• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

תוכנית נתניהו מפלה את הנזקקים ביותר

במהלך התמוה של "המענק לכל אזרח" שזכה לביקורות מכל כיוון אפשרי, נחשפה עובדה מוכרת עוד מימיו כשר אוצר: נתניהו מבכר שלא לסייע למשפחות המצויות במצב של עוני קשה ומתמשך. בין הנפגעים (גם) הפעם, משפחות גדולות, ילדים חרדים וערבים

לפני ימים ספורים התייצב ראש הממשלה מול העיתונאים והציג את תכניתו להתמודדות עם המשבר הכלכלי – מענק מהיר ונדיב, כביכול. לפי התוכנית המקורית, אזרח עד גיל 18 יקבל לכיסו 750 ₪. משפחה עם ילד אחד תקבל 2000 ₪, משפחה עם שני ילדים – 2500 ₪ וזו עם שלושה ילדים ויותר תזכה ב- 3,000 ₪. שמחה וששון. צעד ממשי לסיוע לנפגעי המשבר. מזומנים ישירות לכיסם של רבים החשים חסרון כיס. ואולי לא.

פרטי התוכנית טרם הוצגו במלואם, והבוקר (ב') התבשרנו כי ככל הנראה לא כל האזרחים יקבלו את המענק, ורווקים יוחרגו ממנו. תוכניתו של נתניהו עוררה ביקורת קשה – גם בקואליציה וגם באופוזיציה. רבים טוענים שהמהלך הוא פופוליסטי, וששפיכת 6 מיליארד באופן חסר אבחנה ולא דיפרנציאלי היא צעד הרסני וחסר אחריות. פרשנים כלכליים מתריעים נגד חוסר תכנון של קידום המשק והצמיחה, יצירת משרות, הכשרות מקצועיות ופיתוח תשתיות. רבים מהם אומרים כי מדובר בשליפה מהירה ומותחים ביקורת על כך שהמהלך נעשה חרף התנגדות הדרג המקצועי באוצר וללא מעורבות הנגיד ובנק ישראל.

ראוי לבחון את הצעת ראש הממשלה ולהצביע על השלכותיה, ולא רק אלו שנדונו עד כה.

אפליה נגד המשפחות הגדולות

בדיקה מהירה מגלה, שההחלטה מפלה לרעה את המשפחות העניות ביותר בישראל. שיעור העוני בקרב משפחות עם 1-3 ילדים הוא 'רק' 15.6%. שיעור העוני בקרב משפחות עם 4 ילדים מגיע ל- 49.9% ושיעור העוני בקרב משפחות עם 5 ילדים ויותר הוא כבר 66.2%.

ראש הממשלה בוחר לתת מענק מלא למשפחות ששיעור העוני בקרבן פחות מ-16% אחוזי עוני והרבה פחות באופן יחסי למשפחות שחציין או שני שליש מהן נתונות בעוני. נתניהו מוותר מראש על האפשרות להעניק סיוע ממשי וממוקד לאחוז ניכר מהמשפחות העניות.

מתימטיקה פשוטה: משפחה שבה שני הורים ושלושה ילדים תקבל 3000 ₪, ומשפחה שבה שני הורים וחמשה ילדים תקבל אף היא 3000 ₪. הראשונה תקבל 600 ₪ לנפש. השנייה תקבל רק 428 ₪ לנפש. הפער הוא ניכר, ולרעת המשפחה הגדולה. אלא ש-85% מהמשפחות הקטנות אינן חיות בעוני. לעומת זאת, כמחצית מהמשפחות עם ארבעה ילדים ושני שלישים (66%) מהמשפחות עם 5 ילדים ויותר חיות בעוני. בתקופת המשבר, הן זקוקות באופן אקוטי לסיוע, בין השאר על מנת להבטיח ביטחון תזונתי וטיפול רפואי לילדים. אבל ראש הממשלה בחר להתעלם מהן.

קיימים לפחות ארבעה הסברים אפשריים למהלך, וכולם פוליטיים ולא כלכליים- מקצועיים:
הראשון: מענק ראש הממשלה מכוון לשמח את המעמד הבינוני ולשכך את מחאתו המתעצמת, ולא לסייע לאזרחים העניים. השני: נתניהו מעדיף להתעלם מהחרדים והערבים, שבקרבם שיעור ניכר של משפחות גדולות, כי הם אינם מצביעיו (והערבים אף אינם מאוהדיו). השלישי: נתניהו ממשיך לנקוט מדיניות דמוגרפית ומבקש לצמצם את המשפחה הישראלית, ולכן הוא מפעיל צעד נגד משפחות גדולות. הרביעי: נתניהו הציג עמדת פתיחה מול הקואליציה, בידיעה שיצטרך להתמודד עם לחצים מגוונים ועם השקפות השונות משלו.

נראה שיש אמת בכל ההסברים. הדבר היחיד שניתן לטעון להגנת ראש הממשלה הוא שאין כאן חידוש. משפחה עם שני ילדים זכאית לקצבה של הבטחת הכנסה בסך 2,949 ₪ בלבד. משפחה עם ששה ילדים זכאית לאותו הסכום ממש. המוסד לביטוח לאומי המליץ בהזדמנויות שונות להגדיל את הקצבאות ולהקצותן גם לילדים השלישי עד השישי, אך הדבר לא בוצע.

זו מדיניות עקבית של נתניהו וגם של ממשלות נתניהו – דרעי-ליצמן. המענק החדש ממשיך מסורת ארוכה של פגיעה במשפחות ברוכות ילדים

אין פלא בכך שיותר ממחצית (53%) המשפחות בגילאי עבודה התלויות בקצבת הבטחת הכנסה מצויות באי-בטחון תזונתי מתמשך. קצבת הבטחת הכנסה אינה מכירה, איפה, בקיומם של הילד השלישי, הרביעי, והחמישי במשפחה שנים ארוכות. בעבר זכו הילדים השלישי, הרביעי והחמישי לקצבאות ילדים נדיבות, אך ביוני 2003 אלו קוצצו על-ידי שר האוצר דאז, נתניהו.

זו מדיניות עקבית של נתניהו, וניתן גם לכתוב: ממשלות נתניהו-דרעי-ליצמן. המענק החדש ממשיך מסורת ארוכה של פגיעה במשפחות ברוכות ילדים.

אפליה קבוצתית: חרדים וערבים

האפליה אינה מכוונת רק נגד משפחות גדולות, אלא גם נגד מי שבוחרים לטפח משפחות גדולות. בקרב היהודים כ-32% מהמשפחות שיש בהן ילדים מגדלות ארבעה או חמישה ילדים ויותר. לעומת זאת, בקרב הערבים, 43.9% מהמשפחות עם ילדים מונות 5-4 ילדים או אף יותר.
חישוב פשוט מלמד: 31.1% מהמשפחות שייפגעו מהיעדר הקצאה לילדים הרביעי והחמישי, או השישי והשביעי, הן ערביות. ברור גם שחלק גדול ממשפחות הנפגעות בצד היהודי הן חרדיות.

נזכיר כי לפי נתוני הביטוח הלאומי לשנת 2018, שיעור העוני בקרב משפחות ערביות הוא 45.3%. ואילו בקרב הילדים הערבים שיעור העוני הוא 57.8%. כלומר, קרוב לששה מכל עשרה ילדים ערבים חיים בעוני. ועוד נציין, ששיעור העניים בקרב משפחות חרדיות הוא 42.3%, ובקרב הילדים החרדים- 60.4%. ברור שילדים חרדים וערבים הם בין הנפגעים הצפויים של נוסחת החלוקה של המענק הזה.

תוכנית מענק לכל אזרח. "מפלה לרעה את המשפחות העניות ביותר בישראל", צילומסך ממסיבת העיתונאים, 15.7.2020

אפליה לרעה של המשפחות החיות בעוני מתמשך

המוסד לביטוח לאומי מתייחס במחקריו למשפחות החיות ב"עוני מתמשך". משפחה החיה בעוני מתמשך היא משפחה שהכנסותיה לנפש "תקנית" נמוכות מקו העוני. בקרב משפחות עם 3-1 ילדים, שיעור האנשים החיים בעוני מתמשך הוא 55%. לעומת זאת, בקרב משפחות עם 4 או 5 ילדים ויותר שיעורי העוני המתמשך גבוהים יותר, ומגיעים ל-73% ול-75% בהתאמה.

ראש הממשלה מעדיף לסייע למשפחות העניות שמצבן היחסי טוב יותר, וקרובות להיחלצות מעוני. בד-בבד הוא מבכר שלא לסייע למשפחות המצויות במצב של עוני "ממלכד" ומתמשך.
בקרב הערבים, 53% מהמשפחות הכוללות ילדים חיות בעוני מתמשך. בקרב יהודים המצב חמור יותר, ושיעור המשפחות העניות עם ילדים הנתונות בעוני מתמשך מגיע ל- 65%. סיבה מרכזית לכך היא מצבן הכלכלי הקשה של המשפחות החרדיות שם שיעור העוני המתמשך מזנק ל- 82%. כלומר, עבור חרדים הסובלים מעוני מתמשך האפליה הגלומה במענק עלולה להיות חמורה במיוחד.

תוכנית דרעי: פיצוי ממשי או לעג לרש?

לנוכח התנגדות מנהיג ש"ס השר דרעי לתוכנית נתניהו, הוקצו, לבקשתו, 700 מיליון ₪ לקידום ביטחון תזונתי באמצעות תלושים לרכישת מזון. דרעי הציע שהכסף יחולק למשפחות לפי הקריטריונים לקבלת הנחה בסך 70% בארנונה. הוא בישר שכ- 150,000 משפחות ייהנו מהסיוע. כלומר, כל משפחה תקבל בממוצע 4,666 ₪. גם בהקשר לתוכנית זו, לא נמסרו פרטים נוספים.
התעקשות דרעי להבטיח סיוע למעגל רחב של משפחות, ובפרט משפחות גדולות יותר ועניות יותר, ראויה לשבח. החתירה לתת מענה ישיר וממוקד למצוקת הביטחון התזונתי, שהתגברה עד מאד בעת משבר הקורונה, היא מבורכת.

דרעי מציע צעד חשוב לקראת מהלך מתבקש של עיגון הקצאה ממשלתית לביטחון תזונתי בתקציב המדינה. תקציב שהשלכותיו הן כה קריטיות אינו צריך להיות מבוסס על תמיכות המאושרות מידי שנה מחדש, על הסכמות נקודתיות עם האוצר, או על פילנתרופיה.

המהלך של דרעי מבסס את העיקרון לפיו חובת המדינה כלפי אזרחיה כוללת את ההשקעה בביטחון תזונתי, ולא רק לילדי גן ותלמידי בית הספר. זו אמירה עקרונית חדה: למדינה אחריות למנוע רעב או פגיעה בביטחון תזונתי של תושביה. ראוי רק לוודא, שקריטריון הארנונה המפורט למתן המענק אכן יהיה שוויוני ביחס לכל הקהילות.

חשוב לומר כי הסיוע למשפחות המצויות במצוקה בתחום הביטחון התזונתי רחוק מלהיות מספק. לפי נתוני הביטוח הלאומי, מספר המשפחות הנתונות באי-ביטחון תזונתי בישראל הגיע בשנת 2016 לכ- 503 אלף. מתוכן, כ- 252 אלף משפחות חיו באי-ביטחון תזונתי ניכר. נוכח נתוני האבטלה הנוכחיים ברור כי אוכלוסיית הסובלים מאי-ביטחון תזונתי גדלה מאד. מענה המיועד ל-150,000 משפחות חיוני ומשמעותי כעת וברמה העקרונית, אך רחוק מאוד ממענה שלם לצרכים המתרחבים במישור המעשי.

ניתן לסכם ולומר כי באופן לא מפתיע, התוכנית של נתניהו ותוכניתו המשלימה של דרעי אינן מספקות מענה מהותי ארוך טווח למצוקת העוני, שצפויה להחריף ולהתפשט בשנה הקרובה.

כנראה שיעניין אותך גם: