הפיל של אווה אילוז והדבשת האשכנזית

חרף ההדים להם זוכים מאמריה של פרופ' אווה אילוז, תוכנן הפוליטי של טענותיה נשאר חיוור והיא נמלטת מהפוליטיזציה של שאלת יחסי הכוח. המתגוננים, מצידם, מתבוססים בניסיון האינטלקטואלי הפאתטי וחסר התוחלת להדחיק ולהעלים את עובדת היסוד בדבר הפריבילגיה האשכנזית
מאיר עמור

סוציולוג (פרופ' בגימלאות), אקטיביסט, ממייסדי ארגון הל"ה וסרבן מצפון חברתי

פרופ' אווה אילוז והשרה מירי רגב הן נשים ממוצא מרוקאי והן חיות בישראל. מינן, מוצאן וחייהן בישראל מהווים בסיס עליו, לעיתים, יש הסכמה רעיונית ביניהן. כך כתבה פרופ' אילוז במאמרה האחרון ("המכנה המשותף של מירי רגב ושלי"") בעיתון "הארץ". שתיהן בהתאמה, אם כי לא בתיאום, מתרעמות על עיוורון המחשבה והפעולה של המערכות אשר מקצות הוקרה והכרה בחברה הישראלית. שתיהן מתרעמות על כך כי בין חברי הוועדה המחליטה על פרס ישראל ובין מקבלי פרס ישראל ישנם מעט מאוד "יוצאי ספרד והמזרח". זו כמובן אינה טענה חדשה. פעילות ופעילים מזרחים טוענים זאת כבר עשרות שנים. אם כי בפחות רעש וצלצולים אקדמיים ופוליטיים.

פרופ' אילוז, כמו אינטלקטואלים אשכנזים רבים ומזרחים לא מעטים – למשל ד"ר יגאל בן נון – מאמצת לחיקה את תיאוריית "המזרחים המקצועיים". למשל, ב"עייפנו מהעדתיות" מוקד הביקורת היו – אינטלקטואלים מזרחים, שמבחינתה בגדו במשימה העיקרית אשר הטילה עליהם ההיסטוריה. דהיינו, לבנות פוליטיקה אוניברסלית של שוויון וסולידריות לחברה הישראלית. תחת זאת נשבו אינטלקטואלים אלה בקסמיה של פוליטיקת האתניות והפכו זאת למרכז הווייתם. בקיצור, יש כאן תמצית של "תיזת המזרחים המקצועיים" המהווה כלי נשק עיקרי באידיאולוגיה האשכנזית כנגד ביקורת חברתית הבאה מקורבנותיה הישירים של פריבילגיית האשכנזיות.

אך מאמרה האחרון קיבל תפנית ראויה לציון, והיא מונה בו את חבריה וחברותיה לאקדמיה הישראלית על האשמים. זהו שינוי חשוב. ייתכן כי שעתה לביקורת שנכתבה כנגדה בדבר האשמת הקורבנות באחריות למדיניות חברתית אשר פוגעת בהם.  אילוז טוענת, אם כן, כי קיימת הכחשה עיקשת של אפליית מזרחים על ידי אשכנזים בישראל, התורמת, לדעתה, לעליית כוחו של הימין בישראל. את היחסים בין אשכנזים ומזרחים בישראל היא מגדירה "כשערורייה". היא אומרת כי יחסים אלה דומים ליחסים שנרקמו בין קולוניאליסטים וילידים. ההבדלים בין הדפוס הקולוניאליסטי לדפוס המקומי קשורים לעובדה שאשכנזים ומזרחים אמורים להיות "חלק מאותה קבוצה דתית, אתנית ולאומית".

אווה אילוז. צילומסך.
פרופ׳ אווה אילוז (צילומסך). שלד ההסבר שלה נשען על תיזת "המזרחים המקצועיים" ועל תיזת הפוליטיקה המזרחית כנקמה מפלגתית

כל אלה הם בהחלט שינויים מרעננים בעמדותיה של פרופ' אילוז. יחד עם זאת שינויים אלה אינם מבשרים על שינוי בגישתה הפוליטית ליחסים שבין אשכנזים ומזרחים. עמדתה נשארת בתחומו של טיעון ליברלי פורמליסטי למדי. לפיה, בית נבחרים-פרלמנט, בתי משפט עצמאיים, עיתונות חופשית ואקדמיה מריטוקרטית מהווים בסיס לדמוקרטיה ליברלית. מבחינה זו האקדמיה הישראלית-יהודית נכשלה כישלון חרוץ בביסוסם של ערכים דמוקרטיים וליברליים בחברה הישראלית. זאת משום שהאקדמיה הישראלית מתפקדת כמועדון ג'נטלמנים קולוניאליסטי.

כדוגמה לפעולה זו מציגה פרופ' אילוז את דרך פעולתן של ועדות הקבלה במוסדות להשכלה גבוה בישראל. אלה פועלות בניגוד לקוד המריטוקרטי (קוד מדידה על פי כישורים) המצופה מהן. סטטיסיטיקת הייצוג והדמוגרפיה של אוכלוסיית הפרופסורים ובעלי התפקידים באוניברסיטאות בארץ מאששת ומהווה עדות ישירה ומהימנה לעיוות וכישלון זה. "כלשון הפתגם באנגלית, ההוכחה היא בפודינג", כותבת אילוז במאמר "אפליה: מדריך למשתמש". אכן, סגל האקדמיה הישראלית הוא בהחלט "פודינג" אשכנזי למהדרין.

ועדות קבלה אקדמיות אלה פועלות כרשתות חברתיות. כך שגברים אשכנזים, עם שושלת יוחסין מתאימה, ייתפסו, תמיד, כראויים יותר מנע"ם (נשים, ערבים ומזרחים). רשתות חברתיות כעקרון פעולה אנטי-מריטוקרטי פוגעות אנושות בסמכותו המוסרית של העולם האקדמי. מכאן היא מסיקה, ובצדק, כי האקדמיה הישראלית תורמת באופן ישיר להנצחתם של אי-שוויון, אי-צדק ואפליה בישראל. אין היא אומרת בין מי למי מתקיים אי השוויון הזה.

כישלון חינוכי ומוסרי זה מאפשר את ניצחון הפופוליזם של הימין השולט בישראל. מאחר שמזרחים נדחים על ידי אקדמיה שמרנית, הם מוצאים בית חם בעסקים שבשוק הפרטי ובפופוליזם פוליטי ימני. למציאות חברתית זו השלכות פוליטיות מרחיקות לכת על פי אילוז. כפועל יוצא משמרנותה של האקדמיה, מזרחים סולדים תרבותית ומנוכרים חברתית לערכיה הליברלים של הדמוקרטיה. ערכים המזוהים בישראל עם אליטה אשכנזית, גברית, שקרית ו"חלולה". כאן היא גם מוצאת דמיון בין המתרחש בארצות הברית, עם בחירתו של טראמפ וההיסטוריה הפוליטית של ישראל. פוליטיקאים אנטי-דמוקרטים נהנים מתוצאותיו של ניכור תרבותי, מכישלון ושקר חברתיים אשר נזרעו על ידי פוליטיקאים דמוקרטיים. כישלון ושקרים שטופחו על ידי פוליטיקה חברתית ליברלית אשר נכשלה במילוי הבטחותיה. כך הופכות בחירותיהם המפלגתיות של מזרחים למנגנון פיצוי פסיכולוגי של נקמה. גם תיזה זו היא תיזה ישנה; רוב ההסברים הרווחים על עליית הליכוד לשלטון בשנת 1977 מתמצים בתיזת הפוליטיקה המזרחית כנקמה מפלגתית.

פרט מכתבתה של אוה אילוז במוסף הארץ, 24.02.12
פרט מכתבתה של אוה אילוז במוסף הארץ, 24.02.12

מחד, אפליה מוסברת כ"קרובת משפחה רחוקה" של גזענות ומאידך, חוסר תחכומה הארגוני של האקדמיה נתפס רק כשגיאה בתפיסת תפקידה החינוכי. גם האפליה על בסיס פעולתן של רשתות חברתיות נשארת עמומה ומעורפלת בהיעדר זיהוי ברור של הצדדים לאי-השיויון ואי-הצדק. אין פוליטיזציה של הגורמים ואין תיאורטיזציה של המוטביציות והתוצאות של דפוסי פעולה קבועים אלה. למרות שהאפליה שיטתית, אין היא מפורשת כגזענות אשכנזית. למרות הענקת יתרון וזכויות-יתר קבועות לגברים אשכנזים, כל אלה אינם מעידים על קיומה של גזענות מבנית ודיכוי חברתי. אנו נדרשים להסתפק בפרשנות של מנהל לא תקין ו"נימוסים" ליברלים גרועים. אם כך, שלד ההסבר של פרופ' אילוז נשען על תיזת "המזרחים המקצועיים" ועל תיזת הפוליטיקה המזרחית כנקמה מפלגתית כמו גם על ערפול מושגים תיאורטי מאידך.

מאמריה של פרופ' אילוז זכו להדים ועוררו גל תגובות נרחב. למרות הדים ציבוריים אלה תוכנן הפוליטי של טענותיה נשאר חיוור, מעורפל ומגושם מבחינה תיאורטית. מאמרים בעלי תובנות עמוקות יותר על היחסים בין אשכנזים למזרחים נכתבו בעבר. סדרת מאמריה של שושנה גבאי ("אנו הפלבאים" באתר זה) הן דוגמא אחת מרבות לעושר תיאורטי ופוליטי שכזה. גם מאמר הביקורת של פרופ' צבי בן דור ("התפקיד השטני שהועידו לנו") שנכתב כתגובה על מאמרה הראשון של פרופ' אילוז ראוי לציון כאן. מאמריה של שושנה גבאי זכו להד וכיסוי תקשורתי דל ביותר. למרות שניסוחיה הפוליטיים של גבאי בהירים, תובנותיהם החברתיות עמוקות, והיקפם ההיסטורי תקף יותר מסדרת מאמריה המהדהדים של פרופ' אילוז.

כתיבתה של פרופ' אילוז מתעלמת מכך שהגמוניה גברית אשכנזית היא עובדת יסוד בחברה הישראלית וכי לא ניתן להבין "זהות חברתית או אתנית" – למשל את האשכנזיות – מבלי לפרש הקשרים חברתיים והשפעות תרבותיות הדדיות שיש לה על הזהות המזרחית והפלסטינית

למשל, פרופ' אילוז אינה מדברת על דיכוי. אין היא נוטעת את שורשי הדיכוי ומטרותיו בקרקע של כלכלה-פוליטית עכשווית בישראל. מבחינתה, "שערוריית האפליה" נובעת מ"גשטאלט" פוליטי כללי המורכב מאכזבה פסיכולוגית מדמוקרטיה ליברלית מפעולה שגויה של מוסדות אקדמיים. זו עמדה מוזרה. יתר על כן, עמדתה מטיפה לרצון טוב וליישום ארגוני של שכל ישר. אך אין זו עמדה פוליטית בניתוחם של מהלכים פוליטיים וחברתיים. אין כאן תפיסה תיאורטית והיסטורית של גורמים ממשיים שאת השלכות פעולותיהם היא מתארת באורך רוח ובדקדקנות ראויה לציון. כידוע, מציאות חברתית נטועה באינטרסים חברתיים ובמוטיבציות עומק. אינטרסים ומוטיבציות שכאלה אינם משתנים בעקבות טיעון רציונלי של "סדר טוב" או המלצה על "נימוסים והליכות" ליברליים. אין בכוחם של רציונליות, טיעון והמלצה של רצון טוב להפיג את טעמם או לשנות את כיוונם הפוליטי של אינטרסים חברתיים.

כתיבתה של פרופ' אילוז מתעלמת מכך שהגמוניה גברית אשכנזית היא עובדת יסוד בחברה הישראלית וכי לא ניתן להבין "זהות חברתית או אתנית" – למשל את האשכנזיות – מבלי לפרש הקשרים חברתיים והשפעות תרבותיות הדדיות שיש לה על הזהות המזרחית והפלסטינית. זהויות קולקטיביות אלה נמצאות במאזן כוחות דינמי ומשתנה אשר נוצר ועוצב ברובו בישראל ובפלסטין.

קיומה של הגמוניה אשכנזית-גברית ניתן לאישוש אמפירי בקלות. בניתוח האקדמיה הישראלית מספקת פרופ' אילוז היבט אחד וישיר לקיומה של הגמוניה זו, אך הגמוניה זו צמחה כפועל יוצא מדפוס פוליטי של העדפה מבדלת וזכות-יתר (פריבילגיה). עם זאת, חרף נוכחותה הברורה, חוקרים וחוקרות רבים מתעלמים מעצם קיומה של הגמוניה זו והיא עומדת כפיל במרכז ההוויה הישראלית. גם פרופ' אילוז מתעלמת מקיומו במאמריה.

תופעה שניה הזוכה להתעלמות הינה ישראליותן ועכשוויותן של הזהויות האתניות והלאומיות. צמיחתה של  האשכנזיות (ועל כן של אשכנזים כקטגוריה חברתית) קשורה בקשר הדוק להופעתה של המזרחיות (ועל כן של מזרחים כקטגוריה חברתית). אשכנזים ומזרחים או הישראליות-היהודית והישראלים-היהודים, קשורים בקשר בל יינתק להופעתה של קטגוריית הפלסטיניות ושל הפלסטינים. פרופ' אילוז מחרישה לנוכח עובדות חברתיות, הגיוניות וברורות אלה. לדוגמה, אי אפשר להבין את תהליכי הפרולטריזציה, ההתרוששות ואיבוד הכוח הפוליטי של קהילות יהודי ארצות האסלם בישראל ללא תהליך ההתברגנות, ההתעשרות וצבירת הכוח של קהילת יהודי אירופה בישראל; אי אפשר להבין את האינטרס היהודי באדמה, ללא תהליך נישולם של פלסטינים מהאדמה. פרולטריזציה, התרוששות מעמדית ונישול מחד ומעמד בכורה פריבילגי מאידך, הם צדדים דומים, הופכיים וסמוכים של דיכוי חברתי. הם אלה אשר יצרו את הזהויות האתניות ולא ההיפך. נראה כי במאמריה, רותמת פרופ' אילוז את העגלה התרבותית לפני הסוסים ההיסטוריים.

להגנתה של פרופ' אילוז יש לומר כי עובדות יסוד אלה זוכות להתעלמות והכחשה במחקר ובהגות החברתית בישראל ככלל. עובדות חברתיות אלה הן אובייקטים קבועים במציאות אך נעלמים ואילמים בהסבר. זוהי תמציתה של פוליטיקת ההכחשה האשכנזית. תגובת הפייסבוק המלודרמטית של פרופ' רחל אליאור למאמרה הנידון של אילוז ומאמרו של אורי אבנרי ("איך ומתי נוצר השבר בין אשכנזים למזרחים") הם דוגמא רלוונטית לפוליטיקת הכחשה אשכנזית זו – אינטרס ברור של האשכנזיות – המספקת הסברים למציאות וטיעונים כתחמושת להגנה על המבנה הקיים. זהו גם הבסיס לגישה פרשנית מיוחדת במינה שניתן לקרוא לה פרשנות של בורות ובערות.

בספרו "החוזה הגזעני" (The Racial Contract) העוסק בקונפליקט הגזעי בארצות הברית, טוען הפילוסוף צ'ארלס מיילס כי חוקרים וחוקרות רבים מתעלמים מעובדה וממציאות פוליטית מרכזית בחברה האמריקאית: שליטתם של לבנים. "החוזה הגזעני" פירושו הנחת עבודה שלפיה לא מערערים על מרכזיותם ונבחרותם של לבנים ודנים בהיסטוריה ובפוליטיקה האמריקאית כאילו מרכזיות ונבחרות זאת הן עובדות טבעיות, ברורות מאליהן והכרחיות. מיילס טוען כי בכל ניתוח פוליטי של החברה האמריקאית קיומה של הגמוניה לבנה מחייב הכרה, פקפוק, תשאול והתייחסות לעובדת יסוד פוליטית זו. החוקרת קרול פאטמן בספרה "החוזה המיני" – הספר שהשפיע רבות על צ'ארלס מיילס – טוענת דברים דומים לגבי שלטונם של גברים בחברה האמריקאית.

ספרו של צ'ארלס מיילס
ספרו של צ'ארלס מיילס

שליטתם של גברים (פטריארכיה) ושליטתם של לבנים (White Supremacy) בחברה האמריקאית אינן עובדות טבעיות. אלה הן עובדות פוליטיות. ההתעלמות מקיומן היא התעלמות פוליטית. להתעלמות זו קורא צ'ארלס מיילס ״אפיסטמולוגיה של בורות״ (epistemology of ignorance). מיילס טוען שהסבר המבוסס על הכחשת שלטונה ללא מיצרים של הגמוניה (גברית) לבנה, מוביל בהכרח לאימוצה של פרשנות חברתית הנטועה בבורות ובערות (epistemology of ignorance). אך אלה הן בורות ובערות הדורשות את הצגתן כידע ממשי, רלוונטי, התובע אקסלוסיביות אינטלקטואלית.

שליטה הגמונית גברית ולבנה שכזו היא שליטה פוליטית. ההתעלמות מעובדה פוליטית זו היא פוליטיקה של הכחשה. כך קורה שהעובדה הפוליטית מספר אחת, זאת אומרת שליטתה הבלתי מעורערת וללא מיצרים של הגמוניה גברית לבנה אינה נידונה במושגים פוליטיים. העלמתה של עובדה זו, האלמתה והכחשתה הן עצמן פועל יוצא של פוליטיקת דיכוי. אפיסטמולוגיה של בורות היא ניסיון אינטלקטואלי פאתטי וחסר תוחלת להדחיק ולהעלים עובדת יסוד שאינה ניתנת להסתרה. זהו ניסיון מחשבתי המצמיח אקרובטיקה אינטלקטואלית אשר מחייב תפיסה מעוותת של המציאות בנוסף על הצדקתה.

אפיסטמולוגיה של בורות ובערות היא לב ליבה של הפריבילגיה האשכנזית בישראל. ניתן היה לראות ביטוי מלא של תיזה זו בדברי הביקורת של אליאור למאמרה של אילוז. אפשר לראות ביטוי של גישה זו גם במאמרו של אורי אבנרי. הטענה בדבר הדמוקרטיזציה של הסבל (אליאור) או אי ההיסטוריזציה של התרבות (אבנרי) הינם טיעונים מפוקפקים לנוכח מציאות של ביסוס מעמדי ודיכוי תרבותי שבו אשכנזיות היא עליונה ומזרחיות היא תחתונה. זוהי דבשתו של טיעון האשכנזיות. כאן בא לידי ביטוי חוסר היכולת לזהות, הלכה למעשה, את בבואת הגמל המשתקפת במראה ולטעון בתוקף כי הדמות המשתקפת במראה היא של עופר איילים.

מדוע יש לדבר על גזענות ולא על "אפליה"? מדוע יש לדבר על דיכוי ולא על "שערורייה"? הסיבה העיקרית היא שמושגים אלה – גזענות ודיכוי – הופכים הגדרות אלה לתיאורם של יחסים פוליטיים. באמצעות מושגים פוליטיים אפשר להעריך וגם להשוות יחסים פוליטיים. ההערכה וההשוואה שכאלה יכולות להתבצע אם אנו מכניסים למשוואה מושגים פוליטיים נוספים כגון זכויות אזרח וזכויות אדם. תחת הגמוניה אשכנזית גברית, זכויות האדם והאזרח של מזרחים ופלסטינים נפגעות. זאת משום שהמשטר הקיים בישראל מבוסס על פריבילגיה אשכנזית ולא על הערכה רלוונטית של אזרחות ותרומה. זכויותיהם של אשכנזים אינן זכויות אזרח אלא זכויות יתר.

הכוחות המרכזיים אשר מונעים את יישומה של אזרחות ישראלית הינם בראש וראשונה הפריבילגיה היהודית, שבתוכה מכונסת ומוסתרת הפריבילגיה האשכנזית. אין ספק כי יהודים מזרחים נהנים ממשטר האדנות היהודי; אך, בתוך משטר אדנות זה ישנן מערכות תמסורת והקצאת משאבים המבוססות על העדפת האשכנזיות. פוליטיזציה של מושגים אלה עשויה להאיר באור ברור יותר את מערך הכוחות אשר מייצב, מכתיב ומייצר מחדש את המשטר החברתי, הפוליטי והתרבותי והמפלגתי בישראל. מאמרה של אילוז מפספס את הדינמיקה הפוליטית הזו.

בא.ה לפה הרבה?

נושאים שהתעקשנו עליהם לאורך שני עשורים של "העוקץ", תוך יצירת שפה ושיח ביקורתיים, הצליחו להשפיע על תודעת הציבור הרחב. מאות הכותבות והכותבים, התורמים מכישרונם לאתר והקהילה שסביבו מאתגרים אותנו מדי יום מחדש, מעוררים מחשבה, תקווה וסיפוק.

כדי להמשיך ולעשות עיתונות עצמאית ולקדם סדר יום מזרחי, פמיניסטי, צדק ושוויון, אנו מזמינות אתכם/ן להשתתף בפרויקט יוצא הדופן הזה. כל תרומה יכולה לסייע בהגדלת הטוב שאנחנו מבקשות לקדם. יחד נשמן את גלגלי המהפכה!

תודה רבה.

donate
כנראה שיעניין אותך גם:
תגובות

 

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

 1. ת.י

  תודה מאיר היקר על עוד מאמר מאלף!

 2. רביב לרך

  "כישלון חינוכי ומוסרי זה מאפשר את ניצחון הפופוליזם של הימין השולט בישראל. מאחר שמזרחים נדחים על ידי אקדמיה שמרנית, הם מוצאים בית חם בעסקים שבשוק הפרטי ובפופוליזם פוליטי ימני."

  למה בית חם בפופוליזם ימני דוקא ולא פופוליזם שמאלי? שיוויון, חלוקת משאבים מחדש, וכיוצא באלה היו צריכים למשוך את המדוכאים, לא?
  (מי שתמך בטראמפ לא היו המדוכאים אלא דוקא אלה שרואים עצמם כבעלי הפריווילגיה שעומדת בסכנה ורוצים לשמר אותה (הלבנים, באופן כללי)

 3. Mosheshy

  כתבת והסברת באופן מדוייק.
  אכן.
  סדרת מאמריה של שושנה גבאי ("אנו הפלבאים" באתר זה) הן דוגמא אחת מרבות לעושר תיאורטי ופוליטי שכזה.

 4. שאול סלע

  אני עוד לא קראתי מה יגאל בן נון כתב ב"מזרחים המקצועיים", אבל זה לא משנה. יגאל בן נון כתב מאמר אחר בהארץ שכותרתו "הטראומה של עליית הנוער ממרוקו" ואחת התגובות שלו מרסקת אחת לאחת את כל הנסיון של השלטון האשכנזי לכבס את פשעיו

  [..]יהדות מרוקו לא היתה צפוייה לשום סכנה בהשוואה לכל קהילה יהודית בעולם. לא אני אומר את זה כהיסטוריון לאחר מעשה אלא ראש השליחים עצמו, שלמה יחזקאלי שדיווח אלא זו המסקנה אליה הגיעו ראשי המוסד, הסוכנות וכל הגורמים המטפלים. לא במקרה שלח ראש השליחים במרוקו לממונים עליו דוחות בהם כתב שאין שום צורך בהתארגנות להגנה עצמית ושיהדות מרוקו חייה את תור הזהב שלה אחרי עזיבת הצרפתית ושילוב צעירים יהודים בראש כל משרדי הממשלה כולל הביטחון ובראש חברות ציבוריות וכלכליות רבות. למה לקטוע את זה באופן מלאכותי ולא בצורה הרמונית. יתר על כן גם ההורים אשמים. זה מה שטענו הקצין ימין כנען ודניאל בן סימון. יחד עם זאת אני לא יכול לפתור מאחריות נציגים רשמיים של המדינה שיש להם אחריות ציבורית על פעולותיהם. במקרה זה הם פעלו ברשעות מכיוון שידעו שהם גורמים עוול לילדים ולהוריהם ולא היתה להם שום סיבה מוצדקת לבצע בצורה שיטתית מבצעי ״עליית נוער״. נוער זה לא היה צפוי לשום סכנה ומצבו הבטחוני, כלכלי, תרבותי, חינוכי היה לאין ערוך טוב יותר במרוקו של שנות ה-60 וה-70 מאשר בארץ במיתון ובאבטלה בארץ. יתר על כן השליחים ושולחיהם ידען היטב שבין כה וכה במוקדם או במאוחר כל המשפחות יעזבו בקצב שלהן.[..]

  http://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2963919

 5. סמולן

  להפתעתי הסכמתי עם השליש האמצעי של דבריך. מתוך מצב עניינים מוזר זה, הרשה לי להעיר, אה, הערות סילוניות.

  * אילוז כתבה בזמנו שהאינטלקטואלים המזרחים כשלו בניסוח של מזרחיות כאפשרות אנושית אוניברסלית. למיטב הבנתי, הטענה היא טכנית ופורמלית: יש לנסח תיאוריה ביקורתית כך שתעשיר את המצאי הקיים של התנהגויות הזמינות לכל באי תבל. המזרחים לא עשו כן, ולכן מקבלים אצלה ציון נמוך.

  * אני נוטה להצטרף. כפי שכתיבתך מדגימה לעתים קרובות, מה שמבוצע פה הוא לא יותר מאשר פירוש מקומי של מערכות שהותקנו בניכר. ולכן, כמובן, הקולוניאליזם מולך גם פה. הרעיון היסודי הוא שהמקומיים בישראל הם ייצוג נטול ייחודיות מעשירה של האנושות החוץ-ישראלית.

  * מצד שני, אם כך הדבר, אם זו אכן המציאות המקומית, הרי שאין לאינטלקטואלים המזרחים שום דבר להוסיף על העניין הזה, ולכן גם מיטב מאמציהם אינם אלא ניסוח מחדש של אמיתות שנרקחו מחוץ לגבולות הארץ. כלומר, לייצג כאן אפני מאבק שנוסחו שם. ואז, לא ברור על מה אילוז מלינה.

  * ביסוד תלונותיה מפעם עומדת, אם כן, המחשבה שיש משהו ייחודי בישראל, ושהמשהו הזה יעשיר את האנושות, כלומר יאיר קצת את הגויים. כעת, אכן נראה שעבר לה. היא לא מאמינה יותר שיש משהו ייחודי וראוי-אוניברסלית במקום הזה, פח האשפה של אירופה (אזולאי ואופיר, מתישהו).

  * כעת, משהפנימה את האמת, ראוי לחבק אותה.

  * במקביל, נראה לי שברור גם מדוע לא היה ויהיה הד לא למאמרים המרשימים של גבאי ולא למאמר של צב"ד. גבאי לא מצטטת שום תיאוריה מבחוץ. עצוב לומר את זה, אבל בעניין הזה היא מפא"יניקית "אופורטוניסטית", כלומר חושבת עצמונית, לא פחות מדוד בן גוריון. מכאן ועד להתעלמות מוחלטת מהתיאוריה הפגומה-בהכרח שהציגה, הדרך ממש לא ארוכה. צב"ד, אחי שהופרד לפני לידתנו ולמד שפות שאני לכל היותר יודע להזמין בהן דיאט קולה, אשכרה יוצא נגד האוניברסליזם, ואף נותן בו סימנים מפליאים: לשיטתו הדי מדהימה, האשכנזי יותר אוניברסלי מהשלמות חסר בעלות מעמד לוגי. באמא שלי, זו אבחנה מטלטלת. צריך להיות היסטוריון כדי לכתוב ספקולציה כל כך לא סבירה. אם אילוז היתה יותר נועזת, היא היתה מפתחת את העניין הזה. וגם אתה יכול. כמובן, זה אומר שאילוז החדשה טועה והישנה צודקת, יש משהו חדשני בפלשתינה.

  1. מאיר עמור

   סמולן, אתה רב חידות. דובר סתרים. הרבה מעבר לרמת השכר שלי. או שתדבר ותכתוב עיברית מובנת, או שתיצור בית ספר שאפשר יהיה ללמוד בו את השפה שלך. ככה אי אפשר. גם לא יודעים מי אתה, גם דמות מיסתורים שמדברת ברזים, ברמזים, בסגינהור ובאופן עקיף. זה קצת יותר מידיי בשביל בני תמותה עלובים כמוני.

   ת.י.
   תודה רבה גם לך. מקרב לב.

   רביב לרר לא כל כך הבנתי מה רצית לומר. מצטער. אולי תנסה שנית ביתר פירוט.

   שאול סלע
   כל אדם הוא עולם ומלואו. גם ד״ר יגאל בן נון. במקרה שלו, אין ספק בכלל. אבל הוא בהחלט תקוע על ״מזרחים מיקצועיים״ ובלי שום הסבר משכנע לעמדה שניראית לי חלשה במיוחד.

 6. ג. אביבי

  מאמר ראוי וחשוב.
  פרופסור אווה אילוז ששאפה להיות חביבתם של המוני בית אשכנז ולשמר את מעמדה באקדמיה הכל-אשכנזית בישראל, "עייפה" מן העדתיות של קרבנות הקולוניאליזם הלבן הגזעני בא"י ואף האשימה את מנהיגי השיח המזרחי בחוסר אוניברסליות. אילוז למעשה הייתה שותפה להכחשת פשעי הקיפוח והסללת המזרחים לנחשלות עד לאחרונה.
  כיום, לאחר שהריקושטים פגעו בה גם מהצד האשכנזי – שמן הסתם לא שבע נחת מכך שאינטלקטואל מזרחי מתבלט בתקשורת ובשיח החברתי – היא מרגישה חופשיה יותר לבטא את מחשבותיה האמתיים. כך היא משווה (בצדק) את יחסי אשכנזים – מזרחים בישראל ליחסי הכובש הקולוניזטורים – האוכלוסייה הילידית בעולם השלישי. אפרופו ראיה אוניברסלית של הסכסוך.
  כיום טוענת אילוז, שההכחשה העיקשת של אפליית המזרחים בקרב האשכנזים, גורמת להתחזקות הימין בישראל (כלומר, מזרחים שאינם באמת ימניים יעדיפו את הימין שלא ביצע בפועל את רוב הפשעים הגזעניים המנחיתים נגד המזרחים).
  מה שאילוז עדיין לא מבינה הוא שהאמירה "הם (מזרחים ואשכנזים) חלק מאותה קבוצה דתית, אתנית ולאומית…" הוא לא יותר מאחיזת עיניים ממסדית לסמא את הציבור המזרחי ולהקל על המשך השליטה בו.

 7. דני

  אתם מפקדים בלי חיילים שמנהלים מלחמה שנגמרה מזמן. כל הקשקשת על פריבלגיות ואשכנזים ומזרחים היא לא יותר משעשוע אינטלקטואלי סוג ב' היום.

  1. ג. אביבי

   כל הכבוד מר "דני"!, הצלחת לחבר שני משפטים ברצף מבלי להזכיר את "הזויים", "תאוריות הקונספירציה" ושאר בלה בלה.
   לגבי המאבק המזרחי, אל תדאג. גם הצלבנים (מן הסתם חבורת לבנים גזעניים ושחצנים כמוך) חשבו שאין מי שיביס אותם על אדמת א"י. אז חשבו.

 8. עומר ערב בוסקילה צוק

  ניראה שהתיזה במאמר בתמציתיות היא זו: הגמוניה אשכנזית גברית לבנה מונעת ממזרחים ופלסטינים, נשים וגברים, להתקדם באקדמיה, ולכן הם פונים לפופוליזם ימני… באירופה הרחוקה היו זמנים בהם זיהו יהודים, אשכנזים, על ידי גוון עורם הכהה, או צבע שערם ואפם. אבל כיום, מוצא הכותב, שאין שום בעיה בישראל לעשות את השיוך אשכנזי=לבן ומזרחי=שחור. "כפועל יוצא משמרנותה של האקדמיה, מזרחים סולדים תרבותית ומנוכרים חברתית לערכיה הליברלים של הדמוקרטיה." זה אחד מהמשפטים הכי נאיביים שראיתי בהקשר הזה (ולא משנה מי הגה את הרעיון). לנכונות הסטטיסטית בדבר היותם של מזרחים מנוכרים חברתית לערכיה הליברלים של הדמוקרטיה יש סיבות והקשרים היסטוריים מאוד רחבים, ואין הם תגובה פבלובית אוטומטית, דהיינו דמוקרטיה ליברלית=אשכנזים לבנים=איכסה. הדמוקרטיה הליברלית סחפה בעבר דווקא את אלו שהיו מנוכרים תרבותית וחברתית. התיזה הזו מעלה את השאלה איפה עומדים כל אלו שבדמם עורבבו אשכנזים ומזרחים? הם קרועים בין הדמוקרטיה הליברלית למשטר רודנות?