• WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.49.37
    אקטיב אגרסיב
    על פועלם הטוב של הלוחמות והלוחמים לשינוי חברתי
  • WhatsApp Image 2024-05-19 at 12.56.14
    השאלון
    יוצרות ויוצרים מתארחים בסלון הספרותי של העוקץ

עמרי בן-יהודה

חוקר ספרויות היהודים במכון ללימודים בינאזוריים בברלין

המאמרים של עמרי בן-יהודה