• Coronavirus_cc by-Up and Go
  חיים ראויים
  בחסות הקורונה פגע הממסד קשות בזכויות אנשים עם מוגבלויות
 • Coronavirus_cc by-Up and Go
  אויבי השגרה
  איך קרה שחזון המדיר מבוגרים הפך בקלות למוסכמה של השיח?
unnamed

מוחמד בסאם

עורך דין במרכז המשפטי עדאלה – המרכז לזכויות המיעוט הערבי בישראל

הפוסטים של מוחמד בסאם

 • ...
 • 1