מאמרים, נתונים ומחקרים

ההוצאה הלאומית לחינוך 2006

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה [08.11.2009]
פרסום העוסק בהוצאה לחינוך בהשוואה למדינות ה-OECD , כרגיל ההוצאה לתלמיד בישראל נמוכה יותר מבמדינות הללו, ההוצאה הפרטית גבוהה יותר, ובהשוואה לשנת 2000 יש ירידה בהוצאה בישראל ועלייה ברוב המקומות האחרים. http://cbs.gov.il/www/hodaot2009n/08_09_245b.pdf

איפיון וסיווג רשויות מקומיות לפי הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסיה

לשכה מרכזית לסטטיסטיקה [04.11.2009]
סיווג הרשויות על פי מגוון של משתנים כלכליים חברתיים של יישובים בישראל. ישנם עשרה אשכולות. באשכול הראשון נמצאות רק רשויות ערביות וחרדיות. באשכול העשירי שלושה ישובים, סביון, עומר וכפר שמריהו. http://www.cbs.gov.il/www/hodaot2009n/24_09_244b.pdf

דו"ח העוני

המוסד לביטוח לאומי [03.11.2009]
דו"ח העוני לשנת 2008. שיעור העוני לא ירד ונשאר כשהיה. 61% מהמשפחות העניות בגיל העבודה הן משפחות עובדות. אי השוויון גם הוא לא ירד אלא עלה במקצת.http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2008.pdf

Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress

Stiglitz, Sen and FitoussiI [17.09.2009]
דו"ח שהוגש לממשלת צרפת על מדידה של ביצועים כלכליים. שלא במפתיע ה-GDP נתון לביקורת בשל המדידה הלוקה הן של ביצועים כלכליים והן של מצבה של החברה ויש הצעות לשינוי המצב, למשל הכללת אי השוויון בחינוך, בריאות והגנסה. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf

הדו"ח של קרן הפנסיה הנורבגית

council o ethics GPF-global [03.09.2009]
הדו"ח של קרן הפנסיה הנורבגית העוסק בסיבה למשיכת ההשקעה באלביט מערכות. אני מציג אותו כאן כדי שיובן התהליך והדרך בה נקבעות החלטות מהסוג הזה באותה קרן. גם למדתי כמה דברים על הגדר שלא ידעתי לפני כן. http://www.regjeringen.no/pages/2236685/Elbit_engelsk.pdf

Society at a Glance 2009

OECD [21.07.2009]
מגוון נתונים חברתיים של מדינות החברות ב-OECD. למשל אפשר ללמוד שבארה"ב עובדים כמעט 1900 שעטת בשנה לעומת 1290 שעות בנורווגיה. אפשר ללמוד שעוני של ילדים בארה"ב הוא 21% ובמדינות סקמדינביה מעט מעל 4%, כאשר הממוצע של המדינות הללו הוא 12%. כמו כן מי שמתעניין בהוצאות לחינוך, בריאות ובכלל לשירותים חברתיים יכול למצוא גם אותם בפרסום הזה. בין הנתונים המוצגים יש גם נתונים סוביקטיביים על שביעות רצון מהחיים, עבודה ועוד. בינתיים אין בפרסום הזה נתונים על ישראל. http://www.oecd.org/dataoecd/41/25/43636332.pdf