• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

״תמונה עגומה של הליכים הנגועים בשיקולים זרים״

פנייה דחופה של אקדמיה לשוויון לרקטור אוניברסיטת חיפה בעניינו של ד״ר דותן לשם

10 באוקטובר, 2017

לכבוד פרופסור גוסטבו מש

רקטור אוניברסיטת חיפה

 

שלום רב,

הובאה לידיעתנו תשובתך בנוגע לטענות ד"ר דותן לשם, שהיה מרצה בכיר בביה״ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, אך השנה החל ללמד כמרצה אורח באוניברסיטת קולומביה אשר בניו-יורק. כזכור, ד״ר לשם עזב את אוניברסיטת חיפה בעקבות התרשמותו מדברי ראש ביה״ס למדעי המדינה, פרופ׳ דפנה קנטי, שלא יקבל קביעות ובעקבות התנגדות למינויו מצד דיקאן הפקולטה, פרופ׳ ערן ויגודה-גדות.

פרופסור אלון הראל ביקש שהנהלת הפקולטה תבדוק את הטענות שהעלה ד״ר לשם ואם יימצאו מבוססות תסיק את המסקנות המתחייבות. בבדיקה עם ד"ר לשם הוברר לנו שלמרות שבתשובתך מצוין כי נערך בירור מקיף, עד כה לא פנתה אליו אוניברסיטת חיפה לשמוע את גרסתו.

ככל שהדברים המתוארים במכתב משקפים את המציאות, נפרשת לנגד עינינו תמונה עגומה של הליכים הנגועים בשיקולים זרים, בחוסר מקצועיות אקדמית ובפוליטיזציה נטולת רסן. ד"ר לשם מתאר דרישות שהופנו כלפיו במפורש לבל יוסיף להתבטא בנושאים ציבוריים, בעקבות כנס אקדמי שבו השתתף בנושא המחאה החברתית, פשפוש בתכתובות הפייסבוק שלו והערות לגבי תקינותן, ובאופן כללי מה שהוא חווה כ"קמפיין" מכוון שנועד להכשיל את הליך הקביעות שלו. טענות אלה מהוות "כתב אישום" חמור שכל מוסד אוניברסיטאי חייב להתייחס אליו.

לאור חומרת הטענות שפורסמו והובאו לידיעת הקהילה האקדמאית, על אוניברסיטת חיפה מוטל להוכיח כי אכן הן נבדקו באופן יסודי, ואם יימצאו מבוססות, להסיק מסקנות חד-משמעיות תוך התייחסות ישירה לאחראים. גם אם יימצא שאין ביסוס לדברים, חשוב שהאוניברסיטה תפרסם את מסקנותיה ברבים.

בשם כשלוש מאות וחמישים חברי הארגון ״אקדמיה לשוויון״ אנו פונים אלייך שוב בבקשה שבדיקת הטענות תעשה באורח שקוף ובלתי תלוי, ותנהיג בדק בית יסודי, במידה ויימצא כי יש בהם ממש.

בברכה,

פרופ׳ גיא בן פורת

ד״ר ענת מטר

פרופ׳ יצחק (יאני) נבו

פרופ׳ אורי רם

כנראה שיעניין אותך גם: