתקיפות בתוך המשפחה, מעלה פי 12 את הסיכון למוות כתוצאה מהתקיפה. כפי שכתבו החוקרים וונדי קוקיה וג’יימס קיירנס: "הנתונים מעידים כי בעוד שאלימות נגד נשים היא תופעה מושרשת, תדירות מקרי המוות עולה בהקשר של נשק קל נפוץ, שכן כלי ירייה מגבירים את הסיכויים למוות באירוע אלים”.

לכן, בתנאים של אלימות במשפחה, כלי ירייה מהווה איום ממשי, חריף ומשתק במיוחד. על כל אשה שנרצחת רבות אחרות חיות בצלו של כלי ירייה המשליט עליהן אימת מוות-זמין. בברזיל נמצא שכ 68%- מהנשים ניצבו בפני איום ישיר בכלי ירייה. על פי דיווחים רשמיים, כ-200 אלף נשים בישראל נתונות לאלימות מצד בני זוג ובני משפחה. 45 לפני כעשור, מצא מבקר המדינה כי לפחות 4,870 צווים של בית המשפט להגנה מפני אלימות במשפחה (46% מכלל צווי ההגנה שהוצאו בתקופה הנדונה) לא דווחו לאחראי על רישוי כלי ירייה האמור לוודא שלילה של כלי ירייה בהתאם לצווים, בניגוד מפורש לתיקון החוק בשנת 2000. ניתן לשער שמאות או אלפי גברים שהורחקו מביתם בצו הגנה המשיכו להחזיק, ללא הפרעה, בכלי ירייה.

אינפוגרפיקה: נועה מזלי
אינפוגרפיקה: נועה מזלי

מחברות שותפות: סמדר בן נתן, ניב חכלילי, גלית לובצקי

"האקדח על שולחן המטבח", הוא פרויקט של אשה לאשה מרכז פמיניסטי הפועל לצמצום תפוצת הנשק הקל במרחב האזרחי ולמיגור האלימות שזמינותם של כלי ירייה מאפשרת ומעודדת. קואליציה של ארגוני נשים וחברה אזרחית באותו שם, שהפרויקט יזם ומוביל, מקדמת הידוק של החקיקה והפיקוח על כל כלי הירייה שבאחריות המדינה, כולל כלי הנשק הבלתי מורשים, תוך דגש על הפגיעות הייחודיות של תפוצת כלי נשק בקבוצות שונות.

בא/ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך 16 שנות קיומו של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים התורמים מכשרונם לאתר והקהילה שנוצרה סביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

על מנת להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, ועל מנת להמשיך ולפתח את האתר בערבית, שעם קוראיו נמנים רבים ממדינות ערב, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם.

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. שבתאי לוי

  תרבות האונס
  לאור ריבוי מעשי האונס, והסלחנות לאנסים, חשוב לזכור תמיד, שתרבות האונס, זאת מיצוה חשובה, למען טוהר הגזע היהודי, בחיר העמים ועם סגולה, הטוב שבעמים והטהור שהגזעים, ככתוב בתורת ישראל הקדושה והתמימה, :"וַיִּרְאוּ בְנֵי-הָאֱ לֹהִים אֶת-בְּנוֹת הָאָדָם כִּי טֹבֹת הֵנָּה וייקחוּ לָהֶם נָשִׁים מִכֹּל אֲשֶׁר בָּחָרוּ…". ; "וְאֶל אִישֵׁךְ תְּשׁוּקָתֵךְ וְהוּא, ימשול בָּךְ" (בר' ג 16).
  כמו כן, צריך לזכור תמיד, שהאנסים הם גברים יהודים טהורי גזע, בחיר העמים ועם סגולה, בעלי מבנה גולגולת נכונה, גיבורי מלחמות, שתרמו לביטחון המדינה, שרתו ביחדות מובחרות, השתתפו במלחמות ישראל, והרגו המון ערבים!!!.
  כפרס על תרומתם לביטחון המדינה, ושהרגו המון ערבים, מותר להם, לגיבורים שחרפו נפשם במלחמות ישראל, לקחת להם נשים, ולאנוס אותם, מכל אשר יבחרו, למען טוהר הגזע היהודי. מעשי האונס של גיבורי המלחמות, ותיקי הקרבות, מקיימים מיצוה דתית חשובה, פרו ורבו, ומלאו את הארץ בגיבורים לוחמים, טהורי גזע ועזי נפש, ובעלי מבנה גולגולת נכונה, למען הגניוס היהודי המהולל, שילחמו, יכבשו, ויהרגו ערבים, כתוב בתורת ישראל הקדושה והתמימה :"הטוב שבגויים הרוג".
  במשפטי צדק למופת, אור לגויים, לכבוד ולתפארת מדינת ישראל, לאנסים, התחשבו מאוד השופטים היהודים הרחמנים, הרחמנים בני רחמנים, באנסים, (ובפושעים אחרים), שהם יהודים טהורי גזע, בחיר העמים ועם סגולה, ובעלי מבנה גולגולת נכונה, שאלוהים בחר בהם מכול העמים, ששרתו ביחידות קרביות, השתתפו במלחמות ישראל, והרגו המון ערבים.
  על כן מותר היה לו לפושע המלחמה רחבעם זאבי, שהרג המון ערבים, זה שהתחפש לגנדי, לתקוף מינית ולאנוס ככל שיחפוץ, למען טוהר הגזע!.
  שבתאי לוי.

 2. ליכודניק

  האמת, שהתבלבלתי.
  לפי סקירת הספרות חשבתי לרגע שזו יוזמה גלובלית או אזורית להכרה בהשלכות השליליות של תרבות הנשק,
  ואז נזכרתי שזו יוזמה לצמצום הנשק הפרטי והארגוני *בארץ*.

  ואז אפשר לשים לב למניפולציה:
  – בארץ יש הרבה כלי נשק, בעיקר אצל גברים
  – בעולם נשק משמש לדיכוי גברי
  – מסקנה: הנשק הוא כלי לדיכוי גברי בישראל

  למה לא להביא נתונים על שימוש בנשק אבטחה לפגיעה בבנות זוג בישראל? אולי בגלל שלפי נתוני הארגון עצמו, מדובר במיקרה בשנה לכל היותר בעשור האחרון, כמות זניחה ביחס לאלימות כלפי נשים, ובודאי לאלימות בישראל בכלל?…
  http://isha2isha.com/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%97-%D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%91%D7%97/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F/