תום מהגר

פעיל בעמותת עמר"ם לקידום תרבות וזהות מזרחית

המאמרים של תום מהגר