• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

התנגדות לגירוש מבקשי המקלט

אין זה קשה למצוא פתרון אנושי ומכבד למספר לא גדול של מבקשי מקלט ולתושבי שכונות דרום תל-אביב – צריך רק שרצון טוב ואנושיות יחליפו את ערלות הלב • גילוי דעת של אנשי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה
העוקץ

21 בינואר 2018

אנו, חברים בסגל האקדמי ובסגל הקליניקות של המוסדות להשכלה גבוהה בישראל, קוראים לממשלת ישראל להימנע מלגרש מבקשי מקלט מאפריקה.

בישראל שוהים פחות מ-40,000 מבקשי מקלט מאפריקה, רובם המכריע נמלטו מאריתריאה ומסודאן (כ-92% על-פי נתוני משרד הפנים). אחוז ההכרה במעמד הפליט של מבקשי מקלט ממדינות אלו בעולם נע סביב 80%. במשך שנים נמנעה המדינה מלברר את מעמדם של מבקשי המקלט, וגם משהחלה בשנים האחרונות לאפשר באופן פורמאלי להגיש בקשות מקלט, דחתה אותן באופן שיטתי ומגמתי, או העמיסה מכשולים ביורוקרטיים כדי למנוע את האפשרות המעשית להגיש בקשות מקלט. כך, רק ספורים מבין מבקשי המקלט הוכרו כפליטים, ואלפים רבים מתוכם לא הצליחו כלל להגיש בקשות מקלט אחרי ימים של המתנה, או סברו כי אין בכך שום תועלת לאור העובדה כי בקשות המקלט ממילא נדחות.

אי-אז, בימים אחרים, ישראל הייתה מראשונות החותמות והמאשררות של האמנה בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951. האמנה קובעת כי מדינה "לא תגרש ולא תחזיר פליט באיזו צורה שהיא אל גבולות הארצות שבהן יהיו חייו או חירותו בסכנה…". על המדינה מוטלת לפיכך החובה לברר, בתוך זמן סביר ולפי סטנדרטים מקובלים, את בקשתם של מבקשי המקלט הללו להכרה כפליטים, ועליה לאפשר להם במהלך תקופת הבירור ליהנות מן החזקה שהם זכאים למעמד של פליטים. משמעות הדבר, שאין לכלוא אותם, אין לנקוט כלפיהם בצעדים פוגעניים אחרים, ויש לאפשר להם להתפרנס בכבוד.

בפועל, המדינה התעמרה במבקשי המקלט באמצעות החזקתם במעצר הגירתי ממושך תוך שלילת חירותם, ובאמצעים כלכליים תוך דחיקתם לעוני, מצוקה נפשית ובריאותית, ואי ודאות בלתי פוסקת. מזה כשנתיים מנסה ישראל גם להביא לעזיבתם למדינות שלישיות, בהסתמך על הסכמים חסויים שלא הועלו על הכתב, ומבלי שיובטחו זכויותיהם של העוזבים. תחילה דחקו את מבקשי המקלט להסכים לעזוב באמצעות לחץ כלכלי ופסיכולוגי. כיום הכוונה היא לגרשם לאותן מדינות שלישיות בכוח, תוך שימת המתנגדים במעצר הגירתי שאינו מוגבל בזמן עד שתשבר רוחם ויסכימו להיות מגורשים. כך, בגירוש גורף של עשרות אלפים צפויים להיות מגורשים גם קשישים, חולים, אנשים עם מוגבלויות, אנשים שנטייתם וזהותם המינית לא תהיה מקובלת במדינות השלישיות, בעלי משפחות, סטודנטים, בוגרי מערכת החינוך בישראל, ומי שבקשת המקלט שלהם תלויה ועומדת.

אנו מתנגדים עמוקות לגירוש. גירוש זה מקומם אותנו בעיקר משום שלא כך צריכה לפעול מדינה, שבין מקימיה היו ניצולי רצח עם, ושהוקמה, בין היתר, כדי להוות מקלט לפליטי חרב – אל מול ארבע רבבות מבקשי מקלט מן ההווה

הממשלה מסתמכת על פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין צגטה (עע"מ 8101/15), שבו קבע בית המשפט, כי המשפט הבינלאומי מאפשר גירוש למדינה שלישית המבטיחה את שלומם וביטחונם של מבקשי המקלט, ומכיוון שההסכמים עם המדינות השלישיות דרשו את הסכמתם של המגורשים, אסר על גירוש במצב שבו הסכמה כזו לא ניתנה, וכן אסר "לכפות הסכמה" באמצעות מעצר הגירתי. לאחר שלטענת המדינה ההסכמים עם המדינות השלישיות גובשו מחדש, כיום המדיניות היא של גירוש ולא של עזיבה מרצון. מעדויות העוזבים יודעים אנו כי באותן מדינות שלישיות הם לא מצאו מעמד, בטחון, חירות או אופק שהייה, ולכן המשיכו בנדודיהם תוך סכנה לחייהם, לחירותם ולשלמות גופם. הגירוש שמתקיים בהווה אינו מעניק למבקשי המקלט הגנות ותנאי מינימום במדינה השלישית שאליה הם מגיעים, והוא מהווה על כן לתפיסתנו הפרה של המשפט הבינלאומי.

אנו מתנגדים עמוקות לגירוש. גירוש זה מקומם אותנו בעיקר משום שלא כך צריכה לפעול מדינה, שבין מקימיה היו ניצולי רצח עם, ושהוקמה, בין היתר, כדי להוות מקלט לפליטי חרב – אל מול ארבע רבבות מבקשי מקלט מן ההווה.

מספר זה של מבקשי המקלט בישראל נמוך גם בהשוואה למספרם של הפליטים במדינות הסמוכות אלינו, שאמצו אליהן את פליטי המלחמה הנוראה בסוריה, והוא נמוך גם בהשוואה למספרי הפליטים מאריתריאה ומסודאן שנקלטו במדינות המערב.

אנו ערים לכך שהפליטים הסתופפו בשכונות המוחלשות, כתוצאה ממחדלי המדינה ביחס לאפשרויות של פיזור הקליטה בין ערים שונות. לא הייתה זו ואין זו גזירת גורל. אין זה קשה למצוא פתרון אנושי ומכבד למספר לא גדול של מבקשי מקלט ולתושבי שכונות דרום תל אביב – צריך רק שרצון טוב ואנושיות יחליפו את ערלות הלב.

*

חותמים וחותמות:

1. ד"ר הודא אבו מוך, האוניברסיטה הפתוחה
2. פרופ' ניר אביאלי, אוניברסיטת בן גוריון
3. ליאור אביצור, אוניברסיטת תל אביב
4. פרופ' זהר אביתר, אוניברסיטת חיפה
5. ד"ר עמרי אבנד, האוניברסיטה העברית
6. פרופ' חיים אבני, האוניברסיטה העברית
7. נועה אברהם, מכללת ספיר
8. פרופ' רונן אברהם, אוניברסיטת תל אביב
9. ד"ר גבי אברון, אוניברסיטת חיפה
10. ד"ר שלמה אגוז, אוניברסיטת בר אילן
11. ד"ר עילי אהרנסון, אוניברסיטת חיפה
12. פרופ' אריאלה אופנהיים, האוניברסיטה העברית
13. ד"ר טליה אהרוני, אוניברסיטת תל אביב
14. ד"ר שרי אהרוני, אוניברסיטת בן גוריון
15. ד"ר דנה אולמרט, אוניברסיטת תל אביב
16. ד"ר הודל אופיר, האוניברסיטה העברית, האקדמיה למוזיקה ולמחול, ומכללת דוד ילין
17. ד"ר יזהר אופנהיים, אוניברסיטת בן גוריון
18. איילת אורג, אוניברסיטת תל אביב
19. פרופ' שאול אורג, האוניברסיטה העברית
20. פרופ' יאיר אורון, האוניברסיטה הפתוחה
21. פרופ' נעמי אורי, האוניברסיטה העברית
22. פרופ' עוזי אורנן, האוניברסיטה העברית
23. פרופ' יעקב אושמן, הטכניון
24. פרופ' עמנואל אטקס, האוניברסיטה העברית
25. ד"ר איריס אידלסון-שיין. אוניברסיטת גתה, פרנקפורט
26. מיקי איזנמן, האוניברסיטה העברית
27. ד"ר טל אייל, אוניברסיטת בן גוריון
28. ד"ר גלית אילון, אוניברסיטת בר אילן
29. ד"ר יובל אילון, האוניברסיטה הפתוחה
30. פרופ' אמיר אילי, אוניברסיטת תל אביב
31. ד״ר עמיעל אילני, אוניברסיטת בר אילן
32. פרופ׳ זהר איתן, אוניברסיטת תל אביב
33. ד"ר דורית אלדר אבידן, אוניברסיטת תל אביב
34. פרופ' יואב אלון, אוניברסיטת תל אביב
35. פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית
36. ד"ר איה אלידע, האוניברסיטה העברית
37. פרופ' אבשלום אליצור Chapman University
38. ד"ר שרון אליצור שלזינגר,האוניברסיטה העברית
39. ד"ר רג'דה אלנאבולסי, המרכז האקדמי רופין
40. ד"ר יפתח אלעזר, האוניברסיטה העברית
41. ליאור אלפנט, אוניברסיטת בן גוריון
42. ד"ר גל אמיר, אוניברסיטת חיפה
43. ד"ר גילה אמיתי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
44. פרופ' דוד אנוך, האוניברסיטה העברית
45. פרופ' יונתן אנסון, אוניברסיטת בן גוריון
46. אריאל אסאו, אוניברסיטת בן גוריון ובבצלאל
47. אחינעם אסתר ברגר, אוניברסיטת סורבון נובל פאריז 3.
48. הגר אפריאט, אוניברסיטת תל אביב
49. ד"ר נגה אפרתי, האוניברסיטה הפתוחה
50. ד"ר ענת אפשטיין, האוניברסיטה העברית
51. ד"ר מיכל ארבל, אוניברסיטת תל אביב
52. פרופ' דפנה ארדינסט-וולקן, אוניברסיטת חיפה
53. ד"ר טלי ארטמן, אוניברסיטת קיימברידג'
54. נטע ארנון שושני מכללת סמינר הקיבוצים
55. פרופ' יהודה באואר, האוניברסיטה העברית
56. פרופ' אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית
57. ד"ר ענת באלינט, המכללה למינהל ואוניברסיטת תל אביב
58. ד"ר גליה בונה, המכללה האקדמית לחברה ואמנויות
59. פרופ' ז'רום בורדון, אוניברסיטת תל אביב
60. ספיר ביטון, אוניבסיטת בן גוריון
61. ד"ר טלי ביטן, אוניברסיטת חיפה
62. ליאור בירגר, האוניברסיטה העברית
63. ד"ר אופק בירנהולץ, המכון הטכנולוגי של רוצ'סטר
64. ד"ר דלית בלוך, אוניברסיטת תל אביב והאקדמית ת"א-יפו
65. אורה בלום, אוניברסיטת תל אביב
66. ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטל, אוניברסיטת תל אביב
67. מרוה בלוקה, האוניברסיטה העברית
68. פרופ' מירה בלבן, אוניברסיטת בן-גוריון
69. פרופ' דוד בלנק, אוניברסיטת חיפה
70. פרופ' ישי בלנק, אוניברסיטת תל אביב
71. ד"ר סיון בלסלב, האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר
72. עידית בן אור, האוניברסיטה העברית
73. ד"ר רונן בן אריה, הטכניון ואוניברסיטת תל אביב
74. ד"ר נעמי בן בסט, אוניברסיטת בן גוריון
75. ד"ר ענת בן דוד, האוניברסיטה הפתוחה
76. סוזי בן דורי, אוניברסיטת תל אביב
77. ברוריה בן זאב, אוניברסיטת תל אביב
78. רעות בן יעקב, האוניברסיטה העברית
79. ד"ר איילת בן-ישי, אוניברסיטת חיפה
80. פרופ' ארנה בן-נפתלי, המכללה למנהל
81. סמדר בן נתן אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת ברקלי
82. פרופ' אבנר בן-עמוס, אוניברסיטת תל-אביב
83. דר׳ אילה בן-פורת, סמינר הקיבוצים
84. פרופ' גיא בן-פורת, אוניברסיטת בן גוריון
85. פרופ' חנוך בן-פזי, אוניברסיטת בר אילן
86. יערה בנגר אללוף, מכון מקס פלנק
87. ד"ר גליה בנזימן, האוניברסיטה הפתוחה
88. ד"ר יותם בנזימן, מכללת ספיר
89. פרופ' אורלי בנימין, אוניברסיטת בר אילן
90. מורן בניסטי, בר אילן
91. ד״ר שני בר-און ממן, אוני׳ בן גוריון
92. פרופ' דוד בר-גל, האוניברסיטה העברית
93. ד"ר מירי בר-זיו לוי, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר אילן
94. ד"ר אייל בר-חיים, אוניברסיטת לוקסמבורג
95. פרופ' אורי בר-יוסף, אוניברסיטת חיפה
96. ד"ר איתי בר-סימן-טוב, אוניברסיטת בר אילן
97. ד"ר יעל בראודה בהט, אוניברסיטת יורק
98. גב' מירית בראשי, מכללת ספיר
99. פרופ' מרים ברד, אוניברסיטת תל אביב
100. פרופ' תומר ברודי, האוניברסיטה העברית
101. גב' אברמית ברודסקי, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן גוריון
102. פרופ' גד ברזילי, אוניברסיטת חיפה
103. ד"ר דורית ברחנא-לורנד, סמינר הקיבוצים
104. סלים בריק, האוניברסיטה הפתוחה
105. פרופ' אילנה ברמן פרנק אוניברסיטת בר אילן
106. ד"ר נמרוד ברנוביץ', אוניברסיטת חיפה
107. פרופ' דבי ברנשטיין, אוניברסיטת חיפה
108. פרופ' עמית ברנשטיין, אוניברסיטת חיפה
109. ד"ר יאיר ברק, סמינר הקיבוצים
110. מיכל ברק, האוניברסיטה העברית
111. ד"ר תמר ברקאי, מכללת תל חי
112. גלית ברקת דניאלי, אוניברסיטת בר אילן
113. אליס גאיה אוניברסיטת בן גוריון
114. סינתיה גבאי, האוניברסיטה העברית
115. פרופ' ציבי גבע, אוניברסיטת חיפה
116. ד"ר רמי גודוביץ'
117. פרופ' אורית נוטמן-שורץ, מכללת ספיר
118. פרופ' עודד גולדרייך, מכון וייצמן למדע
119. יעל גולן, האוניברסיטה העברית
120. פרופ' אילן גולני, אוניברסיטת תל-אביב
121. ד"ר מרב ג'ונס, האוניברסיטה העברית
122. ד"ר אמית גור, מכללת עמק יזרעאל
123. פרופ' ניב גורדון, אוניברסיטת בן גוריון
124. ד"ר נילי גורין, אוניברסיטת תל אביב
125. ד"ר עדנה גורני, אוניברסיטת חיפה
126. ד"ר שלומית גיא, מכללת קיי
127. ד"ר מוטי גיגי, מכללת ספיר
128. פרופ' רחל גיורא, אוניברסיטת תל-אביב
129. גב' ריבי גיליס, אוניברסיטת תל אביב
130. פרופ' דוד גילת, אוניברסיטת תל אביב,
131. ד"ר מיכל גל, מכללת שנקר
132. פרופ' דוד גליקסברג, האוניברסיטה העברית
133. סיגל גלקר, האוניברסיטה העברי
134. ד"ר שלדון גלר, אוניברסיטת קולומביה
135. דנה גינוסר, האוניברסיטה העברית
136. פרופ' איל גרוס, אוניברסיטת תל אביב
137. ד"ר נורית גרונאו, האוניברסיטה הפתוחה
138. פרופ' לב גרינברג, אוניברסיטת בן גוריון
139. ד"ר איימי גרנאי סמינר הקיבוצים\ אוניברסיטת תל אביב
140. פרופ' יקותיאל גרשוני, אוניברסיטת תל אביב
141. נטע דגן, אוניברסיטת תל אביב
142. ד"ר דניאל דה מלאך, המכללה האקדמית ספיר,
143. ד"ר נעמי דה-מלאך, מכללת אורנים
144. פרופ' יוסי דהאן, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
145. ד"ר אסף דוד, האוניברסיטה העברית
146. ד"ר רועי דודזון, אוניברסיטת חיפה
147. דיאנה דולב מכון טכנולוגי חולון
148. ד"ר פנינה דולברג, אוניברסיטת בן גוריון והמרכז האקדמי רופין
149. מיכאל דורון, האוניברסיטה העברית
150. פרופ' אילנה דובדבני, אוניברסיטת חיפה
151. פרופ' בלהה דודזון-ערד, אוניברסיטת תל אביב
152. פרופ' גיא דוידוב, האוניברסיטה ההעברית
153. ד"ר מעין דוידוב, האוניברסיטה העברית
154. ד״ר סיגל דוידי, אוניברסיטת תל אביב
155. גל דויטש, אוניברסיטת תל אביב
156. ד"ר קרן דותן, האוניברסיטה הפתוחה ומכללת ספיר
157. פרופ' נימה דיקר גפן, אוניברסיטת תל אביב
158. מייסלון דלאשה, אוניברסיטת תל אביב
159. ורדית דמרי מדר, האוניברסיטה העברית
160. פרופ' סידרה דקובן אזרחי, האוניברסיטה העברית
161. ד"ר טל דקל, סמינר הקיבוצים
162. ד"ר נאוה דקל, מכללת דוד ילין
163. ד"ר דליה דראי אוניברסיטת בן גוריון
164. פרופ' אריאל דרבסי, האוניברסיטה העברית
165. ד"ר מרים דרוקס מכללת לוינסקי לחינוך
166. פרופ' טומי דרייפוס, אוניברסיטת תל אביב
167. יעל הבסי-אהרוני, אוניברסיטת תל אביב
168. מיכל הוס, אוניברסיטת קיימברידג'
169. פרופ' בעז הוס, אוניברסיטת בן גוריון
170. רותי הוסטובסקי, המרכז הבינתחומי
171. ד"ר תמר הוסטובסקי ברנדייס, הקריה האקדמית אונו
172. מיכל היימן, בצלאל
173. אפרת הילדסהיים. אוניברסיטת תל אביב
174. ד"ר דפנה הירש, האוניברסיטה הפתוחה
175. פרופ' משה הירש, האוניברסיטה העברית
176. ד"ר שרית הלמן, אוניברסיטת בן-גוריון
177. פרופ' רות הלפרין קדרי, אוניברסיטת בר אילן
178. ד"ר תלמה הנדלר, האוניברסיטה העברית
179. ד"ר תמר הס, האוניברסיטה העברית
180. פרופ' דפנה הקר, אוניברסיטת תל אביב
181. ד"ר תמי הראל בן שחר, אוניברסיטת חיפה
182. אילת הראל-שלו, אוניברסיטת בן-גוריון
183. ד"ר גל הרמט, סמינר הקיבוצים ואוניברסיטת בן גוריון
184. פרופ' גיא הרפז האוניברסיטה העברית
185. אפרת הרצברג-דרוקר, אוניברסיטת חיפה
186. ד"ר אורנה הררי, אוניברסיטת תל אביב
187. יאיר השחר, האוניברסיטה העברית
188. ד"ר נורית השמשוני-יפה, המכללה האקדמית תל אביב יפו
189. ד"ר יאלי השש, אוניברסיטת ת"א ומכללת בית ברל
190. ד"ר אסתר ובמן, אוניברסיטת תל אביב
191. יעל ויאס גבירצמן, המרכז הבינתחומי, הרצליה
192. ד"ר אורנה ויילר, מכללת דוד ילין
193. ד"ר אורי וייס, מכון ון-ליר
194. פרופ' ברק וייס, אוניברסיטת תל אביב
195. ד"ר חים וייס, אוניברסיטת בן גוריון
196. גב' אירית ויינברג, אוניברסיטת תל אביב
197. פרופסור מיכאל וינגרטן, אוניברסיטת בר-אילן
198. פרופ' רותי וינטראוב, אוניברסיטת תל-אביב
199. דליה ולן, האוניברסיטה הפתוחה
200. ד"ר לורה ורטון, האוניברסיטה העברית
201. פרופ' דרור זאבי, אוניברסיטת בן-גוריון
202. רינה ז׳אן ברוך, אונ׳ בן גוריון
203. פרופ' אביהו זכאי, האוניברסיטה העברית
204. טל זכרין, אוניברסיטת תל אביב
205. פרופ' ענת זנגר, אוניברסיטת תל אביב
206. פרופ' שלמה זנד, אוניברסיטת תל אביב
207. ד"ר דליה זק"ש, אוניברסיטת חיפה
208. ד"ר ראיף זריק, מרכז מינרבה, אוניברסיטת תל אביב
209. פרופ' גלית חזן-רוקם, האוניברסיטה העברית
210. פרופ' רחמן חיים, הטכניון
211. פרופ' דוד חיניץ, האוניברסיטה העברית
212. ערן חכים, אוניברסיטת תל אביב
213. פרופ' אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה
214. ד"ר שרינה חן, אוניברסיטת בן גוריון
215. פרופ' רז חן-מוריס, האוניברסיטה העברית
216. ד"ר אור חסון, האוניברסיטה העברית
217. ד"ר יעל חסון, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל אביב
218. ד"ר תמר טאובר פאוזנר, המכללה האקדמית תל אביב יפו
219. ד"ר יוספה טביב-כליף, מכללת דוד ילין והאוניברסיטה העברית
220. פרופ' סיון טולדו, אוניברסיטת תל אביב
221. פרופ' שרון טוקר, אוניברסיטת תל אביב
222. ד"ר מיכל טננבאום, אוניברסיטת תל אביב
223. פרופ' חנה טרגן, אוניברסיטת תל אביב
224. פרופ' צבי טריגר, המכללה למנהל
225. עודד ידעיה
226. רונית ידעיה
227. ד"ר אמנון יובל, מכללת סמינר הקיבוצים
228. פרופ' יובל יונאי, אוניברסיטת חיפה
229. פרופ' דפנה יונג, אוניברסיטת בן גוריון
230. ליהי יונה, אוניברסיטת קולומביה
231. אילן יונש, המרכז הבינתחומי
232. נועה יוסף, אוניברסיטת בר אילן
233. פרופ' אדוארד יורקביץ, האוניברסיטה העברית
234. רנן יזרסקי, אוניברסיטת בן גוריון
235. גב' קרן ילין מור, אוניברסיטת תל אביב
236. ד"ר אילת יעל ון-אסן, מכון טכנולוגי חולון
237. ד"ר גילה יערב, מכללת עמק יזרעאל
238. פרופ' דן יעקובסון, אוניברסיטת תל אביב
239. פרופ' נורית יערי, אוניברסיטת תל אביב
240. לירז יפה, אוניברסיטת בן גוריון
241. פרופ' אורן יפתחאל, אוניברסיטת בן גוריון
242. פרופ' אלחנן יקירה, האוניברסיטה העברית
243. גב' אפרת ירדאי, מכון ון ליר
244. פרופ' עידית ירושלמי, מכון וייצמן למדע
245. אבינעם כהן, המכללה למינהל
246. ד"ר ארנון כהן, אוניברסיטת בן גוריון
247. פרופ' דן כהן, האוניברסיטה העברית
248. פרופ' הלל כהן, האוניברסיטה העברית
249. פרופ' חגית כהן, אוניברסיטת בן גוריון
250. פרופ' יהודית כהן, אוניברסיטת תל-אביב
251. פרופ' מרגית כהן, האוניברסיטה העברית
252. ענבר כהן, המכללה למנהל
253. רוני כהן, אוניברסיטת תל אביב
254. רעות כהן, אוניברסיטת בר אילן
255. ד"ר נטלי כהן דודזון, אוניברסיטת תל אביב
256. אילת כהן וידר, הקריה האקדמית אונו
257. יעל כהן-רימר, האוניברסיטה העברית
258. ד"ר שרה כהן שבוט, אוניברסיטת חיפה
259. ד"ר חנה כהנא
260. פרופ' אריאל כנפו, האוניברסיטה העברית
261. ד"ר עופר כסיף, האוניברסיטה העברית, מכללת ספיר והמכללה האקדמית תל אביב יפו
262. ד"ר אמירה כץ, האוניברסיטה העברית
263. פרופ' דן לאור, אוניברסיטת תל אביב
264. ד"ר אורי לב, מכללת ספיר
265. גב הילה לביא, האוניברסיטה העברית
266. ד"ר ליאת לביא, בצלאל
267. ד"ר נועה לביא, המכללה האקדמית תל אביב יפו
268. ד"ר מיה לביא-אג'אי, אוניברסיטת בן גוריון
269. ד"ר מירי לביא נאמן, מכון ערבה ללימודי סביבה ואוניברסיטת ברקלי קליפורניה
270. רותי לבנשטיין לזר, המכללה למינהל
271. ד"ר יובל לבנת, אוניברסיטת תל אביב
272. ד"ר שמואל לדרמן, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה
273. ד"ר יעלה להב רז, אוניברסיטת בן גוריון בנגב והמכללה האקדמית ת"א יפו
274. ד"ר כנרת להד, אוניברסיטת תל אביב
275. שרון לוזון, האוניברסיטה הפתוחה
276. אנדרה לוי, אוניברסיטת בן גוריון
277. ד"ר ליאור לוי, אוניברסיטת חיפה
278. עמית לוי, האוניברסיטה העברית
279. פרופ' דוד לוי-פאור, האוניברסיטה העברית
280. פרופ' יקיר לוין, אוניברסיטת בן גוריון
281. עדנה לומסקי פדר האוניברסיטה העברית
282. ד"ר טלי לטוביצקי, אוניברסיטת בן גוריון
283. ד"ר אלון ליאל, אוניברסיטת תל אביב
284. ד"ר ארן ליביו, אוניברסיטת חיפה
285. ד"ר אליאב ליבליך, אוניברסיטת תל אביב
286. מתי ליבליך, אוניברסיטת בר אילן
287. שחר ליבנה, האוניברסיטה העברית
288. זיו לידרור, המרכז הבינתחומי
289. ד"ר ענת לייבלר, אוניברסיטת בר אילן
290. פרופ' אורי לירון, הטכניון
291. יעל לירון, אוניברסיטת חיפה
292. ד"ר אורן לם, אוניברסיטת חיפה
293. ד"ר ישי לנדא, האוניברסיטה הפתוחה
294. פרופ' גדי לנדאו, אוניברסיטת חיפה
295. רון לסרי, אוניברסיטת בן גוריון
296. רותם לשם, אוניברסיטת תל-אביב
297. ד"ר ענת מאור, האוניברסיטה הפתוחה
298. ד"ר ענבל מאיר, מכון וייצמן למדע
299. ליאור מאלי בצר, אוניברסיטת חיפה
300. ליאת מגיד אלון, אוניברסיטת בן גוריון וסמינר הקיבוצים
301. פרופ' ברוס מדי-וויצמן, אוניברסיטת תל אביב
302. פרופ' ברק מדינה, האוניברסיטה העברית
303. אבי מוגרבי, בצלאל
304. מורי מוינסטר, אוניברסיטת תל אביב
305. פרופ' דניאל מונטרסקו האוניברסיטה המרכז אירופית CEU
306. פרופ' בן ציון מוניץ, אוניברסיטת תל-אביב
307. פרופ' נילי מור, האוניברסיטה העברית
308. ד"ר שגית מור, אוניברסיטת חיפה
309. נעמה מורג, אוניברסיטת בן גוריון
310. פרופ' רעיה מורג, האוניברסיטה העברית
311. ד״ר אביעד מורנו, אוניברסיטת בן-גוריון
312. ד"ר עדי מורנו, אוניברסיטת תל אביב
313. ד"ר יואב מחוזאי, אוניברסיטת חיפה
314. דר' יהושע מטיאש, האוניברסיטה העברית
315. ד"ר ענת מטר, אוניברסיטת תל אביב
316. ד"ר אורית מיטל, אוניברסיטת תל אביב
317. פרופ׳ חיים מיליקובסקי, אוניברסיטת בר אילן
318. ד"ר פאינה מילמן-סיון, אוניברסיטת חיפה
319. רוני מיקל אריאלי, האוניברסיטה העברית
320. פרופ' גיא מירון, האוניברסיטה הפתוחה
321. ד"ר דניאל מישורי, אוניברסיטת תל אביב
322. ד"ר עפר מלכאי, האוניברסיטה העברית
323. ד"ר לליב מלמד, אוניברסיטת פרנקפורט
324. ד"ר נורית מלניק, האוניברסיטה הפתוחה
325. ד"ר איתמר מן, אוניברסיטת חיפה
326. יונתן מנדלס, אוניברסיטת בן גוריון
327. ד"ר דורי מנור, INALCO Paris ואוניברסיטת תל אביב
328. ד"ר מילי מסאס, האוניברסיטה העברית
329. ד"ר אביב מצר, האוניברסיטה העברית
330. ד״ר חן משגב, אוניברסיטת בן גוריון
331. פרופ' ג'אד נאמן, אוניברסיטת תל אביב
332. ד"ר אילת נבון, האוניברסיטה העברית
333. פרופ' עודד נבון, האוניברסיטה העברית
334. ד"ר נורית נוביס דויטש, אוניברסיטת חיפה
335. ד"ר רוית נוסינסון, האוניברסיטה הפתוחה
336. ד"ר סבטלנה נטקוביץ, אוניברסיטת חיפה
337. פרופ' אייל ניר, אוניברסיטת בן גוריון
338. שרון נמרוד-לרון, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה
339. ד"ר מייק נפתלי, אוניברסיטת תל אביב
340. ד"ר יעל נצר, אוניברסיטת בן גוריון
341. ד"ר הדס נצר דגן, האוניברסיטה הפתוחה
342. ד"ר רבקה נריה-בן שחר, מכללת ספיר
343. יונית נעמן, אוניברסיטת בן גוריון
344. ד"ר רגב נתנזון, אוניברסיטת חיפה
345. פרופ' לסלי סבה, האוניברסיטה העברית
346. ד"ר אילן סבן, אוניברסיטת חיפה
347. עו"ד מיכל סגל, מכללת תל חי
348. ד"ר אלישבע סדן, האוניברסיטה העברית
349. ד׳׳ר דבורה סויני, אוניברסיטת תל אביב
350. פרופ' פנינה סופר, אוניברסיטת חיפה
351. ד"ר חנה סוקר-שווגר, אוניברסיטת בן גוריון
352. פרופ' גדליה סטרומזה, האוניברסיטה העברית
353. פרופ' שרה סטרומזה, האוניברסיטה העברית
354. ד"ר עופר סיטבון, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
355. טוביה סינגר, האוניברסיטה העברית
356. ד"ר עופר טור-סיני, הקריה האקדמית אונו
357. פרופ' ורד סלונים-נבו, אוניברסיטת בן גוריון
358. פרופ' אברהם סלע, האוניברסיטה העברית
359. ד״ר יעל סלע, האוניברסיטה הפתוחה
360. פרופ' אנה ספרד, אוניברסיטת חיפה
361. אריאל סרי-לוי, אוניברסיטת תל אביב ומכללת דוד ילין
362. ד"ר שירה סתיו, אוניברסיטת בן גוריון
363. פרופ' פניה עוז זלצברגר, אוניברסיטת חיפה
364. מרלין עיסאוי, מכללת תל חי
365. ד"ר תמי עמיאל האוזר, האוניברסיטה הפתוחה
366. ד"ר אודי ערן, אוניברסיטת חיפה
367. גב' הדס פארי, אוניברסיטת תל אביב
368. מעין פדן, אוניברסיטת בן גוריון
369. פרופ' רנה פוזננסקי, אוניברסיטת בן גוריון
370. ד"ר יהודה פולק, האוניברסיטה העברית
371. אילה פז, אוניברסיטת בן גוריון
372. פרופ' איתן פיבך, האוניברסיטה העברית
373. פרופ' ערן פייטלסון, האוניברסיטה העברית
374. ד"ר עופר פיין, המכללה האקדמית תל אביב יפו
375. ד"ר מיטל פינטו, המכללה האקדמית צפת והקריה האקדמית אונו
376. ד"ר הללי פינסון, אוניברסיטת בן גוריון
377. יעל פיש, אוניברסיטת תל אביב
378. ד"ר רונית פלג, האוניברסיטה העברית
379. פרופ׳ עינת פלד, אוניברסיטת תל אביב
380. ד"ר רועי פלד, המכללה למנהל
381. ד"ר מאיה פלד רז, אוניברסיטת חיפה
382. פרופ' רבקה פלדחי, אוניברסיטת תל אביב
383. דר׳ נטע פניגר, אוניברסיטת תל אביב
384. ד"ר גדי פרודובסקי , האוניברסיטה העברית
385. פרופ' גדעון פרוידנטל, אוניברסיטת תל אביב
386. ד"ר חנה פרוינד-שרתוק, שנקר ומנשר
387. פרופ' אוריאל פרוקצ'יה, האוניברסיטה העברית
388. פרופ' איריס פרוש, אוניברסיטת בן גוריון
389. ד"ר תמר פרוש, מכללת ספיר
390. תהל פרוש, אוניברסיטת בן גוריון
391. פרופ' מנחם פרי, אוניברסיטת תל אביב
392. ענת פרי, האוניברסיטה העברית
393. ד"ר תומר פרי, אוניברסיטת תל אביב
394. ד"ר דנה פריבך-חפץ, סמינר הקיבוצים
395. פרופ' אלי פרידלנדר, אוניברסיטת תל אביב
396. פרופ' אלון פרידמן, אוניברסיטת בן גוריון
397. פרופ' ענר פרמינגר, האוניברסיטה העברית, המרכז האקדמי ספיר
398. פרופ' חנה פרנס, האוניברסיטה העברית
399. פרופ' מיכל פרנס, המכללה האקדמית תל-אביב יפו
400. ד"ר אברהם פרנק
401. פרופ' יהושע פרנקל, אוניברסיטת חיפה
402. ד"ר נדב פרץ-וייסוידובסקי, המכללה האקדמית אשקלון
403. פרופ' גליה פת שמיר, אוניברסיטת תל אביב
404. פרופ' קובי פתר (פטרזיל), אוניברסיטת חיפה
405. גב' אריאלה צוויקל, האוניברסיטה העברית
406. ד"ר אור צוק, האוניברסיטה העברית
407. אבי-רם צורף, אוניברסיטת בן-גוריון
408. פרופ' ראובן ציגלר, אוניברסיטת רדינג, אנגליה
409. ד"ר ג'וליה צ'ייטין מכללת ספיר
410. שרון ציונוב, המרכז הבינתחומי
411. פרופ' משה צימרמן, האוניברסיטה העברית
412. נדיה צימרמן, אוניברסיטת חיפה
413. עידית צימרמן, אוניברסיטת תל אביב
414. ד"ר ערן צין, אוניברסיטת ת״א
415. ערן צלגוב, אוניברסיטת בן גוריון
416. ד"ר חמוטל צמיר, אוניברסיטת בן-גוריון
417. פרופ' ארז צפדיה, מכללת ספיר
418. מיכל עופר צפוני, המכללה האקדמית נתניה
419. קרן צפריר, אוניברסיטת בר אילן
420. פרופ' יריב צפתי, אוניברסיטת חיפה
421. פרופ' רוני קאופמן, אוניברסיטת בן גוריון
422. ד"ר אביטל קאי צדוק, המרכז האקדמי רופין
423. פרופ' משה קול, האוניברסיטה העברית
424. ד"ר סילביאן קולומבו, אוניברסיטת חיפה
425. לבנת קונופני דקלב, אוניברסיטת תל אביב
426. ד"ר אילנה קופמן, האוניברסיטה הפתוחה
427. ד"ר שירה קופפר, אוניברסיטת חיפה
428. פרופ' רועי קופר, שנקר
429. פרופ׳ אורנה קופרמן, האוניברסיטה העברית
430. פרופ׳ רז קופרמן, האוניברסיטה העברית
431. פרופ' ליאו קורי, אוניברסיטת תל אביב
432. נורה קורין-לנגר, אוניברסיטת תל אביב
433. יהל קורלנדר, מכללת תל-חי
434. קשת קורם, אוניברסיטת חיפה
435. ד"ר אלינה קורן, המכללה האקדמית אשקלון
436. נגה קידר, אוניברסיטת טורונטו
437. פרופ' ניר קידר, אוניברסיטת בר אילן
438. ד"ר רונית קידר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
439. ד"ר רננה קידר, האוניברסיטה העברית
440. פרופ' רינת קיטאי, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
441. גיטה קיפר, אוניברסיטת בן גוריון
442. ד"ר חן קיסר, אוניברסיטת בן גוריון
443. תום קלנר, אוניברסיטת בן גוריון
444. פרופ' יחיאל קלר, אוניברסיטת תל אביב
445. פרופ' רותי קמחי, אוניברסיטת חיפה
446. פרופ' אדריאנה קמפ, אוניברסיטת תל אביב
447. ד"ר סטפני קסטל, EHESS ו-RS
448. פרופ' אפרת קסלר, אוניברסיטת תל אביב
449. פרופ' רות קנר, אוניברסיטת תל אביב
450. תמי קצביאן, האוניברסיטה העברית
451. פרופ' אריה קצוביץ, האוניברסיטה העברית
452. ד"ר מאיה קציר, מכללת ספיר וסמינר הקיבוצים
453. ד״ר שאול קציר, אוניברסיטת תל אביב
454. פרופ' אילנה קראוזמן, אוניברסיטת בן גוריון
455. אגט קראוס, אוניברסיטת בן גוריון
456. פרופ' ורד קראוס, אוניברסיטת חיפה
457. ד"ר אסף קרבס, אוניברסיטת תל אביב
458. תאיר קרזי-פרסלר, אוניברסיטת בר-אילן
459. פרופ' רועי קרייטנר, אוניברסיטת תל אביב
460. ד"ר שלי קרייצר-לוי, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
461. ד"ר תמי קריכלי כץ, אוניברסיטת תל אביב
462. ד"ר טלי קריצמן-אמיר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
463. פרופ' מרדכי קרמניצר, האוניברסיטה העברית
464. ד"ר אריה קרמפף, המכללה האקדמית תל אביב יפו
465. אמנון קרן, אוניברסיטת תל אביב
466. ד"ר ארנון קרן, אוניברסיטת חיפה
467. פרופ' מיכאל קרן, האוניברסיטה העברית
468. מאיה קרן-אברהם
469. ד"ר נילי קרקו-איל, המכללה למינהל
470. מעין רביד, אוניברסיטת אוקספורד
471. ד"ר טל רגב, המרכז הבינתחומי
472. פרופ' מוטי רגב, האוניברסיטה הפתוחה
473. ד"ר ניב רגב, אוניברסיטת הרווארד
474. ד"ר שירי רגב מסלם, אוניברסיטת בר אילן
475. ד"ר שחר רהב, אוניברסיטת חיפה
476. ד"ר חגי רוגני, מכללת אורנים
477. עו"ד ענת רודניצקי, אוניברסיטת תל אביב
478. פרופ׳ אורית רוזין, אוניברסיטת תל אביב
479. ד"ר יעל רוזין, בצלאל והאוניברסיטה הפתוחה,
480. ד"ר מירי רוזמרין, אוניברסיטת בר אילן
481. פרופ' איסי רוזן צבי, אוניברסיטת תל אביב
482. ד"ר יניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי הרצליה
483. ד"ר אייל רוזנשטריך, המרכז האקדמי פרס
484. ד"ר אורי רוטלוי, האוניברסיטה העברית
485. רוני רוטלר, אוניברסיטת בר אילן
486. ד"ר דודו רוטמן, המכללה האקדמית אחוה
487. פרופ' יובל רוטמן, אוניברסיטת תל אביב
488. גב' עמית רוטמן אוניברסיטת חיפה ומכללת עמק יזרעאל
489. ד"ר בירי רוטנברג, אוניברסיטת חיפה
490. מאיה רומן, אוניברסיטת תל אביב
491. פרופ' דנה רון, אוניברסיטת תל אביב
492. פרופ' יעל רונן, המרכז האקדמי שערי משפט ומדע
493. פרופ' עמירם רונן, האוניברסיטה העברית
494. פרופ' פרדי רוקם, אוניברסיטת תל אביב
495. מיכל רותם, אוניברסיטת בן גוריון
496. ד"ר שוש רותם, אוניברסיטת תל אביב
497. ד"ר ארנה רז המכללה למנהל
498. פרופ' יעקב רז, אוניברסיטת תל אביב
499. פרופ' תמר רז נחום, מכללת עזריאלי
500. ד"ר תמי רזי, מכללת ספיר
501. פרופ' איריס רחמימוב, אוניברסיטת חיפה
502. הרן רייכמן, אוניברסיטת חיפה
503. פרופ' רבקה רייכמן, אוניברסיטת חיפה
504. שירן רייכנברג, האוניברסיטה העברית
505. ד"ר נורית רינות, המכללה למנהל
506. ד"ר טל ריפא, אוניברסיטת בן גוריון
507. ד"ר מוריאל רם, University College London
508. ד"ר נעמה רמות, האוניברסיטה העברית
509. ד"ר ג'וליה רסניק, האוניברסיטה העברית
510. ד"ר תהילה רפאלי, אוניברסיטת בן גוריון
511. ד"ר רן שאולי, האוניברסיטה העברית
512. יוליה שבצ'נקו, אוניברסיטת בן גוריון
513. עדית שביט, אוניברסיטת בן גוריון
514. פרופ' ראם שגב, האוניברסיטה העברית
515. ד"ר יאיר שגיא, אוניברסיטת חיפה
516. פרופ' שפרה שגיא, אוניברסיטת בן גוריון
517. פרופ' איריס שגריר, האוניברסיטה הפתוחה
518. שחר שהם, אוניברסיטת הומבולט
519. ד"ר דורית שוויקי, המכללה האקדמית תל אביב יפו
520. ד"ר טליה מיטל שוורץ-טיירי, עמיתה באוניברסיטת תל אביב
521. ד"ר יעל שוורץ, מכון וייצמן למדע
522. ד"ר צבי שולדינר, מכללת ספיר
523. ד"ר מיכל שוסטר, אוניברסיטת בר אילן
524. פרופ' דניאל שושן, הטכניון
525. יונתן שחם, אוניברסיטת תל אביב
526. פרופ' יובל שחר, אוניברסיטת בן גוריון
527. ד"ר יובל שחר, אוניברסיטת תל אביב
528. ד"ר עידו שחר, אוניברסיטת חיפה
529. ד"ר רוני שטאובר, אוניברסיטת תל אביב
530. פרופ' גילה שטופלר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
531. פרופ' דינה שטיין, אוניברסיטת חיפה
532. ד"ר מאיה שיאון-צדקיהו, האוניברסיטה העברית
533. ד"ר ביאטה שייחטוביץ', אוניברסיטת תל אביב
534. ד"ר מרק שיין-אידלסון אוניברסיטת תל אביב
535. ד"ר ליאור שטרנפלד, אוניברסיטת בן גוריון
536. ד"ר דורית שילה, אוניברסיטת תל אביב
537. פרופ' יוסי שילה, אוניברסיטת תל אביב
538. יותם שלמה, אוניברסיטת בר אילן
539. אלמוג שמחון, אוניברסיטת בן גוריון
540. ד"ר הילה שמיר, אוניברסיטת תל אביב
541. פרופ' מיכל שמיר, אוניברסיטת תל אביב
542. ד"ר איל שמעוני, מכון וייצמן למדע
543. עידית שמר
544. קרן שמש פרלמוטר, המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
545. ד"ר רחל שנהב גולדברג, אוניברסיטת טורונטו
546. פרופ' יובל שני, האוניברסיטה העברית
547. ד"ר איתי שניר, המרכז הבינתחומי
548. ד"ר אדם שנער, המרכז הבינתחומי
549. ד"ר שגיא שפר, אוניברסיטת תל אביב
550. פרופ' אריאל ששה הלוי, האוניברסיטה העברית
551. פרופ' אורנה ששון-לוי, אוניברסיטת בר-אילן
552. ד"ר נועה ששר, המכללה האקדמית ספיר
553. ד"ר רוני תיבון, אוניברסיטת קמברידג׳, אנגליה
554. ד״ר נועם תירוש, אוניברסיטת בן גוריון
555. ד"ר רוית תלמי כהן, אוניברסיטת תל אביב
556. ד"ר אסף תמרי, מכון ון ליר
557. ד"ר שלומית תמרי, מכללת ספיר

כנראה שיעניין אותך גם: