• Coronavirus_cc by-Up and Go
  חיים ראויים
  בחסות הקורונה פגע הממסד קשות בזכויות אנשים עם מוגבלויות
 • Coronavirus_cc by-Up and Go
  אויבי השגרה
  איך קרה שחזון המדיר מבוגרים הפך בקלות למוסכמה של השיח?
יוסף זעירא

יוסף זעירא

פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים

הפוסטים של יוסף זעירא

 • ...
 • 1