העוקץ במה ביקורתית בנושאי כלכלה, חברה, פוליטיקה, תקשורת, תרבות ועוד

דנה אלכסנדר

הבעיות הבוערות של השמאל בישראל

מחנה השמאל – בארץ ובעולם – מתמודד עם ביקורת רבה ונתפס כאליטיסטי. כדי להצליח לפרוץ את מעגליו המצומצמים, על השמאל להכיר באמת שכרוכה בדימוי הציבורי השלילי שלו ולהתמודד איתה באומץ

משפט שדה

שי גולדן מדגים אנדרסטייטמנט (פייסבוק, 31.8.2021)
ואני מדבר כמובן על הטבח המתודי, השיטתי, העקבי והמאוד נעדר רגישות שמחולל המהלך לתיקון המעמד המגדרי בשפה העברית